Poke #1 Poke #2 Poke #3 Poke #4
Forum Chat


Vítězství na dosah

Billy stál a zrychleně oddechoval. Cítil se blaze a potěšeně. Právě porazil Altariu, Pokémona, který má proti němu velkou výhodu.

„Joo!“ protáhl mladý Grovyle a zvedl pravou ruku.

„Altaria je poražena! Billy je vítěz!“ pronesla Maggie

„Ne....“ hlesl Brandon a povolal Altariu zpět do Pokéballu „Vidím, že bude lepší, když si to Grovylové vyřídí mezi sebou.“ řekl normálním hlasem „Elite, vpřed!“

„Dobrá.“ kývla Elite a předstoupila před Billyho „Jdeme na to, Billy. Ať už to dopadne jakkoli,.....líbíš se mi.“

„Nerad ti lámu srdce, Elite,“ zarazil ji Billy „ale já mám rád Sharon.“

„Já vím. Chtěla jsem ti jen polichotit.“ zašvitořila Elite „Ty a Sharon jste krásný pár. A zároveň, ty a já patříme do vzácné menšiny Pokémonů. To znamená, že souboj mezi mnou a tebou bude souboj titánů.“

„Nepřeháněj.“ zchladil ji Billy.

„Není to přehnané, věř mi. Při tomhle souboji se oba zapotíme, ať už vyhraje kdokoli.“ poučila ho Elite a významně vykulila oči.

„Dobrá, věřím ti.“ zabručel upřímně Billy a usmál se na Elite.

„Připravte se!“ upozornila Maggie „Teď!“

„Elite, udělej Strike back se Zuřivou frézou!“ nakázal Brandon.

„Billy, nenech se vyvést z míry!“ zvolal Glocker.

Elite se vzdálila. Pak zničehonic přiskočila a zaútočila na Billyho Zuřivou frézou. Billy ucítil štípavou bolest na hrudi. Instinktivně nabil čepel a máchnul před sebe. Čepel však jen pročísla vzduch. Elite totiž bleskurychle odskočila zpátky do patřičné vzdálenosti.

„Billy, uhýbej!“ přikázala Glocker. Billy přikývl, zahleděl se Elite zpříma do očí a použil Mimiku.

„Přiskočí za tři......dva.....“ ozval se hlas Mimiky.

(Pozn. autora: Billy se pouze domnívá, že jde o Mimiku. Ve skutečnosti se jedná o kombinaci Mimiky a telepatických schopností, které Billymu implementoval Kadabra Psychic.)

Billy rozzářil ocasní listy a připravil se k obraně. Elite znovu bleskurychle přiskočila a pokusila se zaútočit Zuřivou frézou. Její drápy však narazily na Billyho Železné ocasy. To ji poněkud rozhodilo. Billy zareagoval na Elitino mírné zaskočení tak, že omotal svůj vlasolist kolem Elitina krku a prudce trhl hlavou a tělem. Začátkem vlasolistu mu projela krátká, ale téměř nesnesitelná bolest. Nicméně se mu povedlo strhnout Grovylku vertikálním obloukem k zemi. Rychle využil příležitost, zaktivoval obě čepele a použil drtivý chvat z Čepelového bojového umění. Účinek byl velký. Elite dlouze vyjekla a chytila se za rameno, kam drtivý chvat dopadl. Billy v duchu zajásal. To mu však dlouho nevydrželo. V tu chvíli se mu totiž začala z kořenu vlasolistu rozšiřovat, třeštivá bolest. Také ztratil kontrolu nad rovnováhou. Měl pocit, jako by se nakláněl na všechny strany, ačkoli stál pevně a nehnutě oběma nohama na zemi. Potřásl hlavou a protřel si oči. Závrať i bolest mírně opadly.

„Billy, co se děje?“ zeptala se Glocker starostlivě.

„Mám závrať.“ špitl Billy.

„Otřep se, to pomáhá.“ poradila mu.

Billy mocně zatřepal hlavou. Závrať hodně zeslábla a následně ustala. Bolest však stále trvala.

„Je to lepší.“ ohlásil Billy.

„Fajn, Elite, odkutálej se stranou a použij Semínkový útok v kombinaci s Listovou čepelí.“ řekl Brandon. Elite, která až do té chvíle ležela stále na zádech na zemi, sebou mrskla a vzdálila se od Billyho. Pak otevřela tlamu a vyslala na Billyho proud semínek.

