Poke #1 Poke #2 Poke #3 Poke #4
Forum Chat


Těžcí soupeři

„Charizarde, Ocelové křídlo a Železný ocas najednou!“ začal zápas Brandon. Charizard nabil svá křídla a ocas a rozběhl se ke Glocker. Ta zůstala stát a zaktivovala si obě dvoj-čepele. Když se Charizard přiblížil asi na pět metrů, rozmáchla se pravou čepelí a levou si předsunula před tělo. Charizard dorazil k ní a podivným způsobem švihl křídly i ocasem zároveň. Úder ocasem byl veden na Glockeřiny nohy a úder křídly byl veden na její ramena. Glocker zkušeně vykryla úder křídly. Na úder ocasem však byla příliš pomalá. Nabitý ocas ji udeřil do nohou a povalil ji na zem.

„Teď, Charizarde, Škrábavý útok!“ přikázal Brandon. Charizard se rozmáchl a střídavě oběma rukama pořádně škrábl Glocker na hrudi a břiše. Sceptilka zařvala bolestí, ale hned odpověděla Semínkovým útokem. Široký proud malých žlutých semínkových projektilů zasáhl Charizarda do hlavy a donutil ho k ústupu. Glocker se vyšvihla na nohy, bleskurychle přiskočila k Charizardovi a než se Brandonův Pokémon vzpamatoval, zaktivovala pravou dvoj-čepel a sekla ho šikmo přes celou přední část těla.

„Ano!“ řekl si pro sebe Billy, když Charizard ztratil rovnováhu a málem upadl.

„Tohle jsem nečekal!“ přiznal Brandon „Ale jak chceš, Glocker. Charizarde znovu použij Škrábání!“

Charizard, který se mezitím od Glocker vzdálil, teď doletěl zpět ke své soupeřce a chtěl ji znovu poškrábat. Glocker se bez větších obtíží vyhnula, ale to už všichni slyšeli Brandonův výkřik: „Plamenomet!“ Charizard se napřímil, otevřel tlamu a plivl po Glocker plamenný paprsek. Glocker ještě dokončovala úhybný manévr před Škrábáním a proto neměla dost času, aby se vyhnula. Oheň jí zasáhl horní část těla. Glocker se s mučivým výkřikem zřítila k zemi. Hruď měla komplet celou popálenou.

„Výborně, Charizarde. Teď Ocelové křídlo.“ pokračoval Brandon. Charizard nabil křídla a plnou silou Glocker udeřil. Síla útoku ji vynesla do vzduchu. Glocker letěla asi deset metrů a pak tvrdě dopadla na zem těsně vedle stěny tribuny. Hodnou chvíli nehybně ležela, bylo však vidět, že v bezvědomí ještě není. Za asi deset vteřin se pomalu otočila na břicho a začala se roztřeseně plazit k Charizardovi.

„Charizarde, dokonej to Ohnivým vírem.“ poručil Brandon.

Charizard otevřel tlamu a vyslal ničivý vířící oheň. Glocker pomalu zvedla hlavu a spatřila Ohnivý vír, jak se k ní rychle blíží. Chtěla uhnout, ale nemohla nějak zburcovat síly. Vír k ní dorazil a doslova ji pohltil. Billy sebou trhl. Jestli tohle máma ustojí, tak se budu divit, pomyslel si smutně. O to větší bylo jeho překvapení, když se vír rozptýlil a odhalil Glocker, jak stále stojí na čtyřech. Oči měla zavřené a tělem jí co chvíli škubla bolestná křeč. Byla teď už popálená po celém těle. Při každém výdechu se jí z tlamy vydral i sten.

