Poke #1 Poke #2 Poke #3 Poke #4
Forum Chat


Tréninkové zápasy na sněhu

Skupinka vedená Absem dorazila na tréninkovou mýtinu asi za deset minut. Když Absus s Billym dorazili na hranici volného prostranství, zastavili se za křovím a čekali na zbývající trojici. Elite totiž cestou promrzla a nemohla jít nějak zvlášť rychle, i když ji Firestorm s Jeffem zahřívali, jak mohli.

„Co myslíš, že Peppermint, Steams, Flammosy, Andra a Glocker zrovna teď dělají?“ zeptal se Absus Billyho. Billy napnul sluch. Zpoza křoví nebylo slyšet nic.

„Těžko říct.“ usoudil „Možná jen sedí a nic nedělají-.“

„Sotva.“ zavrtěl hlavou Absus „Minimálně Andra a Steams jsou tak živé povahy, že by nedokázali nedělat nic.“

„Máš pravdu.“ přisvědčil Billy a vystrčil hlavu ven z křoví. To, co viděl ho velmi pobavilo, i když měl co dělat, aby to vůbec viděl. Na opačném konci rozlehlé mýtiny bylo matně vidět pětici Pokémonů, hrajících ocasovou odbíjenou se Stínovou koulí.

Křoví zašustilo a napravo od Billyho vykoukl Absus.

„Hrajou si.“ řekl radostně „Jdeme?“

„Ne. Čekáme na ostatní.“ rozhodl Billy. Sotva dořekl, ucítil na kotnících něco slizkého a provazovitého. Ten pocit odněkud znal. V momentě, kdy zaznamenal další slizké provazy na zádech, se mu rozsvítilo. Trochu si přidřepl a udělal mohutné salto vzad. Přistál přímo na nějakém Sandshrewovi. Polekaně vyjekl a instinktivně zaútočil čepelí. Tím svého zemního soupeře dorazil. Pak se rozhlédl. Před ním byl Tangela, kterého ráno on sám skolil. Byl si jist, že to byl přesně tentýž Tangela. Ale i za sebou měl známého Pokémona – Venonatku Krintu. Ta na něj koukala s krajním zaskočením.

„Tobě to ráno nestačilo?““ oslovil Billy zlostně Tangelu.

„Nemíním kvůli tobě dostat trest od Spartaka za nesplnění úkolu.“ odpověděl Tangela.

„Takže naposled po dobrém, listnáči.“ zahřímala Krinta „Vzdej se a pojď s námi dobrovolně a tvé přítelkyni se nic nestane.“

„Ty se do toho nepleť!“ odbyl ji Billy a plivnul po ní dávku semínek. Přítomnost banditů ho stupňovitě dopalovala. Krinta musela uskočit do křoví.

„Budem ti teda muset dát lekci.“ vložil se do toho Absus. Když Tangela zjistil, že na něj zlostně shlížejí už dva Pokémoni, roztřásl se strachy. Přesto se však zmohl na odpor. Po pár vteřinách ticha bleskově rozvinul své úponky a snažil se spoutat Billyho i Absa zároveň. Modré provazy se mihly vzduchem a pevně spoutaly Absa, který nestihl ani uskočit. Billymu stihl Tangela jen svázat tlamu a přivázat pravou ruku k tělu, než dostal zásah Billyho vlasolistem, zavrávoral a upadl. Billy ani neměl čas strhnout si z tlamy vinné úponky. Zezadu do něj totiž vrazila Krinta. Síla útoku s ním praštila o zem. Rozbolela ho záda. Uvolnil si pravou ruku, postavil se na čtyři a potřásl hlavou. Náhle ucítil, jak ho cosi polilo a vzápětí ho začal celý povrch těla nesnesitelně pálit. Připadal si jako by jej někdo bez přestání mučil Plamenometem. Bezděčně zařval, ale ze zavřené tlamy uniklo jen táhlé tlumené huhlání.