„Billy, vyhni se a taky použij Semínkový útok.“

Billy se těsně před Elitinými projektily vyhnul skokem na stranu a nažhavil spóry. Ale dřív než ze sebe mohl vypravit jediné semínko, Elite k němu přilétla pomocí Rychlého útoku a uštědřila mu dva zásahy čepelemi.

„Úúú!“ zařval Billy. Zavrávoral a málem upadl. Přes břicho se mu táhly dva rovnoběžné šrámy.

„Výborně, a teď Zuřivou frézu.“ křikl Brandon vítězně. Elite se rozpřáhla tak široce, že se musela otočit k Billymu bokem.

„Billy, nastav čepel a použij vlasolist k podražení.“ zavolala Glocker. Billy jako ve zpomaleném záběru viděl, jak se Elitiny drápy ladnou křivkou řítí proti jeho obličeji a krku. Proto instinktivně předsunul pravou čepel před hruď, aby Frézu vykryl. Zároveň se trochu sklonil a šmátral vlasolistem po Elitiných nohách. Elitin útok pravou rukou narazil na Billyho čepel. Útok levou rukou však zasáhl mladého Grovyla do krku. Billy ucítil nepříjemný impulz bolesti, jak se mu nabité drápy svezly po krku. Neváhal a omotal vlasolist kolem její pravé nohy. Čekal, že Elite odskočí nazpět (a možná mu tak vytrhne vlasolist) nebo zaútočí ještě jednou. Jenomže Grovylka udělala osudovou chybu – podívala se dolů, aby zjistila, co ji to lechtá na noze a zaúpěla: „Ne....už zase.“

Billy toho zaváhání využil a opět trhl hlavou. Elite se s překvapeným jekem zřítila k zemi. Billyho zase zabolela hlava, nicméně závrať už podruhé nedostal.

„Vstřebací útok, Billy!“ přikázala Glocker.

„Mega vstřebání!“ přidal se Brandon.

Billy uchopil oběma rukama Elite za ruku a začal z ní vysávat energii. Udržel to asi tři sekundy. Pak se Elitiny ruce rozsvítily zeleným světlem a Billy přestal pociťovat účinek útoku. Naopak cítil, že začíná sám ztrácet energii. Jeho stisk rukou začal sám od sebe ochabovat.

„Billy, nedej se!“ povzbuzovala Glocker.

Billymu se začalo přerušovaně zatmívat před očima. Mátožně vyjekl a vložil do útoku víc energie. Přitom se zpříma zahleděl Elite do očí. Grovylka zatínala zuby a nepatrně se třásla.

Jakmile Billy posílil útok, udělalo se mu trochu líp a zatmívání ustalo. Dokonce se mu podařilo nasát trošku Elitiny energie. Pak se ale vysávání energie definitivně zastavilo na pomyslném neutrálním bodě mezi oběma Grovyly. Útoky však zůstaly aktivní. Billy se pokoušel přetlačit negativní účinek útoku na Elite, ale nemohl, protože veškerou energii vkládal do udržení účinku v neutrálním bodě. Přitom mu po tvářích ztékal pot a z tlamy se mu draly mocné vzdechy. Glocker a Brandon stáli jako přimrazení a dychtivě sledovali souboj vysávacích útoků.

Po asi dvaceti sekundách přetlačování se zelené světlo, jdoucí z rukou Billyho a Elite, rozšířilo a vytvořilo kolem obou bojovníků zářivou světle zelenou auru. Z místa, kde Billy křečovitě svíral Elitinu ruku, začaly odletovat jiskry. Glocker na to vykulila oči: „Co se to děje?“ vyhrkla.

„To nevím.“ pípla Maggie. Billy byl také jaksepatří ohromený. Navenek to však přes pekelné soustředění nebylo vidět. Grovyle začal vnímat mírné škubání v místě dotyku jeho ruky s Elite. On i Elite by nejradši přerušili střet a trochu si odpočinuli. Ani jeden však nechtěl ustoupit a přenechat tomu druhému příležitost k dalšímu útoku.

Billy už měl pocit, že to déle nevydrží a rozpojí přetlačované spojení útoků, když mu začala prudce cukat ruka a ze střetu útoků začaly doslova sršet jiskry.

