Poke #1 Poke #2 Poke #3 Poke #4
Forum Chat


Nečekané shledání

Brandon, Maggie a Pokémoni však ohromeně stáli a zírali na Kayla, který se přihlouple hihňal. Bily nevěřil vlastním očím. Nechtělo se mu uvěřit, že se ten dospělý člověk chová tak podivně. Přišel trochu blíž k pultu, aby si Kayla líp prohlédl. Neodvážil se však vylézt na pult. Bál se, aby ho Kayle nepolapil.

„To je zvláštní.“ špitl a sledoval, jak si Kayle bezstarostně ukusuje nehty.

„Je to mentální porucha.“ mínil Brandon „Nemám s lidskou medicínou moc zkušenosti, ale vím, že tato forma kombinované schizofrenie je vzácná. Jen pro vaši informaci, schizofrenie je rozdvojení osobnosti.“

„Divná, tahle schizo....cosi.“ pronesl Billy a nespouštěl oči z Kayla. Kayle zpozoroval, že se na něj Billy dívá, zamával a zašvitořil: „Ahooooooj, Grovyle.“

Billy obrátil oči v sloup a radši se od Kayla odvrátil.

„To je nejhloupější člověk, jakého jsem kdy viděl.“ řekl nedůtklivě směrem k Brandonovi.

„Ono je to trochu složitější, ale vysvětlovat ti to nebudu. Je to příliš náročné na to, abys to pochopil.“ pravil Brandon.

„Ani netoužím po tom, abych to věděl.“ přiznal Billy.

„Vy jste ještě tu?“ ozval se hlas staršího recepčního od dvojitých dveří. Recepční se vracel za pult a v ruce držel nevelkého plyšového Pokémona. Billy nebyl s to rozeznat, co to je za Pokémona.

„Na, Kayle. Tady máš Bayleef.“ prohodil konejšivě starší recepční, obešel pult a vtiskl Kaylovi do ruky plyšovou Bayleef.

„Bayleef?“ šeptl Billy k Brandonovi.

„Druhé vývojové stádium Chikority. Vyvíjí se v Meganium.“ vysvětlil tiše Brandon. Billy si vzpomněl na Meganium Hillary, kterou neviděl od konce Swiftovského turnaje před třemi a půl rokem. Připomněl si její řeči a způsob chování a dospěl k názoru, že je podobně praštěná jako Kayle. To si však nechal pro sebe.

Kayle uchopil plyšáka a začal ho hladit.

„Radši půjdeme.“ rozhodl Brandon „Za mnou.“ a vyrazil ke dvojitým dveřím. Za ním šla Maggie s Glocker a Absem bok po boku (bylo zřetelně vidět, že Billyho máti je vyšší než Maggie). Skupinku uzavírala trojice Grovylů.

Brandon otevřel a přidržel dvojité dveře. Skupinka jimi prošla a octla se v dlouhé, prostorné a tmavé chodbě. Narozdíl od vstupní haly tu nebylo nic, co by Billyho zaujalo. Po obou stranách chodby bylo spousta dveří. Napravo od dvojitých dveří uviděl Billy v dálce malé zelené světlo. Bylo asi třicet metrů daleko.

„Jdeme.“ šeptl Brandon a zavedl své druhy až k tomu zelenému světlu. Každý jejich krok se odrážel od zdi hlasitou ozvěnou. Jak se přiblížili k zelené zářivce asi na šest metrů, Billy zaznamenal jakýsi hluk, který se ozýval ze dveří přímo pod tím zeleným světlem. Na krytu zelené lampy byla vidět velká černá trojka.

Před dveřmi se Brandon zastavil. Billy vedle dveří spatřil první věc v chodbě, která výrazněji upoutala jeho pozornost – panel pro zadání vstupního kódu, který byl usazený do zdi hned vedle dveří označených svítící trojkou.

„Kdo zná kód?“ zavtipkoval Brandon.

„Ty přece....“ odpověděla zmateně Sharphand.

„Správně.“ pochválil ji Brandon „Chceš si ho vyťukat?“

„Můžu?“ rozzářila se Sharphand.

„Když to říká.“ protáhla Maggie.