„To si odskáčeš!“ vyjekl Absus. Rozkousl ovjívku, strhl ji ze sebe, přeskočil Billyho a podle zvuku nejspíš srazil Krintu k zemi. Tangela se trochu vzpamatoval a prudce se zvedl, aby neposedného Grovyla konečně svázal. Pálení na povrchu Billyho těla mezitím trochu opadlo a tak se Grovyle mohl vztyčit a aspoň do Tangely strčit, aby získal čas. Tangela znovu spadl do sedu. Billy si konečně strhl ovjívku vinných úponků z tlamy a spustil nejsilnější Semínkový útok, jaký dokázal. Tangela bolestně vypískl a dal se na útěk. Billy se pousmál. Náhle uslyšel Absův varovný křik: „Billy, uskoč! Doprava!“

Poslechl varování a hodil sebou na stranu. Místo, kde ještě před chvílí stál, bylo vzápětí zkropeno nějakou nafialovělou tekutinou.

„Ufff.“ vydechl úlevně. Vtom však za sebou uslyšel praskot větviček. Otočil se a dostal zásah jakýmsi paprskem. Obraz před očima se mu rozmáznul a hlava ho strašně rozbolela, stejně jako místo, kam se paprsek trefil. Navíc ho útok vynesl do vzduchu a mrštil s ním o nejbližší strom. Zoufale vyjekl a svezl se po kmeni stromu dolů. Cítil, jak moc ho paprsek oslabil. Útok měl zřejmě podstatovou výhodu. Grovyle ještě nebyl úplně zesláblý. Stále však měl nepříjemně rozostřené vidění. Úplně se mu z toho točila hlava a také nepřestávala třeštit. Samozřejmě vnímal i modřiny a zhmožděniny ze střetu se stromem.

„Billy!!!“ nesl se Billymu do uší jakoby vzdálený Absův jek. Zamrkal. Viditelnost se mírně zlepšila.

„Billy, v pohodě?“ křikl znovu Absus, který se potýkal s Krintou a s nějakým Vileplumem.

„Jo.“ zachrčel Billy a rozostření zraku opadlo úplně. Těžce se zvedl a poškrábal se na zádech. Zaštípalo to.

„Billy, pomoc!“

Třetí Absův výkřik Billyho vrátil do reality. Hned na první pohled bylo jasné, že Absol je v nouzi. Ležela na zemi, na něm stála Krinta a u jeho hlavy stál Vileplume a chystal se rozprášit pyl.

„Udělej něco!“ zasípal Absus. Vileplume se přestal sklánět nad Absem a otočil se k Billymu. Po pár vteřinách z jeho kytky vytryskl proud oné nafialovělé tekutiny. Billy hbitě uskočil na stranu (v pravém rameni mu bolestně zaškubalo) a tekutina vytvořila na sněhu veliký flek. Poté nažhavil spóry a pokropil oba bandity salvou semínkových projektilů. Krintu déšť semínek donutil ustoupit do křoví. Vileplume se však nemínil vzdát bez boje. Rozprášil Jedovatý pyl a jakousi tajemnou silou ho vrhnul proti Billymu. Ten si ještě stihl uvědomit, co to je za pyl. Ale než stačil uskočit nebo zadržet dech, mrak pylu ho pokryl od hlavy k patě. Stejně jako před třemi a půl rokem, i teď Billyho chytla strašlivá křeč do břicha a začala se mu motat hlava. Klesl do kolen a s bolestnými skřeky se držel za hruď, ve které ho začalo píchat. Za pár chvil už se neudržel ani v kleče a plácl sebou do sněhu. Nemohl žádným způsobem potlačit ten strašný pocit. Otrava dospěla do takového rozsahu, že Billyho břicho a hruď úplně hořely a jeho končetiny postupně chromly. Jediné, co se ještě nestalo, byla ztráta zraku. Billymu však bylo natolik špatně, že si to ani neuvědomil.