„To ne..... Hej! Já vím, co to je!“ zařvala znenadání Maggie a probudila tak Glocker a Brandona z transu „Billy, Eleno, rozpojte to! Honem, nebo se stane něco strašného!“

Billy vrhnul tázavý pohled na Elite. Ta s obrovskými obtížemi přikývla. Ale dřív, než mohl některý z nich střet útoků rozpojit, aura se rozzářila ještě víc a ze střetu vyrazil zelený blesk směrem ke Glocker. Sceptilka instinktivně nabila obě dvoj-čepele a zakryla se jimi. Blesk narazil do čepelí a stočil se od nich doprava, kde zasáhl bezvládnou Sharphand. Ta proletěla vzduchem a dopadla k nohám Maggie.

„Sh.....aa-a....r.“ vyslovil ztěžka Billy. Střet vstřebávacích útoků přestal jiskřit a místo toho vybuchl. Billyho okamžitě oslepil kouř z exploze a ohlušila strašná rána. Elitina ruka vyklouzla z jeho sevření a tlaková vlna ho nesla neznámo kam. Ještě si ani nestačil pořádně uvědomit, co se stalo a už cítil, jak se s bolestivým nárazem zabořil do zdi. Stále ještě nic neviděl přes kouřovou clonu a v uších mu pískalo. Měl pocit, že je rozlámaný asi na šest částí. Cítil nepříjemné štípání a pálení hned na několika místech na těle. Hlava se mu točila a brněla. Byl celkově zesláblý. Divil se, že ještě neomdlel. Náhle však pocítil, že se aktivovalo jeho přerůstání a vstříklo mu do žil trochu sil.

Billy se otřepal a snažil se prohlédnout skrz kouř. Po chvíli se kouř rozptýlil a pískání v Billyho uších také pominulo. Grovyle opatrně vyklouzl z dolíku, který ve zdi vyrobil nárazem svého vlastního těla, a seskočil na zem. Hned po dopadu klesl na všechny čtyři, protože na stání na dvou se vůbec necítil. Rozhlédl se. Brandon byl otočen zády k bývalému epicentru exploze a kryl si obličej rukou. Glocker byla v podobné pozici. Ostatní nebojující Pokémoni jen stáli a zaskočeně se rozhlíželi. Billy očima hledal Elite, aby zjistil, jestli vyhrál, nebo jestli zápas pokračuje. Osobně doufal v první možnost, protože se mu nechtělo vstávat. Pak ale zabrousil očima ke vchodovému průzoru a srdce mu pokleslo. Elite ležela těsně u tlakových dveří a právě se pokoušela vstát. Billyho pozornost však vzápětí upoutala Sharphand, která stála vedle Maggie, a vypadalo to, že na ni exploze vůbec nezapůsobila. Naopak, starší Grovylka přímo překypovala energií, ačkoli ještě před chvílí ležela v bezvědomí. Billy se tomu velice podivil.

„Sharon?“ protáhl slabě. Bylo vidět, že Sharphand je v šoku. Zmateně kroutila hlavou a tlamu měla pootevřenou.

„Billy....“ hlesla Glocker „Jsi v pořádku?“

„Myslím, že.....jo.“ odpověděl Billy ztěžka.

„Co ty Elite?“ staral se Brandon.

„Jsem ještě bojeschopná.“ informovala Elite a zvedla se.

„Jak to, že Sharphand vypadá, jako by ji právě Brandon vyléčil?“ vyjekla Maggie.

„To nevím.“ zamumlal Brandon.

„Já taky ne.“ zaskřehotala Sharphand.

Na pár vteřin zavládlo ticho. Billy těkal pohledem mezi Brandonem a Maggie. Bylo vidět, že oba lidé usilovně přemýšlí.

