Poke #1 Poke #2 Poke #3 Poke #4
Forum Chat


Temná štola

„Co?“ zavrtěl Firestorm nevěřícně hlavou „Jak to myslíš?“

„Když jsme šli prostě lesem, tak se mi někam ztratil.“ vyložil kousavě Absus, když došel až ke skupině. Z jeho hlasu bylo slyšet znepokojení a pořádné obavy.

„Jak se ti mohl ztratit?“ vyzvídala Flammosy.

„Nevím, prostě se......ztratil.“ protáhl Absus s viditelnými obtížemi.

„To chce nápad.“ přemýšlel nahlas Firestorm.

„Hele, já vím, co uděláme.“ vyhrkl Steams „Já, Andra, Flammosy a Kurt zůstaneme tady a budeme trénovat. Ty, Billy a Absus prozkoumáte okolí a podíváte se po Jeffovi a po Elite. Co říkáš?“

„Souhlasím.“ rozhodl Firestorm po krátké úvaze „Znáš cestu zpět k vile, Steamsi?“

„Jo.“ přitakal Vaporeon.

„Fajn, tak my půjdem. Zatím.“

Billy, Firestorm a Absus se odpojili od zbytku party a zamířili do lesa směrem zpět k vile. Opět se řídili podle stop.

„Hledejte odbočující stopy ve tvaru Billyho chodidla.“ radil Firestorm.

„Nehledáme Jeffa?“ řekl znepokojeně Absus. Firestorm se potutelně usmál a prohodil: „Víš, Absíku, řekl bych, že zmizení Elite a Jeffa spolu souvisí.“

„Myslíš?“ zamumlal Absus.

„Věř mi.“ trval na svém Firestorm. Trojice Pokémonů se roztáhla přes celou širokou cestu a vytvořila rojnici. Všichni tři měli oči na stopkách a pátrali po Elitiných stopách. Pohybovali se pomalu. Rozhodně nechtěli cokoli přehlédnout. Takto ušli asi dvě stě metrů. Za tu dobu Billy hodně prochladl a začal nepatrně drkotat zubama. Chtěl si trochu poskočit, aby se zahřál, ale náhle mu padl zrak na něco podezřelého. Z hlavní cesty odbočovaly doleva vidlicovité stopy s třetím protiprstem. Mezi těmito otisky nohou byl vidět jeden, který byl trochu jiný menší a bez protiprstu.

„Hele, mrkněte na tohle!“ vyhrkl Billy. Absus a Firestorm se zastavili a pohlédli na odbočující stopy.

„Výborně!“ zajásal Vulpix, popošel trochu dál a stanul u onoho menšího otisku.

„Tohle není Elitina tlapa.“ pravil a kýval hlavou k odlišné stopě. Absus si stoupl vedle něj.

„Otisk tlapy to možná není, ale určitě patří Elite.“ mínil.

„Já bych řekl, že je to otisk dlaně.“ sdělil Billy.

„Dlaně?“ podivil se Firestorm.

„Možná zakopla a opřela se o zem rukou.“ zamumlal Absus.

„No, ať je to, jak chce, budeme pokračovat po té stopě. Ale půjdeme jeden za druhým, aby jsme se nemuseli všichni prodírat. Já jdu první, Absus za mnou a Billy nás bude krýt zezadu.“ řekl Firestorm věcně.

„Nač krytí?“ prohodil ledabyle Billy „Nic nám přece nehrozí.“

„Pravda.“ pokýval hlavou Firestorm a usmál se „Držte se za mnou, budu klestit cestu.“ začal pomocí Plamenometu měnit Elitinu stopovou dráhu na úzkou uličku a postupoval pomalu vpřed. Billy a Absus kráčeli za ním.

Po dobrých dvaceti minutách různého kličkování mezi stromy dorazili k další zajímavosti, co se týče stopy. Lépe řečeno, stopa se ztrácela v nevelkém ušlapaném a uváleném prostranství. Tu a tam na jeho hranici vidět otisk celé ruky nebo obou nohou a v jednom případě to byl i kompletní andělíček. Ten však byl trochu dál v závěji a nevedly k němu stopy, takže Elite nejspíš do závěje skočila nebo spadla z výšky.

„Elite si tu s někým hrála?“ nadhodil Absus.

„To spíš vypadá na boj.“ zvážněl Firestorm.

„Boj? Jak to?“ protáhl ohromeně Billy.

„Za tu krátkou dobu, co Elite znám, jsem už stihl zjistit, že je pořádná zimomřivka. Pochybuju, že by se dobrovolně vyválela ve sněhu.“ zamručel Firestorm.

„Myslíš, že se tu bojovalo?“ řekl nejistě Absus.