„Hmm fajn, ale já to radši přenechám Billymu.“ rozhodla Grovylka.

„Ooo, jaká čest.“ zabručel vznešeně Billy. Přistoupil k panelu a natáhl k němu ruku. Plnohodnotná klávesnice (tak jako u počítače) panelu však vyla tak vysoko, že Billy stěží dosáhl na mezerník.

„Nedosáhnu tam.“ postěžoval si.

„Ale no tak, Billy.“ řekla Sharphand nakvašeně a založila si ruce v bok „Na co máš přísavky?“

„Ahá. Já zapomněl.“ pronesl Billy omluvně. Přitiskl se na stěnu a vyšplhal po ní až ke klávesnici.

„Tak, Billy. A teď naťukej tady ty znaky do toho stroje.“ podal instrukce Brandon a podržel Billymu před očima list papíru s ručně psaným kódem, obsahujícím číslice i písmena. Při pohledu na ty znaky šla Billymu hlava kolem. Přesto však přikývl a dal se do luštění. Důkladně si prohlédl první znak a pokusil se ho najít i na klávesnici. Když ho našel, chtěl užuž zmáčknout příslušné tlačítko, ale náhle se zarazil:

„Z jakého směru to mám vyťukat?“ zeptal se.

„Zleva. A pak zmáčkni tuhle klávesu.“ vysvětlil Brandon a ukázal na klávesu Enter. Billy přikývl a stiskl první znak.

Zadání celého dvanáctimístného kódu mu trvalo dobrých osm minut. Když konečně zadal poslední znak a stiskl Enter, obrazovka panelu se zbarvila do zelena a objevil se nápis „Přístup povolen, doktore Willarde.“ zároveň se ozvalo tiché zasyčení ze dveří.

„Jsi pašák, Billy.“ pochválil ho Brandon a otevřel masivní tlakové dveře, které Billy právě odemknul. Ukázalo se, že je to vchod do obří zápasové arény, kterou kolem dokola lemovaly vyvýšené tribuny. Přímo naproti vchodu byl široký průzor, kterým se dalo projít až na zápasiště. V prostoru arény byli vidět dva bojující Pokémoni. Billy chtěl vidět i zbylé dva Pokémony a trenéry, které mu zakrývala tribuna. Tentokrát se neovládl a rozběhl se průzorem do arény.

„Billy, ZPÁTKY!!!“ zařvala za ním Glocker. Billy ji nevnímal. Vběhl na zápasiště, prudce zabrzdil a rozhlédl se. Okamžitě uviděl nafialovělý paprsek, který se na něj zprava řítil. Zároveň uslyšel hlasitý výkřik, jehož hlas se podobal Psychicově hlasu: „TY TAM! UHNI!!“

Paprsek Billyho zaskočil. Nicméně Grovyle ještě stihl bleskurychle zalehnout a Psychický paprsek prosvištěl nad ním.

„Vážení přátelé, stalo se něco neuvěřitelného. Na zápasišti se zničehonic zjevil jakýsi neznámý Pokémon a vběhl přímo do dráhy Psychického paprsku. Ale co víc! Ještě se stihl mistrně vyhnout. Myslím, že je.......to.....Grovyle..... Ano...je to Grovyle, ale trochu jiný. Alakazam se zdá být trochu zmatený.......... Vypadá to, že toho Grovyla přece jen zasáhl........ Ne.....Grovyle už se zvedá.“ toto se vzápětí ozvalo arénou. Billy se zvedl a rozhlédl se ještě jednou. Stál na dlouhé straně zápasiště. Napravo od něj stál Alakazam a nalevo se, vznášel Claydol. Na druhé dlouhé straně zápasiště bylo vidět Scythera a Arcanaina. Na krátkých stranách stáli trenéři. Ten na levé straně byl muž asi Brandonova věku oblečený v elegantním béžovém obleku a naproti němu mladý asi sedmnáctiletý chlapec. Teprve teď si Billy uvědomil, že na tribunách sedí spousta diváků. Na každé stěně obdélníkové arény visela až u stropu veliká LCD obrazovka. Byly na ní zobrazeny tváře obou trenérů a pod nimi menší podobizny jejich Pokémonů. Mezi tím bylo časové omezení. Strop byl prosklený a prosvítalo jím slunce.