„No jasně....“ špitla najednou Maggie „Kolize mezi vstřebávacími útoky působila na Billyho i na Elite negativně, ale ani na jednoho pozitivně. Vysátá bojová energie se shromažďovala uprostřed a pak vystřelila v podobě toho zeleného blesku ven ze střetu. No, a když ten blesk zasáhl Sharon tak jí předal veškerou vysátou energii a v podstatě ji učinil bojeschopnou.“

„Moment, moment!“ křikla Sharphand „Nějak se v tom ztrácím..... O co tady šlo?“

„Měli jsme malou nehodu se vstřebávacími útoky.“ pronesla ledabyle Elite, ale hlas měla mdlý a sípavý „Energie, kterou jsme já a Billy vysáli ze sebe navzájem, se sečetla a nevysvětlitelným způsobem se přetransformovala do tebe.“

„Jo, to sedí. Cítím se skvěle.“ souhlasila Sharphand „Ale pořád nechápu, jak se to mohlo stát.“

„To nechápe nikdo, Shar....... Nelam si s tím hlavu....“ vložila se do toho Glocker „Vraťme se k zápasu..... Billy, odvolávám tě z duelu.....“

Sotva to Billy uslyšel, tak se rozčílil, že se mu povedlo postavit se. V levé noze ho zaštípalo, ale on si toho nevšímal.

„TO TEDA NE!“ zaryčel „DOKÁŽU JEŠTĚ BOJOVAT! NECHCI SE NECHAT VYSTŘÍDAT!!!“

„Billy, uklidni se!“ mírnila ho rázně Glocker „Vím, že jsi velký bojovník a nechceš ustoupit, ale teď musíš. Jsi moc oslabený a já tě nenechám v tomhle stavu bojovat. Dej na mě Billy a nech se vystřídat.“

Billy byl značně rozladěn. Představa, že by musel být vystřídán uprostřed souboje, se mu příčila. Užuž chtěl otevřít tlamu a něco namítnout. Jenže vtom znovu pocítil bolest v levé noze. Naprázdno polkl a hlesl: „Tak dobře.“ a kulhavě vykročil zpět ke svému týmu.

„Billy je odvolán. Koho Glocker nasadí na jeho místo?“ komentovala situaci Maggie. Mezitím pozadí Billyho ikony na tabuli zešedlo.

„Mohla bych znovu nasadit Sharphand.“ uvažovala Glocker nahlas.

„Zamítá se.“ reagovala Maggie okamžitě „Sharon byla již bohužel prohlášena za poraženou, tím pádem už nemůže ovlivnit průběh zápasu. Z toho ti doufám došlo, že Sharphand, i přesto, že je zjevně plná energie, nemůže být nasazena do zápasu.“

„Jééé, to je škoda.“ protáhla smutně Sharphand.

„Tak dobrá.“ přikývla Glocker „Kurte, do boje!“

„Jasně.“ řekl Peppermint a vykročil vpřed. Jak procházel kolem Billyho, sykl: „Zůstaň v klidu, odpočiň si. Dokončím to za tebe.“

„Jo.“ zahučel Billy, došel ke Glocker, sedl si a masíroval si bolavou nohu.

„Připravte se!“ zvolala Maggie a zvedla ruku.

„Peppy.....“ sykla Glocker. Peppermint se otočil čelem k ní „Zaktivuj si čepele, budu po tobě chtít maximální vytížení, tak se připrav.“ šeptla.

„OK.“ zamumlal Peppermint a zaktivoval čepele.

„Začněte!!!“ křikla Maggie.

„Kurte, čepelí do těla, semínky do hlavy.“ přikázala Glocker.

„Elite, Mega vstřebání k útoku, Listová čepel k obraně.“ nezůstal pozadu Brandon. Peppermint přiskočil k Elite na dosah čepelí a provedl svůj dvojitý útok. Jenže útoky byly vedeny přesně opačně, než Glocker říkala. Proud semínek zamířil k Elitinu břichu a čepel se mihla vzduchem proti Elitině pochroumané pravé ruce. Billy zpozoroval, že Kurtova semínka nejsou žlutá, ale zelená. Příliš však jeho útok neviděl, tak po chvilce usoudil, že se mu to jen zdálo. Elite, která záměnu útoků nečekala, poplašeně vykřikla a provedla mistrný úhybný manévr. Billy na to úžasem vytřeštil oči. Dokonce i Brandon povytáhl obočí. Elite totiž vyskočila a ještě ve vzduchu se otočila do polohy jakoby vleže a přitom velmi rychle rotovala kolem své osy, aby se ve vzduchu udržela. Oba Peppermintovy útoky úplně minuly. Elite dopadla na zem a bleskově odskočila od vyjeveného Pepperminta. Billy si myslel, že se Grovylka postaví zpříma a bude se spokojeně usmívat nad skvělým manévrem. Ale stalo se něco jiného. Jakmile se Elite vzdálila od Pepperminta, začala nesmyslně vrávorat, jako kdyby byla zmatená.