„Nemůžu nic říct s jistotou.“ zavrtěl hlavou Firestorm „Stopujme dál. Třeba na něco přijdeme.“

A tak šli dál po Elitině stopě, která z ušlapaného prostoru vedla stejným směrem jako předtím. Teď ale vedle ní vedla ještě jedna stopa a ta patřila nejspíš někomu čtyřnohému. Po chvíli se terén začal svažovat a Absus pošeptal Billymu: „Blížíme se k Eclipsské rokli.“

Billyho zničehonic přepadla zlá předtucha. Eclipsská rokle byla nechvalně známá stará štola. Nebyl příliš hluboká, ale bez pomoci by se odtamtud těžko dostávalo. Sešli z kopce ještě asi dvacet metrů. A potom Billy spatřil na obzoru ústí štoly. Nedaleko od okraje byl vidět nějaký zelený Pokémon.

„To je Elite!“ křikl Billy a ulevilo se mu. Bál se totiž, že se Grovylka zřítila do rokle.

Firestorm se rozběhl. Billy také zrychlil. Vyskočil na nejbližší strom pak přeskočil na další a tak dále. Tak se dostal k Elite ještě dřív než Vulpix s Absem. Elena seděla pod stromem a tupě zírala na rokli. Měla pootevřenou tlamu a vlasolist křečovitě svírala mezi prsty pravé ruky.- Když Billy doskočil do sněhu těsně vedle ní ani se na něj nepodívala. Dokonce to vypadalo, že ho ani fyzicky nevnímá. Grovylovi hned došlo, že tady něco nehraje.

„Elit?““ zaskřehotal., Přistoupil blíž a pohladil ji hřbetem ruky po tváři. Absolutně žádná reakce. Elite nehnula ani brvou. To už tu stáli i Firestorm a Absus.

„To vypadá na pořádný šok!“ pronesl vážně Firestorm „Šok spojený s mrazem může vypadat přesně takhle.“

„Co s tím?“ řekl zoufale Absus.

„Obvykle pomáhá bolest nebo......“

„To ne!“ zamítl rázně Billy „Nechceme jí přece ublížit!“

„....nebo jiný šok.“ dořekl Firestorm a dodal : „Určitě by stačila trocha sněhu za krkem nebo na břiše.“

„Zkusíme to.“ pokrčil rameny Billy. Vzal do rukou trochu sněhu, uplácal z něj kouli a zlehka ji přiložil na Elitino břicho. Přitom napjatě sledoval, jestli na to Elite reaguje. Grovylka zavřela tlamu a okamžitě stočila oči k Billymu. Nevydala ani hlásku.

„Elite, co se stalo?“ zeptal se soucitně Billy.

„Tam.“ hlesla chroptivě Elite. A třesoucí se rukou ukázala na rokli. Billy, Absus a Firestorm se po sobě podívali.

„Co?“ vyptal se Absol. Elite cosi nesrozumitelně zamumlala. Bylo vidět, že ji přítomnost jejích přátel uklidňuje.

„Nerozumím ti.“ sykl Absus tiše.

„Žlutošavlík.“ procedila Grovylka koutkem tlamy.

„Kdo to je?“ vybafl Firestorm. Absus zpozorněl.

„Žlutošavle je Jeffova přezdívka.“ pronesl neklidně. Billyho znovu polilo horko.

„Jeff spadl do rokle?“ zeptal se nejpevnějším hlasem, jakým dokázal. Elena přikývla. Absus, Firestorm a Billy chvíli stáli jako přimrazení. Pak se všichni najednou rozběhli k okraji štoly. Horečně se nahnuli nad jícen jámy a zírali do něj. Úplně u stěny, přibližně v pětimetrové hloubce byly vidět Jeffovy nezaměnitelné žluté zakroucené pruhy.

„Jeffe!“ zvolal Absus. Billy čekal, že jestli se vůbec ozve odpověď tak bude chrčivá a mátožná. Proto ho velmi překvapilo, když Jeff odpověděl jasně a zřetelně:

„Absi? Billy? Firestorme?....Nazdár.“

„Jsi v pohodě?“ staral se Firestorm.

„Jo.“ prohlásil Jeff a jeho pruhy se začaly pohybovat sem a tam po tmavé štoly „Kde je Eli?“

„Sedí tu pod stromem.“ oznámil Billy „Je z toho úplně paf.“

„Paf?“ zneklidněl Jeff a pruhy se zastavily „Je zraněná?“

„Ne.“ uchechtl se Firestorm „Je k smrti vyděšená, ale jinak je v pohodě.“

„Vůbec se nedivím.“ podotkl Jeff prostě jsem šel a najednou jsem se propadl do téhle díry. Nebyla vůbec vidět. Eli šla vedle mě. Málem sem spadla taky. Musela se strašně leknout.“

„Jeffi?“ ozvalo se od stromu a Elite se vmáčkla mezi Billyho a Firestorma. Hlas už měla vcelku normální, bylo však na ní stále vidět, že je velmi vyděšená „Jeffi, jsi v pořádku?“ vyjekla.