„Hmm, Charizardův útok napůl selhal.“ zahuhlal Brandon a pak nahlas řekl „Charizarde, Škrábavý útok a Železný ocas najednou!“

Charizard opět přiletěl až ke Glocker a švihl drápy. Glocker se odkutálela stranou, aby se vyhnula. Pak podsunula ruce a roztřeseně se zvedla, než se však mohla rozhlédnout po Charizardovi, dostala zásah ocasem do břicha a po zádech jí přejely Charizardovy drápy. Hlasitě zaskučela a zaktivovala obě dvoj-čepele. Poté zmobilizovala všechny síly a opsala čepelemi kolem sebe kruh. Svého protivníka zasáhla plnou silou obou dvoj-čepelí. Charizarda to povalilo na zem. Glocker neváhala. Nabila svůj ocas a vší silou jím udeřila do Charizarda. Charizard vyjekl bolestí.

„Charizarde, Přehřátí!“ zařval vztekle Brandon. Charizard přikývl a ještě vleže se začal přehřívat. Postavil se a otočil čelem ke Glocker. Následně vypustil mocný a mohutný ohnivý paprsek. Glocker nesvedla nic lepšího než to, že zalehla a odplazila se z dosahu. Jakmile Přehřátí skončilo, Sceptilka otočila hlavu a zahájila palbu ze spór. Charizard se musel sklonit před deštěm semínek. Glocker se postavila, zaktivovala čepele a Rychlý útok a vystřelila k Charizardovi. Těsně před ním švihla oběma čepelemi z obou stran jakoby do kleští. Charizard se chtěl vyhnout, ale neměl kam se vyhnout. Rychlý útok umocněný ještě úderem obou čepelí, ho odhodil dobrých dvanáct metrů dozadu. Charizard dopadl na záda a ztěžka oddechoval. Glocker pokračovala směle dál. Trochu se nahrbila. Žluté kuličky, které měla na hřbetě, se rozzářily jasným světlem.

„Charizarde, vzchop se! Honem!“

Glocker mezitím v sobě shromažďovala sluneční energii a její sluneční kolektory zářily čím dál víc. Charizard se začal trhaně zvedat. Plamen na konci jeho ocasu se trochu zmenšil. Když Charizard dospěl do dřepu, Glockeřiny kolektory se propojily žlutým paprskem. Glocker otevřela tlamu a vypustila tlustý žlutobílý paprsek na Charizarda. Těsně před zásahem se však Charizard vzchopil a vzlétl. Paprsek sice minul, ale Glocker ho nepřerušila. Jen se po očku podívala, kam Charizard letí. Přesně to načasovala, a když se Charizard zase snesl na zem, otočila hlavu a namířila paprsek na něj. Charizard to vůbec nečekal. Paprsek ho zasáhl a odmrštil až do zdi tribuny. Glocker paprsek udržovala ještě asi pět sekund a pak ho konečně přerušila. Charizard se bezvládně sesul po zdi.

„Charizard je mimo hru! Glocker vítězí!“ deklarovala Maggie.

„Charizarde, vrať se.“ řekl ponuře Brandon a vrátil Charizarda do Pokéballu. Ikona Charizarda na tabuli zšedla.

„Mami!“ vykřikl Billy. Glocker totiž neudržela rovnováhu a spadla do sedu.

„Jsem v pohodě.“ zasípala. Pomalu vstala a vrátila se ke svému týmu „Uff.....ten mi dal ale zabrat.“ zafuněla tiše a setřela si pot z čela.

„Bolí to?“ zeptal se Peppermint a ukázala na spáleniny.

„Jak čert.“ kývla Glocker a podrbala se na noze.

„Volím si Pidgeota!“ ozval se Brandon. Pidgeot roztáhl křídla, vyletěl z řady a přistál kousek před Brandonem.

„Já jdu zpět a povolávám Sharphand!“ oznámila Glocker. Sharphand pokročila vpřed. Na tabuli se u Brandona rozsvítila ikona Pidgeota. Pozadí Glockeřiny ikony zšedlo a pod ní se rozsvítila ikona Sharphand. Na ikoně byla vidět i Modrá Kalibra.

„Začněte!“ odstartovala Maggie.

„Pidgeote, Písečný útok“ přikázal Brandon.