„Eleně se nejspíš zatočila hlava.“ sykla Sharphand, která se náhle nachomýtla vedle Billyho. A skutečně. Elite po chvíli mdle řekla: „Uuuaaaah.....eh..... Ta rotace mě úplně vyšachovala......mám strašnou...závrať.“

„Elite, sedni si.“ poručil Brandon. Elite se převážila dozadu a spadla do sedu.

„Peppy, využij toho a použij Rychlý útok.“ vyhrkla Glocker. Peppermint zaktivoval Rychlý útok a vystřelil k sedící Elite. Ta se ani nesnažila jakkoli uhnout. Glocker se pousmála. Zřejmě už viděla, jak Peppermint Elite smete. Vtom ale Brandon křikl: „Vybuduj Ochranu!!!“

„Co....?“ vyjekla přidušeně Glocker a hlas se jí zlomil. Elite zvedla ruce a udělala jakési složité, rychlé gesto. Mezi ní a Peppermintem se okamžitě vztyčila nazelenalá energetická bariéra. Peppermintovi se rozšířily oči. Pokusil se zastavit, ale už bylo pozdě. Ozval se hrozivý, tupý náraz a Peppermint se svezl po bariéře k zemi.

„Prima! A teď použij Zuřivou frézu na plné obrátky.“ nakázal Brandon. Elite se zvedla, nabila drápy a začala jimi nemilosrdně útočit na ležícího Pepperminta. Kurt křičel bolestí a snažil se odkutálet z dosahu.

„Kurte, kryj se čepelemi a použij Čepelové bojové umění!“ zařvala Glocker. Peppermint zaktivoval čepele a pokoušel se vykrývat Elitiny údery. Po pár vteřinách se dostal do rytmu a začal úspěšně a bezchybně odrážet Zuřivé frézy.

„Elite, přeřaď na čepele.“ houkl Brandon. Billy ani nestačil zaznamenat okamžik, kdy Elite zaktivovala čepele. Najednou prostě útočila pomocí čepelí namísto drápů. Normální souboj Grovylů se proměnil v souboj v Čepelovém bojovém umění. Elite, ačkoli toto umění neovládala, celkem úspěšně uhýbala a vykrývala. Dokonce se jí povedlo párkrát zaútočit. Peppermint však měl jasnou převahu. Nicméně ani tak se mu nepodařilo Elite zasáhnout. Oba Grovylové předváděli ucházející chvaty. Z Elitiny strany byly vidět spíše skoky, sklony či fyzické kontakty něčím jiným než čepelí, hlavně nohou. Vždy, když nemohla zaútočit nebo uhnout, kopla. Peppermint však i tyto údery pokrýval a zasypával svou soupeřku údery čepelemi. Po asi dvou minutách zuřivého čepelového souboje nastal zvrat.

„Elite, použij Soustředěnou ránu plnou silou!“ zařval Brandon.

„A kruci.“ protáhla Glocker „Kurte, uskoč! Hned!“

Peppermint však neslyšel ani Brandonův ani Glockeřin výkřik, protože se plně soustředil na boj. A pak oba výkřiky byly přehlušeny třískáním čepelí. Elite však Brandonův příkaz zaslechla. Levou čepel předstrčila před sebe, aby si Pepperminta udržela od těla a pravou rukou se rozmáchla. Její pěst se proměnila v bílé, energetické beranidlo. Velice se to podobalo útoku, který Billy kdysi viděl na lesním cvičišti, kde jeho i jeho instruktora Dona napadl banditský Vigoroth. Elitina nabitá pěst se mihla vzduchem a zasáhla Pepperminta do břicha. Grovyle vydal jen přidušený vzdech. Síla útoku s ním praštila o zem. Billy při pohledu na ten útok usoudil, že Kurt zásah Soustředěnou ranou neustál. Peppermint nehybně ležel se zavřenýma očima a na břiše měl ošklivou modřinu. Elite k němu krokem přišla a sklonila se nad ním. Billy matně zaslechl, jak tiše poznamenala: „Krásně voní.“

„Ooo.....jaký to postřeh.“ zabručela Sharphand ironicky.

„Cože?“ řekl Billy a podíval se své přítelkyni do očí.