„A—Ab—si---i......Za-aaa-....stav......t-t-t....to!“ chroptěl. Vůbec nevěděl, jak dlouho se tam v bolestech a mukách svíjel. Vidění se mu čím dál víc mlžilo a uši mu zalehly úplně. Pojednou však začaly pekelné křeče v břiše ustupovat a do končetin se mu vrátil cit. Nevěřícně zakroutil hlavou a pokusil se nadzvednout. V hrudi ho ještě pořád strašně pálilo. Všechny ostatní bolesti vymizely a rozjasnil se mu zrak i sluch. První, co viděl, byl Absus, jak stojí nad napůl omráčeným Vileplumem.

„To je ono.“ řekl pochvalně Absol, který měl na těla tři velké modřiny a na hlavě mělký škrábanec „A teď se seber a zmiz, ty traviči.“

Vileplume se s tichým sténáním postavil a odplahočil se pryč do lesa.

„Jak je ti?“ vyzvídal hned horečně Absus.

„Špatně....*kucky*...“ hlesl mdle Billy „Strašně mě.....*kucky*....pí-chá.....v hrudi....a eeh....točí se mi....hlava...“

„Měl jsem ho omráčit, prevíta.“ procedil Absus skrz zaťaté zuby.

„A-Absi....“ řekl Billy tiše a cítil se čím dál líp. „Jak to, že jsem z té....*kucky*....otravy neomdlel?“

„Přinutil jsem ho použít neutralizační pyl.“ vysvětlil s úsměvem Absus „Můžeš vstát?“

Billy ztěžka podsunul ruce pod sebe a zvedl se do dřepu.

„Zvládnu to.“ zamumlal a postavil se. Tělem mu projel krátký výboj únavy a malátnosti. Zapotácel se, ale hned se zase ustálil a usmál se na Absa, přestože jeho hruď byla dosud jako v ohni.

„Fajn, Billy Zdá se, že jsi vcelku v pohodě.“ opětoval úsměv Absus.

„Jak se to vezme.“ utrousil Billy koutkem tlamy.

„Tak pojď, jdeme k ostatním.“ vybídl ho Absol. Otočil se a srazil se hlavou s Jeffem. Billy se uchechtl. Přitom ani on si Jeffa nevšiml a to stál čelem k Absovi.

„Promiň, Absi.“ zahučel Jeff a udělal dva kroky vzad „Co to tu provádíte?“

„Ále, napadli nás banditi.“ mávl tlapou Absus. Jeff zůstal chladným.

„Nepotřebujete doktora?“ pronesl ledabyle.

„Já ne, Billy už ne.“

„Už ne? To zní divně. Copak se umí sám léčit?“

„To ne. Zase ho otrávili. Ale napravil to ten, kdo to způsobil.“ Absus se temně zasmál.

„Zase?“ nechápal Jeff „Copak on už někdy....“ vtom se rozvzpomněl „Á...já už vím. O tom jste mi říkali pár dní od jeho evoluce.“ jeho zakroucené pruhy potemněly. Vypadal teď trochu jak Mightyena „Jak jsi správně řekl, Absi, měli bychom se vrátit k ostatním. Elite a Firestorm už tam jsou a všichni tam hrají ocasovou odbíjenou se Stínovou koulí.“ vyložil.

„Já vím.“ sdělil Absus „Ten boj s bandity by ale měl zůstat mezi námi. Nechci Glocker zbytečně lekat, když se vlastně nic nestalo.“

Billy měl v tu ránu sto chutí znovu a nahlas říct: „Jak se to vezme.“, ale v poslední chvíli se zarazil. Nechtěl být příliš nepříjemný a ironický.

„Jak ale chceš zakrýt stopy?“ vyzvídal Jeff a kývl hlavou k Absovým modřinám na boku a k Billyho odřeninám na zádech a spálenině na břiše – nejspíš od Psychického paprsku.

„Těžko.“ přiznal Absus a zamyslel se. Nakonec rozhodl: „Dobrá, řeknu jí to, ale jen, když se bude ptát, jestli jsme někde náhodou nebojovali.“

„Výborně, tak jdeme.“ řekl netrpělivě Jeff, otočil se a vyšel na mýtinu. Billy a Absus šli za ním.