„Sharphand, kryj se čepelemi!“ křikla Glocker. Sharphand si sundala pochvu z Kalibry a ledabyle ji hodila za sebe Billymu přímo do náruče. Pidgeot začal mávat křídly. Zvedl se menší vítr. Vzápětí začal bůhví odkud létat písek přímo na Sharphand. Grovylka si zaktivovala i levou čepel a zkřížila obě nabitá ostří před svým obličejem. Písková vlna se přes ni převalila. Vzápětí se Sharphand zhroutila na záda a zakrývala si rukama oči.

„Aaa..... Moje oči!“ zaječela.

„Otoč se břichem dolů!“ radila Glocker. Sharphand se obrátila na všechny čtyři a čekala.

„Fajn, teď Větrný vír do zdi!“ zařval Brandon. Pidgeot zesílil mávání křídel. Poryvy větru se zesílily a Sharphand začaly prokluzovat nohy.

„Sharon, bacha!“ vyjekla Glocker. Vítr Sharphand tlačil přímo na zeď a stále zesiloval.

„Pokračuj, Pidgeote.“ povzbuzoval Brandon.

„Ehhhh......neřáde!“ zachroptěla Sharphand. Vyskočila a nechala se unést větrem až ke zdi. Těsně před zdí švihla Modrou Kalibrou. Ozvala se kamenná rána, jak Sharphand zasekla ostří do zdi a zamezila tak tvrdému nabourání do pevného betonu. Vítr ustal a písek se usadil. Billy čekal, že uvidí Sharphand, jak stojí připravena k dalšímu boji. Místo toho však viděl, že Sharphand visí na zdi a tahá oběma rukama za Modrou Kalibru, která byla nejmíň z půlky zaražena ve zdi.

„Co tam děláš, Shar?“ houkla Glocker „Slez z té zdi!“

„Já bych........ech.....ráda.....ale......uff.....nemůžu. Kalibra se mi.....zachytla v té zdi.“ hekla Sharphand a tahala za čepel, jak nejvíc mohla, ale marně.

„Trochu ti pomůžu, Sharon.“ vyhrkl zlomyslně Brandon „Pidgeote, použij Křídlový útok a potom Klování na odpal.“

Pidgeot se rozletěl k Sharphand.

„Shar, použij druhou čepel!“ křikla Glocker. Sharphand přikývla, rozmáchla se levou čepelí, a když byl Pidgeot na dosah, švihla a trefila ho do zad. Jenomže Pidgeota to vůbec nerozhodilo. Rozpřáhl se a udeřil do Sharphand křídlem tak, že vyletěla hodně vysoko do vzduchu (její Kalibra přitom vylomila kus zdi). Následně Pidgeot chvilku počkal až Sharphand trochu spadne, pak se rozletěl vpřed jako blesk a trefil Grovylku zobákem.

„Aaaaau.“ vyjekla Sharphand. Proletěla vzduchem a z docela nebezpečné výšky dopadla na tribunu.

„Sharon?“ vykřikla Glocker.

„Eeh... Dobrý....au.....jsem v poho!“ ozvalo se Sharphandino sténání z tribuny.

„Dobrá, použij Rychlý útok!“ přikázala Glocker.

„Moment....“ zařvala Sharphand a neuvěřitelným způsobem se vyhnula dalšímu Pidgeotovu útoku. Potom zaktivovala Rychlý útok a v mžiku se octla na zápasišti.

„Pidgeote, přidej ke Klování Rychlý útok.“ řekl Brandon.

Za Pidgeotem se objevila bílá stopa a jeho let se dramaticky zrychlil.

„Sharphand, vyskoč!“ vykřikla Glocker.

Sharon vyskočila vysoko do vzduchu a nechala Pidgeota podletět. Ještě se po něm ohnala čepelemi, ale minula. Hned, jak dopadla, musela vyskočit znovu, protože Pidgeot znovu zaútočil. Asi po šestém skoku ji to zřejmě přestalo bavit. Rozběhla se ke zdi, vyběhla po ní a pomocí Rychlého útoku vystřelila k Pidgeotovi.