„No.... Elite přece byla v Kurtově bezprostřední blízkosti jakou dobu. A teprve teď si všimla, že jeho dech je cítit mátou.“

„Hmm....“ pokýval hlavou Billy „Třeba si všimla už předtím, ale dala to najevo až teď.

„To je vlastně taky možnost.“ přisvědčila kousavě Sharphand. Elite se mezitím napřímila a sdělila:

„Myslím, že je v bezvědomí.“

„Vážně?“ podivil se Brandon a zkoumavě si Pepperminta prohlížel „To se mi nezdá. Vždyť tys ještě nikdy nikomu nedala knokaut pomocí Soustředěné rány. Nejsi na to dost silná. Navíc jsi už oslabená ze souboje s Billym.“

„Mně se taky zdá, že je Kurt omráčený.“ tvrdila Maggie a chystala se deklarovat, že Peppermint je mimo hru.

„Kurt je v.....“ začala, ale Elite jí skočila do řeči: „Maggie on je při vědomí!“

V témže okamžiku se Peppermint vymrštil a saltem vzad se vyšvihl na nohy.

„Výborně, Kurte! Teď se vzdal od Elite!“ zareagovala Glocker chladně. Peppermint okamžitě odskočil do vzdálenosti asi pěti metrů od Elite.

„Zajímavá předstírací taktika.“ zamumlal Brandon. Mezitím si Peppermint masíroval modřinu na břiše a sténal: „Můj bože, to byla ale pecka.“

„Elite, do něj.“ pravil uvolněně Brandon. Elite zaktivovala obě čepele, přiskočila k Peppermintovi a máchla jimi do kříže proti němu. Kurt byl ještě trochu rozhozený. Snad proto se levé čepeli vyhnul, ale pravé už ne. Schytal přímý zásah šikmo přes hruď a břicho. Bolestně zařval a přejel si rukou po čerstvém šrámu.

„Kurte, použij Rychlý útok k úskoku.“ vyhrkla Glocker. Peppermint zaktivoval Rychlý útok, vyskočil, mohutným obloukem přeletěl Elite nad hlavou a dopadl za její záda.

„A teď Megakop, Peppy! A hezky s razancí!“ dirigovala slovně Glocker.

„Eh?.... On umí Megakop?“ podivil se Billy a vyměnil si se Sharphand ohromené pohledy.

„Jo, umí. Naučila jsem ho to s Brandonovou pomocí.“ odpověděla Glocker aniž by odtrhla oči od zápasiště „Ale věděla jsem o tom jen já, on a Brandon.“

„To je zajímavé.“ zabrumlal Billy.

Peppermint mezitím ucouvl o pár kroků. Pak se rozpřáhl nohou a otočil se k Elite bokem. Chodidlo se mu začalo nabíjet energií a pozvolna se rozzařovalo bílým světlem.

„Elite, zaktivuj si čepele a připrav se na vykrývání.“ zvolal Brandon. Elite zaktivovala čepele a zkřížila je před sebou.

„Proveď útok, teď!“ vyhrkla Glocker hlasitě. Peppermint přiskočil blíž ke své soupeřce. Pak se znovu odrazil a provedl nesmírně rychlý kop z otočky. Trefil se přesně mezi Elitiny zkřížené čepele, takže Grovylka dostala přímý zásah. Energie kopu byla asi hodně velká, protože sotva se Peppermintovo nabité chodidlo střetlo s Elitinou hrudí, objevil se jasný bílý záblesk, který na pár vteřin oslepil všechny v místnosti. Kromě toho se hned na to ozval Elitin táhlý a děsivý jek a následně pekelná rána. Když se Billy rozkoukal, zjistil, že Elite zřejmě proletěla vzduchem a zabořila se o zdi. V pevné betonové stěně byl totiž čerstvý dolík ve tvaru Elitina těla a samotná Elite ležela na břiše hned pod tím dolíkem. Měla zavřené oči a tiše sténala.

„Bože...... To ne.......“ protáhl zoufale Brandon „Elite..... Vzchop se...... No tak...... Dokážeš to!“

Elite vydala slabý táhlý skřek a začala se křečovitě zvedat. Bylo zřetelné, že má dost velké obtíže. Když byla už napůl na čtyřech napůl ve dřepu, náhle se zvrátila na bok a spadla zpátky na zem.