Zábava na mýtině nabrala trochu jiný směr. Pokémoni stáli ve dvojicích proti sobě – Flammosy s Androu, Peppermint s Elite a Firestorm se Steamsem. Glocker stála bokem a pozorovala je – a každá dvojice si hrála s jednou Stínovou koulí. Sotva se Jeff trochu vzdálil od hranice mýtiny, využil mohutnosti svého hlasu a zařval tak, aby ho všichni Pokémoni na vzdáleném konci mýtiny jaksepatří slyšeli: „Heej! Nahrejte mi někdo! Kdokoli!“

Firestorm hned cosi křikl v odpověď, ale nebylo mi vůbec rozumět. Potom švihl svými ocasy a poslal tak Stínovou kouli velikým obloukem k Jeffovi. Umbreon se zastavil, upřeně kouli sledoval a v pravý čas se po ní ohnal ocasem. Koule po zásah vyletěla kolmo vzhůru. Jeff trochu ustoupil a když koule spadla zpět dolů, odpálkoval ji hlavou k Billymu. Grovyle to vůbec nečekal a tak ho v té rychlosti nenapadlo nic jiného, než pohodit hlavou a vyslat proti kouli vlasolist. Koule vystřelila vlekou rychlostí zpátky k Firestormovi. Ten kouli sice včas viděl, ale překvapivě ji minul. Koule trefila Steamse stojícího za ním.

„Jéj.“ protáhl znuděně Jeff „To byla začátečnická chyba.“

„To asi proto, že je začátečník, Žlutošavlo.“ pravil zvolna Absus.

„Máš bod, Billy!“ neslo se Glockeřino veselé oznámení. Billy jen zamával rukou. Palčivá bolest v hrudi se ztlumila.

Za pár chvil Absus, Jeff a Billy došli ke zbytku skupiny. Glocker si zprvu ničeho nevšimla. Jen přišla k Billymu a poplácala ho po zádech.....

„Jau!“ zaskučel Billy. Glocker vyskočila jako na pružině.

„Co je?“ vyhrkla. Pak zpozorovala Billyho modřiny a odřeniny na zádech a ramenou „Proboha, co se ti stalo??“ zeptala se vyděšeně.

A je to v pasti, pomyslel si Billy a přiznal barvu:

„Bojovali jsme s bandity.“

Všichni, kdo o tom nevěděli, jen zalapali po dechu.

„Snad ne ti, co byli....“ začala Glocker.

„....ráno u Brandona? Jo, to byli oni.“ potvrdil Jeff.

„Dali jste jim na frak, Billy?“ řekla zaujatě Andra. Billy a Absus se po sobě podívali. Dali si očima navzájem najevo, že o Jedovatém pylu nechtějí mluvit.

„Ano, ale bylo to tvrdé.“ odpověděl pohotově Absus.

„Hlavně, že jste celí.“ pomohl zahrát celou věc do autu Steams.

„To jo.“ kývla Glocker „Nemáš bolesti, Billy?“

Popravdě, Billyho modřiny trochu bolely a spálenina na břiše nepříjemně štípala. Přesto odpověděl: „To nestojí za řeč, spíš je mi zima.“

„Zahřejeme se bojem.“ rozhodla rázně Glocker „Nevadí to?“

„Ne.“ zakroutil hlavou Billy, byť ne zcela upřímně.

„Fajn.“ usmála se Glocker „S kým chceš bojovat? Vol moudře.“

Billy však měl svou odpověď promyšlenou. Bez váhání se otočil a ukázal na Jeffa.

„S Jeffem.“ prohlásil rozhodně.

„Se mnou?“ zaduněl Jeff překvapeně.

„To bude paráda!“ zajásala Flammosy.