„Jo.“ odpověděli Jeff, Absus, Firestorm a Billy zároveň.

„Omlouvám se, Jeffe.“ řekla provinile Elite „Úplně jsem se složila, když jsi tam spad. Mohla jsem zatím přivést pomoc.“

„To je dobrý.“ protáhl Jeff „Radši vymyslete, jak mě dostanete ven.“

„Copak nedokážeš vyskočit z té jámy?“ zeptal se Firestorm dotčeně.

„Ne. Je to moc vysoko a já jsem promrzlý.“ odpověděl záporně Umbreon.

„Takže do uděláme?“ vyhrkl vzrušeně Billy.

„Mám nápad.“ řekl potutelně Absus. Opatrně seskočil za Jeffem a křikl: „Firestorme, Billy, slezte za mnou. Elite, ty zůstaň nahoře.“ Billy se ladným skokem dostal mezi Absa a Jeffa. Firestorm ho ihned následoval.

„Tak a teď vytvoříme schody.“ zasvětil ostatní do svého plánu Absus. Billy ho viděl jen díky jeho bílému kožichu a to ještě dost matně. Přesto však byl schopen postřehnout, jak se Absol postavil bokem až ke stěně a přikázal:

„Firestorme, vyskoč mi na záda.“

Firestorm se obratně vyšvihl na Absova záda. Oba Pokémoni nebezpečně zavrávorali, po pár vteřinách se však ustálili.

„A teď ty, Billy. Vyšplhej až na Firestorma. Pak ti řeknu víc.“ požádal Absus.

„Rozumím.“ kývl Billy a přistoupil k Absovi.

„Počkej ještě chvilku.“ zarazil ho Absus a zvýšil hlas „Elite lehni si na břicho a buď připravena pomoct Jeffovi nahoru.“

„Lehnout......si?....To jako na ten sníh?“ křikla Elite.

„Jo.“ přitakal železně Absus.

„Bože.....To je hloupej nápad......Zbytečně promrznu na kost.“ brblala Elite. Přesto zalehla, tlamu přitiskla k okraji jámy a natáhla ruce dolů.

„Fajn. Můžeš, Billy.“ vybídl Grovyla Absus. Billy se zhluboka nadechl a vylezl na Absolova záda. Absus těžkopádně hekl.

„Uneseš nás oba?“ řekl nejistě Billy.

„Neboj.“ zachrčel Absus „Jen lez.“ Billy se opatrně na Absolově hřbetě napřímil. Těžko se mu udržovala rovnováha a nohy se mu třásly. Opřel se o stěnu jámy a vylezl na Firestorma.

„Proboha. Jsi těžší, než vypadáš, Billy.“ zaskřehotal Firestorm.

„To víš. Nejsem žádná pápěrka.“ zasmál se Billy a mírně zatnul své spáry na nohou do Firestormových zad, aby se na nich vůbec udržel.

„Au.“ šeptl Vulpix bolestně.

„Nakloň se co nejvíc dopředu přes Firestormovu hlavu a zaklesni se čepelemi do stěny.“ houkl Absus.

Billy málem spadl zpátky na dno jámy. Zamával rukama, aby znovu získal balanc.

„Cože?“ vybafl ohromeně.

„Udělej to, prosím.“ žádal trpělivě Absus. Billy se váhavě opřel o stěnu a zaktivoval obě čepele. Potom zadržel dech, natáhl se co nejvíc dopředu přes Firestormovu hlavu a vší silou zasekl čepele do promrzlé půdy. V tu samou chvíli mu sklouzly nohy z Firestorma. Vyděšeně vyjekl, když se neúmyslně zhoupl a zůstal viset za čepele. Firestorm ztratil rovnováhu a spadl z Absa.

„A jé.“ zabědoval Absus „Billy, drž se tam. Hned to napravíme.“

„Já jsem to věděl, že to není dobrý nápad.“ zařval Billy přes rameno a snažil se pomocí spárů na nohou líp přichytit na stěnu, což se mu krutě nedařilo. V tom šoku úplně zapomněl na přísavky.

„Firestorme, honem. Vylez mi zpět na záda.“ vyprskl Absus. Vulpix vstal a bleskurychle vyskočil na Absola. Potom oba manévrovali tak dlouho dokud Billy znovu neucítil pod nohama Firestormův kožich.