„Pidgeote, Vzdušný vír! Rychle!“ vřískl Brandon.

Pidgeot byl však trochu rozhozený, když viděl, jak se na něj Sharphand řítí. Grovylka těsně před střetem přetížila Modrou Kalibru...

KŘACH!

Sharphand uštědřila Pidgeotovi nemilosrdný zásah Kalibrou. Pidgeot neovladatelně proletěl velkou rychlostí vzduchem a s mohutnou ranou dopadl na zem.

„Skvěle, Sharphand!“ pochválila Grovylku Glocker.

„Pidgeote, použij Hop a dup pomocí Vzdušného hrotu!“ přikázal Brandon.

„Hop a dup? Vzdušný hrot?“ vyhrkla zmateně Glocker. Vzápětí postřehla, jak Pidgeot zmizel a hned se zas objevil v Sharphandině blízkosti. Sice jí neuštědřil strašlivou ránu pomocí Vzdušného hrotu, ale zato ji manuálně povalil, chytil za nohy a začal stoupat vzhůru

„To ne!“ zaskřehotala Sceptilka zoufale. Sharphand visící hlavou dolů se pokoušela vykroutit, ale byla příliš dezorientovaná na to, aby něco zmohla. Pidgeot doletěl až ke stropu. Tam sevření uvolnil a Sharphand začala s táhlým skřekem padat. Pidgeot nabil pravé křídlo a rozmáchl se.

„Sharphand, Kalibru! Použij tu zatracenou Kalibru!“ zařvala Glocker z plných plic. Sharphand s vyděšeným výrazem ve tváři znovu přetížila kalibru a prudce máchla proti Pidgeotovi, zrovna ve chvíli, kdy Pidgeot udělal to samé. Ozvala se rána, jako z děla. Útoky skolidovaly a vytvořily explozi, která zahalila zápasiště kouřem. Když se kouř rozptýlil, odhalil bezvědomého Pidgeota ležícího na zádech uprostřed zápasiště. Sharphand ležela o kousek dál na břiše. Byla též v bezvědomí.

„Pidgeot i Sharon nejsou schopní bojovat! Remíza!“ oznámila Maggie, zatímco ikonky na tabuli zšedly.

„Zvolte novou dvojici Pokémonů!“ vyzvala Maggie stratégy.

„Vol první, Brandone.“ pronesla Glocker, zatímco nesla Sharphand zpět ke svému týmu.

„Jsi prohnaná.“ poznamenal Brandon „Ale dobrá. Volím Altariu!“

Altaria popolétla vpřed. Billy mezitím pozvedl Sharphandinu nehybnou ruku a schoval její Kalibru do pochvy.

„Dewy, je to na tobě.“ rozhodla Glocker po chvilce přemýšlení „A máš volnou ruku.“ dodala.

„Jasně, Glocker.“ přikývl Dewgong a vyplazil se z řady.

„Teď!“ křikla Maggie.

Tentokrát začala Glockeřina strana. Dewgong vypustil na Altariu Ledový paprsek. Altaria jen lenivě mávla křídly a vyhnula se.

„Začnem pěkně zostra.“ liboval si Brandon „Altario, Vzdušný hrot!“

Altaria zamířila k Dewgongovi a od zobáku dozadu se jí táhla kupole energie jako obrovská pěst. Dewgong otevřel tlamu a vypustil zajímavý duhový paprsek, který Altariu zbrzdil a nakonec zastavil. Pár vteřin se útoky přetlačovaly. Pak Dewgong náhle přerušil útok, skočil po Altarii a strhl ji k zemi.

„Výborně, Dewy!“ řekla uznale Glocker.

„Dračí dech, Altario.“ zabručel Brandon.