„No, každopádně.“ souhlasila Glocker „Ale my si taky zabojujem.“

A vzápětí ihned rozdělila zbytek party na dvojice. Za pár minut už byli roztažení po celé mýtině a rozestaveni proti sobě takto: Glocker proti Steamsovi, Flammosy proti Peppermintovi, Andra proti Elite, Firestorm proti Absovi a Billy proti Jeffovi. Ti stáli uprostřed délky mýtiny.

„Tak začnem, Billy!“ křikl Jeff.

„Začnem!“ odpověděl hlasitě Billy.

Jeff začal Vodním dělem. Tlustý proud vody vytryskl z Umbreonovy tlamy neuvěřitelnou rychlostí. Billy obratně uskočil a vyslal proti Jeffovi dávku semínek. Jeff vytvořil Stínovou kouli a poslal ji proti semínkům. Billyho útok však měl větší razanci. Semínkové projektily Stínovou kouli zastavily a poté i poslaly zpět stejným směrem. Na Jeffa zničehonic letěly dva útoky naráz. Zjevně to nečekal, protože uskočil až příliš pozdě. Kombinovaný útok ho zasáhl v půlce skoku. Umbreon dlouze vyjekl, prolétl vzduchem a přistál na břiše kousek od Glocker, která mu málem šlápla na hlavu, když uskakovala před Steamsovým Ledovým paprskem. Billy si rituálně poskočil. Ale Jeff se skoro hned nadzvedl, zatřepal hlavou a saltem se vyšvihl na nohy.

„Pěkně, Billy.“ poznamenal trochu zadýchaně „Pokračuj!“

Billy se usmál a přikývl. Zaktivoval Rychlý útok a rozběhl se k Jeffovi. Ten znovu vypustil Vodní dělo. Hned na to se jeho pruhy rozzářily víc a začaly mu od nich odskakovat jiskry. Billy si toho přes proud vody, mířící k němu, nevšiml. Stále se řítil vpřed a chtěl uhnout až na poslední chvíli, aby Umbreon nestihl přesměrovat útok. Jenže Jeff náhle uvolnil Šokovou vlnu. Blesk vyrazil z povrchu celého těla svého stvořitele, dohnal dosud letící vodní dělo a vnikl do něj. Teprve teď se Billy smykem zastavil. Elektrizující proud vody ho úplně ohromil. Ještě nikdy takový útok neviděl. Rychle se sehnul a nebezpečný kombo útok ho minul. Grovyle si však nevšiml, že si Jeff pojistil úspěch svého útoku ještě třetím úderem – Stínovou koulí, kterou vyslal nízko nad zemí. Temný útok zasáhl Billyho do břicha a povalil ho do sněhu.

„Ouuff.“ vyrazil ze sebe a přetočil se na bok. Vzápětí to schytal podruhé, tentokrát do zad. Síla Stínové koule ho odsunula čtyři metry dozadu.