„Dělej, Elite..... Vstávej..“ povzbuzoval Brandon.

„Echchr.......Uuhh...... Já....nemů-žu......Aaaa.......bolí.....mě ....hla-va....a-a-asi.....omdlím.“ zachrčela Elite a třásla se čím dál víc.

„Já se na to nemůžu dívat.“ zabědovala Sharphand a otočila se zády k zápasišti.

„Já taky ne.“ přidala se Glocker „Peppy, nějakým přijatelným způsobem to ukonči.“

„Jasně.“ kývl Peppermint. Zaktivoval pravou čepel a vší silou jí udeřil Elite do hlavy. Billy zcepeněl hrůzou, když to viděl. Domníval se totiž, že Peppermint zasáhl Elite ostřím čepele. Záhy však zjistil, že Peppermint použil jen plochou stranu čepele. Elite krátce vyjekla a ztratila vědomí.

„Elite není schopná pokračovat v zápasu. Kurt vítězí.“ deklarovala Maggie. Brandon neřekl ani slovo a jen koukal na omráčenou Elite s neutrálním výrazem v obličeji. Ještě ale chvíli trvalo než pomalu odepl z pásku Ultraball a vrátil Elite do jeho bezpečí. Pak se zadíval na tabuli a křikl: „Heeeej! Tabule!“

Billy rovněž upřel oči na tabuli, aby zjistil, co se děje. Na tabuli stále barevně svítila Elitina ikonka.

„Ano......pardon. Zapomněl jsem. Jsem tu nový a ten zápas mě velice zaujal.“ ozval se hlas z reproduktorů komentátora a ikonka hned na to zšedla.

„Brandi, zvol svého dalšího Pokémona.“ vybídla Brandona Maggie.

„Dobrá.“ kývl Brandon „Sandslashi, zkus Kurta zkrotit.“

„Dobře.“ kývl Sandslash a vystoupil z řady.

„Jo, to bude snadné.“ uchechtla se Glocker „Kurte, pojď zpět.“ Peppermint jen pokrčil rameny a vrátil se ke skupince „Billy, co tvá noha?“ zeptala se.

Billy zpozorněl. Noha ho sice bolela, ale chtěl za každou cenu bojovat.

„Je to už lepší.“ zalhal.

„Dobrá, natři mu to.“ povzbudila ho Glocker a ukázala posunkem na Sandslashe.

„Jo, to rozhodně udělám.“ usmál se Billy a vstal. Noha zabolela, ale ne tak, aby musel kulhat. Udělal pár kroků vpřed.

„Malá změna v nasazení.“ okomentovala Maggie „Tak jo..... Začněte, TEĎ!!“

„Sandslashi, Jedové žahnutí!“ přikázal okamžitě Brandon.

„Billy, zůstaň v klidu a čekej!“ řekla Glocker svému synovi. Billy zpříma upřel oči na Sandslashe, který otevřel tlamu a vyslal na Billyho jedové jehličky.

„Billy, uskoč!“ zařvala Glocker. Billy sebou hodil na stranu a jehličky minuly.

„Otoč útok.“ řekl ledově Brandon. Sandslash otočil hlavu a jedové jehličky Billyho zasáhly. Billy ucítil mnohačetnou avšak mírnou bolest, jakoby do něj píchalo spoustu malých jehliček. Zároveň se mu začala točit hlava a v břiše se začala šířit ostrá bolest. Trhaně se sklonil a s hlasitým skřekem odskočil z dosahu jehliček. Mnohačetné píchání ustalo, on však věděl, že je pozdě. Cítil strašlivou křeč v břiše a závrať.

„Billy, jsi v pořádku?“ znejistěla Glocker.

„Výborně, Sandslashi. A teď Hrabavý útok.“ zajásal Brandon. Billy si v duchu řekl, ne, já nechci prohrát tak rychle. A čím víckrát si to zopakoval, tím víc se hecoval. Aniž si uvědomoval, co vlastně dělá, rozběhl se naplno proti Sandslashovi s bojovným řevem. Závrať ho nutila kličkovat, bolest v břiše se zesílila a také cítil, že začíná chromnout, ale v hlavě mu vyvstalo: aspoň ho zasáhnout. Sandslash se právě chystal zahrabat, ale když viděl Billyho, jak běží, strnul. Grovyle v posledních metrech zaktivoval čepele.