Altaria otevřela zobák a vyslala na Dewgonga zelený paprsek, který ho úplně pohltil. Dewgong měl ve tváři bolestný výraz. Přesto však se vzchopil a vyslal na Altariu Ledový vítr. Altaria byla nucena přerušit útok a uskočit. Toho Dewgong využil a znovu ji strhl k zemi.

„Nebudu se s tebou párat. Altario, Náletový útok!“ zařval Brandon. Kolem Altarii se vytvořila hrozivá, ohnivě vyhlížející rudá aura a Altaria si vyletěla trochu výš, aby mohla zaútočit. Dewgong se otočil bokem a začal si připravovat Ledový paprsek. Altaria ještě chvíli shromažďovala energii a pak vystřelila k Dewgongovi jako stíhačka. Billy ani nestihl zaznamenat její pohyb. Viděl jen, jak úplně Dewgonga smetla. Ten proletěl vzduchem, narazil do zdi a dopadl v bezvědomí na zem.

„Dewgong je mimo hru. Altaria vítězí!“ deklarovala Maggie.

„Dewgongu, do Pokéballu!“ pronesl rázně Brandon a vrátil Dewgonga do Pokéballu.

„Absi, do toho.“ povzdechla Glocker „To byla ale rychlost.“

„Neboj, já to dokonám!“ řekl pevně Absus.

„Teď!“ odstartovala Maggie.

„Absi, Plamenomet.“ přikázala Glocker.

„Jasan.“ broukl pohodářsky Absus a vypustil z tlamy Plamenomet. Svůj cíl kupodivu zasáhl přesně. Altaria srdceryvně zaječela a spadla na zem.

„Altario, Klonování.“ pronesl Brandon jakoby nic. Altaria v tu ránu zmizela. Absus se rozhlížel všude možně, ale neviděl nic. Pak se Altaria objevila všude kolem něho. Byla prostě všude.

„Eeh. Jsem zmatený!“ vyhrkl bezradně Absus.

„Teď použij Sluneční paprsek, Altario!“ křikl Brandon. Všechny Altarie začaly přijímat solární energii a shromažďovat ji v otevřených zobácích.

„Mám nápad.“ houkl Absus. Vypustil nad sebe Stínovou kouli a následně Plamenomet. Jakmile se oba útoky setkaly, koule vybuchla a nastala naprostá tma. Billy neviděl vůbec nic. Zmateně se rozhlížel na všechny strany, ale všude byla jen tma. Měl z toho hodně nepřirozený pocit. Měl otevřené oči, ale stejně nic neviděl. Náhle se ozval plamenný šleh. A po chvíli další. Při třetím šlehu se ozval i Altariin výkřik. Vzápětí temnota pominula a Billy opět viděl jasně a zřetelně. První, co upoutalo jeho pozornost, byl Absus stojící nad skolenou Altariou, která se opatrně zvedala. Na pravém boku měla podlouhlou spáleninu.

„Altario, Dračí dech.“ pravil Brandon klidně. Altaria pomalu otočila hlavu k Absovi a zaútočila na něj Dračím dechem. Bylo až k nevíře, co tento útok způsobil. Absa nápor Dračího dechu odhodil a naneštěstí přímo na zeď. Absol se o zeď praštil do hlavy, ale neomdlel. Jenom to s ním očividně hodně otřáslo.

„Skvěle! A teď Klování!“ nařídil Brandon.

Altaria doletěla k Absovi a začala ho zběsile klovat. Absus hlasitě skučel a zmítal se pod tvrdými údery Altariina zobáku.

„Absi, Větrobřitvu!“ vyjekla Glocker zoufale. Absus otevřel oči a mocně škubl hlavou. Nic se nedělo.

„Co..... Au!......je..... Au!.....kruci....“ zachrčel Absus a zkusil to znovu. Tentokrát se to zdařilo. Z rohu na hlavě vyrazil náhlý a dokonce viditelný poryv větru, který byl ostrý jako břitva a mohl by se klidně rovnat Listové břitvě. Větrobřitva Altariu donutila ustoupit a zároveň jí udělala dva hluboké šrámy na krku.