„Aaah.“ hekl. Pokusil se co nejrychleji zvednout. Ale dva zásahy po sobě s ním otřásly natolik, že se dokázal jen zvednout na čtyři. Měl pocit, že váží přinejmenším třikrát tolik než obvykle. Zkoušel se napřímit, ale nemohl. Pomalu zvedl hlavu a začal Umbreona bombardovat semínky. Přitom s hrůzou zjistil, že nedokáže z nějakého neznámého důvodu udržet proud semínek na jednom místě. Zorné pole se mu po okrajích nepříjemně mlžilo a vlnilo, což ho dokonale mátlo. Jeffovi chvilku trvalo, než přišel na to, jak má uhýbat. Začal skákat přes vlnící se smršť semínek jako přes švihadlo. Billy zastavil svůj neúčinný útok a ztěžka se zvedl. Zaktivoval čepele a Rychlý útok. Chtěl se dalším bojem zmátořit a potlačit pocit těžkosti a špatné vidění. Jenže hned, jak se velkou rychlostí rozběhl k Jeffovi, se opět projevila ona vnitřní rozhozenost. Aniž by to měl v úmyslu, kličkoval v malých obloucích ze strany na stranu. Nicméně i tak svůj cíl neminul. Jeff sice uskočil do strany , ale Billy to předvídal a s menším úsilím zatočil. Těsně před střetem mocně máchl čepelí a zasáhl tak Umbreona silným sečným úderem. Jeff padl k zemi, ještě však neomdlel. Třásl se jako osika a pokoušel se vstát. Billy jen stál a čekal až se mu zlepší vidění. Jeffovy pruhy matně poblikávaly. Pojednou se však naplno rozsvítily a Umbreon vypustil Šokovou vlnu. Ta nic netušícího Billyho naplno zasáhla. Grovyle pocítil bolestivé elektrické probíjení, které ho i přes svou neefektivnost vůči jeho podstatě hodně oslabovalo. Blesk po pár vteřinách ustal a Billy spadl do sedu, protože se mu podlomily nohy. Cítil přicházející mdloby. Ale ještě se zmohl na Semínkový útok. Jeff krátce vyjekl a horko těžko se postavil. Billy ho přivřenýma očima sledoval. Umbreon otevřel tlamu a Stínovou koulí Billyho omráčil. Grovyle už ani necítil, jak ho útok zarazil hlouběji do sněhu.„Billy, vzbuď se.“ to bylo první, co Billy uslyšel, když se probral. V zádech ho píchalo a cítil odevšad mnohem větší zimu než předtím. Pootevřel na štěrbinku oči. Koukal přímo do Jeffových rudých očí.

„V pohodě?“ usmál se Umbreon.

„Ne.“ zasípal Billy. Teď už věděl, proč je mu taková zima. Seznal totiž, že je zabořený do sněhu. Zvedl oční víčka úplně a nadzvedl se. V zádech a v hlavě ho zaštípalo.

„Copak?“ zvážněl Jeff „Máš pocit, že je s tebou něco v nepořádku?“

„Bolí mě hlava.“ řekl znovu téměř bez hlasu Billy „A taky pravá noha.“

Pravá noha ho téměř ihned po Jeffově otázce velice rozbolela. On však nalezl sílu jen k tomu, aby se za ni chytil.

„Postavit se můžeš?“ staral se Jeff.

„To asi.....ehhhrm...jo.“ pronesl chraplavě. Posadil se. Modřina na břiše od stínové koule zasvědila. Billy tiše zaskučel. Nicméně se mu podařilo celkem bez problémů zvednout. Oklepal ze sebe sníh a potřásl hlavou. Jakmile se postavil, bolest v pravé noze polevila.

„Díky za zápas.“ pravil Jeff a natáhl tlapu. Billy mu ji stiskl.

„Nápodobně.“ zašveholil. Potom se zeptal „Jak dopadli ostatní?“

„Tvoje máma porazila Steamse, Flammosy přemohla Pepperminta, Elite si vychutnala Andru a Firestorm s Absem stále bojují.“

Billy zvědavě otočil hlavu doprava. Absus s Firestormem byli zrovna v „mrtvém bodě“ zápasu, malé chvilce, kdy ani jeden Pokémon neútočí a oba se pekelně soustředí na svou další akci.

„Kdo má navrch?“ zajímal se Jeff hlasitě. Na ta slova se zvedla Glocker, opatrně položila na sníh bezvládného Steamse, který jí až do té chvíle spočíval v náruči, a dřepla si mezi Billyho a Jeffa.

„Absus dostal od Firestorma asi tři zásahy Plamenometem a jednou byl zasažen z podzemí Hrabavým útokem. Taky schytal docela dost ran ocasy i hlavou.“

sdělila tiše „To Firestorm je na tom o dost hůř. Absus ho pokousal, poranil Větro-břitvou a taky mu uštědřil pár hodně tvrdých ran svým rohem.“

Billy si líp prohlédl Firestorma.

„Ten vypadá, že se každou chvíli zhroutí.“ hlesl. Bylo to tak. Firestorm stál jen na třech nohách, všude po těle měl škrábance, modřiny a něco, co mohly být kousance, a třásl se. Byl zadýchaný a hlava mu při každém hlubokém výdechu padala skoro až ke spodku hrudi.