„Ufff.“ odfoukl „Příště budu stát dole.“

„Promiň.“ pronesl Absus a oslovil Jeffa „Vyběhneš po našich zádech nahoru. Až budeš u Billyho, Elite ti pomůže nahoru...Elite!“

Grovylka nahoře přikývla.

„Fajn, jdu na to.“ upozornil Jeff. Byly slyšet tiché krůčky, pak Umbreon vylezl po Absovi až k Firestormovi a následně šlápl Billymu na záda. Odrazil se zadníma nohama a na chvilku stál plnou vahou na Grovylovi. Billy si připadal, jako kdyby dostal pořádnou ránu do zad. Úplně se pod Jeffovou vahou prohýbal. Spáry mu znovu začaly pomaloučku sklouzávat z Firestormova hřbetu a také pevně zaklesnuté čepele začaly nebezpečně vibrovat.

„Dělej.....Lez......Už tě.....neudržím.“ zachroptěl Grovyle.

„Pozor!“ vzkřikl Jeff a odrazil se od Billyho zad. Elite mu pomohla vyškrábat se nahoru. Billyho drápy se opět smekly. Ale Billy už věděl, co má dělat. Vypáčil čepele ze stěny, dezaktivoval je a přichytil se pomocí přísavek.

„Výborně, jste dobří!“ chválil Absus „Pozor tam nahoře!“ křikl a mohutným skokem se dostal na okraj jámy. Elite a Jeff mu museli pomoct.

„Já tak vysoko nevyskočím!“ stěžoval si Firestorm. Billy, který stále visel na stěně, dostal nápad.

„Firestorme, vyskoč do úrovně mých nohou a já se tě pokusím uchopit za tlapy do svých spárů.“ pravil zapáleně. Vulpix zaváhal.

„Uneseš mě?“ protáhl. Billyho vzrušení pohaslo. Na tohle nepomyslel.

„Nevím, snad jo.“ řekl roztřeseně.

„Tak pozor! Skáču!“ vykřikl Vulpix, rozběhl se a vyskočil nejvýš, jak mohl. Billy se ohlédl přes rameno dolů a v pravý čas sevřel spáry na nohou. Podařilo se mu chytit Firestorma za přední tlapy. Ihned poznal, že Vulpix taky není žádné peříčko. Měl co dělat, aby ho jen pomocí spárů na nohou udržel.

„Pomoc!“ zvolal. Elite nahoře neotálela a podala mu ruku. Billy se natáhl nahoru, chytil se a následně byl velkou rychlostí vytažen z jámy i s Firestormem.

„Ty máš ale sílu!“ poznamenal Billy. Ale vzápětí pochopil ¨, odkud vítr vane. Absus stál za Grovylkou a konečky jejích ocasů svíral v tlamě. Zjevně tvořil hlavní tažnou sílu a Elite úspěšně splňovala funkci mezičlánku mezi Absem a Billym.

„Chytrý.“ ocenil Billy a díval se přitom Absovi do očí.

„Elitin nápad.“ zabrumlal Absus. Elite se rychle postavila a začala mrštně poskakovat.

„Co to děláš?“ zaduněl Jeff.

„Je mi z-zima.“ drkotala zubama Elite „Musím se zahřát.“

Firestorm se v tu ránu zachoval jako Elitin dokonalý protipól. Stoupl si, rozběhl se a skočil do nedotčené závěje nalevo od Billyho. Přitom zavýskl: „Juchů....To se nám povedlo!“

„Díky, Absi.“ řekl upřímně Jeff „Už nikdy se nebudu potulovat sám, když mám být se svými přáteli někde jinde.“

„Není vůbec zač, Jeffe.“ mávl tlapou Absus „Vrátíme se k ostatním, ne?“ navrhl.

„Jdem.“ souhlasil Billy. Už mu byla pořádná zima a taky měl chuť si pořádně zabojovat. Ranní krátký souboj s bandity ho jaksepatří navnadil. Elite se zastavila a došla k Firestormovi. Billy si všiml, že Jeff, který se už chystal vykročit, se náhle otočil a zamířil ke Grovylce.. Ani Absovi to neušlo: „Vypadá to, že si Jeff Elite oblíbil.“ sykl Billymu do ucha „Vypadá jako její ochranka, či co.“

„Co je na tom?“ špitl Billy.

„Nic.“ odpověděl honem Absus „Jen mi to připadá neobvyklé.“ a s těmito slovy vyrazil zpět po stopě. Billy šel těsně za ním, následován trojicí Firestorm, Elite, Jeff.CoolGrovyle
<< Předchozí díl Zpět na seznam povídek Pokračování >>
Credist  
Pokémon © Nintendo 1995-2024
Webdesign by Akela Taka 2001-2024
Novinky
Credits Novinky