„Sandslashi, zahrabej se!“ vyjekl Brandon překvapeně. Sandslash se vzpamatoval a začal hrabat. Jeho zaváhání však bylo rozhodující. Billy z posledních sil doklopýtal k němu. Veškerou zbývající energii soustředil do čepelí, kterými se vzápětí ohnal. Čepele zasáhly Sandslashe plnou silou a mrštily ho proti zdi. Sice k ní nedolétl, ale i tak se už nezvedl. Byl totiž v bezvědomí. Podstatová výhoda, zřejmě i kritické umístění zásahu a míra nabití čepelí – to vše udělalo své.

„Páni to bylo rychlé,“ odfoukla Maggie „Beze sporu nejrychlejší duel tohoto zápasu.“

„Ještě to nedeklaruj. Billy je otrávený, určitě za chvilku omdlí taky.“ upozornil Brandon. Billy hned po zásahu klesl na všechny čtyři a už opravdu cítil, že se mdlobám nevyhne. Nicméně ve skrytu duše měl radost, že se mu podařilo Sandslashe porazit. Pojednou ucítil, jak ho Glocker uchopila do náruče.

„Klidně to deklaruj, Maggie.“ pravila Sceptilka vyrovnaně „Ať je Billy otrávený nebo ne, já zabráním tomu, aby omdlel. Když se nebude vůbec hýbat, zůstane při vědomí.“

„Ale, Glocker, s takovou otravou ho nemůžeš nasadit do zápasu. Okamžitě by omdlel, takže stejně budu počítat Billyho jako poraženého.“ poznamenala Maggie.

„Ne, Maggie, ne.“ zarazil ji Brandon „Billy může být sebevíce slabý, otrávený nebo jinak handicapovaný. Ale dokud neomdlí tak se stále musí počítat jako Pokémon v záloze. To je pravidlo zápasu.“

„Hele, tak jak teda?“ ozval se komentátorův hlas z reproduktorů.

„Na Glockeřině straně rozsviťte ikonku Grovyla s hvězdou jako v záloze a na mé straně rozsviťte Sandslashe jako poraženého..... Bohužel je to tak, Billy ho dokázal velice rychle porazit a já se s tím musím smířit.“

„Dobrá.“ ozval se komentátor. Billyho ikonka, nastavená na poražen, opět nabyla barvu a pozadí zůstalo šedé. Sandslashova ikonka, rovněž nastavena na poražen, zůstala tak.

„Tak pojď, Billy. Vyřídil jsi ho skvěle. Teď potřebuji, abys zůstal při vědomí. Zkusíš to?“ šeptla Glocker Billymu do ucha. Billy chtěl odpovědět, ale hlas mu již kvůli otravě nefungoval, a tak jen chabě přikývl.

„Fajn.“ usmála se na něj Glocker. Billy ji viděl rozostřeně „Vůbec se nehýbej a uvidíš, že neomdlíš....“ ujišťovala ho. Poté ho odnesla zpět k týmu a položila ho vedle Absa, který už byl při vědomí. Sharphand si se zaraženým výrazem v obličeji sedla vedle Billyho z druhé strany. To už ale Billy viděl velmi matně a zakrátko přestal vidět úplně.

„Billy, hlavně nezavírej oči, ať Brandon i Maggie vidí, že jsi při vědomí.“ řekla mu Sharphand sladce. Billy se podivil, jak to, že Sharphandin hlas neslyší vzdáleně a s ozvěnou. Ale dumat nad tím nechtěl, protože cítil bolest v břiše a nově i v hrudi. Řekl si, že odteď se ani nepohne. Že má otevřené oči, to dokázal pocítit sám, ale i tak byl rád za to, co mu jeho přítelkyně řekla. Aspoň mu dodala trochu odvahy.

„Dobrá.... Brandone, povolej Tropiuse......“ slyšel Billy Maggie.

„Za nás jdu opět já!“ křikla Glocker odhodlaně.

„Fajn, takže souboj partnerů..... To bude zajímavé.“ poznamenala Maggie „Na můj povel...... ZAČNĚTE!!!“CoolGrovyle
<< Předchozí díl Zpět na seznam povídek Pokračování >>
Credist  
Pokémon © Nintendo 1995-2024
Webdesign by Akela Taka 2001-2024
Novinky
Credits Novinky