„Firestorme, vydrž!“ křikla Flammosy.

„Absi, opatrně na něj.“ přidal se Jeff. Absus však nemusel dělat vůbec nic. Firestorm zaklonil hlavu a chtěl zřejmě použít Plamenomet. Z tlamy mu však vyšla jen malá sprška jisker a Vulpix se v mdlobách svalil na zem. Flammosy okamžitě vyrazila vpřed a začala Firestorma křísit – strkala do něj hlavou, hrabala na něj sníh, olizovala ho na čele......

„To se ti nepovede, Flammy.“ poučil ji Jeff. Flammosy udělala pár kroků vzad a prohodila:

„No...zkusit jsem to musela.“

„Trénink se nám docela vydařil.“ změnila téma Glocker.

„Jo. Já souhlasím.“ potvrdil Billy a Jeff přikyvoval.

„Co teď?“ nadhodila Flammosy „Vrátíme se k vile a zjistíme, zda je Brandon již doma?“

„Taky bych se nejraději vrátil.“ souhlasil Absus „Začíná mi taky bejt zima.“

„Fajn, můžeme vyrazit hned.“ protáhla Glocker a podrbala se za uchem „....ale, teď mě napadá......Co uděláme s těmi, kteří se ještě neprobrali?“ kývla hlavou ke Steamsovi, Andře, Peppermintovi a Firestormovi.

„Pepperminta, Andru a Steamse se pokusíme probrat a Firestorma odneseme.“ navrhl Jeff.

„Tak jdem na to.“ prohlásil Billy. Vstal a zamířil k Peppermintovi. Přitom stále cítil bolesti, ale už o něco méně. Nedokázal však skrýt kulhání na pravou nohu. Glocker si toho naštěstí nevšimla.

Mladší Grovyle se nad Kurtem sklonil, uchopil ho za ramena a zlehka s ním zatřásl. Peppermint se neprobudil.

„No ták, Kurte. Prober se.“ šeptl prosebně Billy a popleskal ho po tváři.

„Eeeeeeaaah....“ vydechl slabě Kurt. Jeho víčka se zachvěla, ale oči zatím neodhalila. Místo toho Peppermint otočil hlavu na bok a olízl se: „Uh.....Počkejte chvíli.....Potřebuju se trochu zmátořit......Mám vyschlo v tlamě.....eeh....uhhhhh.....“ mluvil velice tiše a v každé přestávce zamlaskal.

„Kurte, vzbuď se.“ zaševelil Billy. Peppermint naráz otevřel oči a podíval se do těch Billyho.

„Billy.“ usmál se „Máš na krku modřiny. Porazil jsi Jeffa?“

„Ne.“ zavrtěl hlavou Billy „Můžeš vstát?“

„Nejspíš jo.“ přitakal Peppermint. Uchopil Billyho oběma rukama za ramena „Pomož mi, zvedni se.“ požádal. Billy se zvedl a vytáhl Kurta na nohy. Pak se ohlédl přes rameno. Viděl, jak Glocker pomáhá Elite s probuzením Andry. Steams už stál na nohou a pozoroval ji.

„Vypadá to, že trénink už skončil.“ poznamenal Peppermint a pustil se Billyho. Ten jen kývl.

„Andra se taky nějak nechce probudit.“ zaskřehotala Glocker bezradně „Budeme ji taky muset nést.“

„Ale kdo....“ začala Flammosy.

„Já.....a Kurt.“ přerušil ji zvučně Billy.

„Dobrá.“ souhlasila Glocker. Došla k přemoženému Firestormovi a opatrně ho zvedla: „Jdeme.“ zahalekala.CoolGrovyle
<< Předchozí díl Zpět na seznam povídek Pokračování >>
Credist  
Pokémon © Nintendo 1995-2023
Webdesign by Akela Taka 2001-2023
Novinky
Credits Novinky