„Ještě jednu, Absi!“ pobídla Absa Glocker. Absus znovu máchnul hlavou a Billy si všiml, že Absol u toho i mocně vydechl. Větrobřitva, kterou Absus provedl, teď byla dost silná. Bohužel, Altaria už byla připravená a mistrně se vyhnula. Už ale bylo znát, že je značně oslabena.

„Dokonej to, Altario! Sluneční paprsek!“ křikl vítězně Brandon. Altaria začala tvořit a nabíjet Sluneční paprsek. Absus celou dobu ležel u zdi a nic nedělal.

„Absi, vyhni se!“ zařvala varovně Glocker.

„Já.....nemů-žu...“ zasípal Absus. To už Altaria nabila Sluneční paprsek a vyslala ho na Absa. Absus se pokoušel zvednout, ale nešlo mu to – byl paralyzovaný. Paprsek do něj narazil a on zařval bolestí. Paprsek za pár vteřin ustal a odhalil poraženého Absa.

„Absus omdlel! Altaria vítězí podruhé!“ sdělila Maggie.

„Hmm. Altaria je těžký soupeř.“ řekla si Glocker sama pro sebe. Udělala pár skoků, vzala Absa do náruče a odnesla ho zpět. „Jak to udělat.“ mumlala dál. Pak luskla prsty a řekla: „Billy, jdi na to.“

„Dobrá.“ přikývl Billy a pokročil vpřed.

„Teď!“ vyjekla Maggie.

„Billy, Semínkový útok!“ řekla Glocker.

Billy nahodil spóry a zasypal Altariu deštěm semínek. Pak ho napadl ještě jeden způsob útoku. Zaktivoval Rychlý útok a vyrazil k Altarii.

„Altario, odraz ho Klováním!“ přikázal Brandon. Jakmile byl Billy na dosah, Altaria vyrazila vpřed a chtěla ho klovnout. Billy však udělal ve vzduchu vývrtku, vyhnul se asi o centimetr či dva a zasáhl Altariu ramenem. Zároveň švihl zpevněným vlasolistem. Tento útok se taky povedl. Altariu síla obou útoků odhodila trochu dozadu.

„Altario, Dračí dech!“ pronesl Brandon. Altaria vypustila ze zobáku Dračí dech. Billy si opět špatně propočítal úhybný manévr, takže ho Altariin útok zasáhl. Čekal, že ucítí bolest. Místo toho cítil, jak mu Dračí dech redukuje sílu a tlumí ho.

„Billy, skok vzad!“ poručila Glocker. Billy měl ještě síly dost, tím pádem mu nedělalo problémy vyskočit z působiště Dračího dechu.

„A teď to roztoč s Čepelovým bojovým uměním!“ nakázala Glocker.

Billy neváhal, zaktivoval čepele, přiskočil k Altarii a proměnil se v zuřivý stroj na rány, seky a údery. Vypadalo to úplně stejně jako když před chvilkou Altaria útočila Klováním na Absa. Billy strašně rychle používal všemožné chvaty Bojového umění. Altaria pod nimi jen hekala.

„Altario, vzdal se! VZDAL SE!“ vřískal Brandon. Altaria se však ani za nic nemohla vymanit z Billyho dosahu. Snad proto, že už byla z dřívějška oslabená. Billy byl navíc skoro plný energie, takže měl jistou výhodu.

„To stačí, Billy! Teď finále!“ zajásala Glocker. Billy přikývl a švihl oběma čepelemi naráz. Do toho ještě vyskočil a zapojil i Železný ocas. Altaria pod náporem čtyřnásobného útoku (dvě čepele, dva ocasy) padla v bezvědomí k zemi.

CoolGrovyle
<< Předchozí díl Zpět na seznam povídek Pokračování >>
Credist  
Pokémon © Nintendo 1995-2024
Webdesign by Akela Taka 2001-2024
Novinky
Credits Novinky