Billy náhle postřehl, že se celá aréna včetně bojujících Pokémonů, dívá na něj. Poněkud zrozpačitěl. Začal zvolna přešlapovat a nejistě se usmál.

„Jsi v pořádku, Grovyle?“ oslovil ho Alakazam. Billy pomalu přikývl.

„Hej, co se tam děje?“ ozval se zdálky postarší trenér „Alakazame, vezmi toho Grovyla a posaď ho na tribunu, ať z toho taky něco má.“

„Dobrá.“ utrousil Alakazam a namířil lžičky na Billyho. Ten najednou pocítil, jak pomalu stoupá vzduchem a pomalu letí směrem ke shluku volných míst na vyvýšené tribuně. Byl to prapodivný pocit. Jako kdyby nevážil ani gram.

Alakazam ho pomocí telekineze usadil na jedno ze sedadel. Jakmile se Billyho ocasní listy dotkly plastové sedačky na tribuně, nadnášení ustalo a Grovyle dosedl na své nové místo. Diváci všechno bedlivě sledovali

„Dobrá práce.“ pochválil Alakazama jeho trenér „A teď pokračujem v zápasu. Alakazame, použij Psychický paprsek na Scythera. Arcanaine, Ohnivou vlnu.“ pozornost diváků se téměř hned vrátila k zápasu. Billy se vyjeveně rozhlížel po aréně a na zápas dole se moc nesoustředil. Nikdy neviděl tak velkou místnost jako tuhle arénu. Nejvíc ho zaujala informační tabule. Právě podrobně studoval údaje na ní, když si vzpomněl na své druhy. Zvedl se ze sedačky a chtěl nakouknout před okraj. Vyklonil se přes ochranné zábradlí a málem se srazil hlavou s Sharphand, která zrovna lezla po zdi nahoru. Billy seznal, že za ní leze i Peppermint a Glocker. Brandona, Maggie a Absa nikde vidět nebylo.

„Nazdar, Hvězdíku.“ zašvitořila Sharphand, chytila se betonového zábradlí a přehoupla se přes něj.

„Ahoj.“ odpověděl Billy vlídně. Svlékl si kožich a uložil ho na jedno ze sedadel.

„Taky chci zhlédnout tenhle zápas.“ vyhrkla vzrušeně Sharphand a posadila se na plastikovou sedačku „Co jsi to tam dole vyváděl.“

„Náhodou jsem vběhl do dráhy nějakého útoku.“ vyložil Billy a sedl si vedle ní.

„Trefilo tě to?“ zeptala se trochu zděšeně Sharphand.

„Naštěstí ne.“ řekl zlehka Billy „Nevím, jak těsně mě to minulo.“

To už přes zábradlí přelezli i Glocker a Peppermint.

„Billy, proč ses nevrátil, když jsem na tebe volala?“ houkla rozladěně Sceptilka.

„Pssst.“ zasyčeli nejbližší diváci „Ztište se.“

„Já jsem tě neslyšel.“ odsekl tlumeně Billy „Neovládl jsem se.“

„Hlavně, že jsi v pohodě.“ zamumlala Glocker a bylo zřetelné, že se trochu uklidnila. Stoupla si trochu bokem, aby přes ni Billy a Sharphand viděli. Peppermint se posadil vedle Billyho. Všichni čtyři Pokémoni začali se zájmem sledovat dvojzápas dole.

„Scythere, Šavlový tanec na Arcanaina! Claydole, Hyper paprsek taky na Arcanaina!“ zvolal mladý trenér. Scyther se rozběhl k Arcanainovi a rozpřáhl se pravou čepelí. Claydol vypustil bez nabíjení z rukou hned dva Hyper paprsky.

„Alakazame, použij Psychický paprsek a zablokuj Claydolův Hyper paprsek tak, aby kolize ohrozila Scythera!“ křikl pan starosta z Crimsonu. Alakazam znovu zvedl a zkřížil lžičky. Chvilku trvalo, než vygeneroval mezi lžičkami Psychický paprsek a vyslal ho proti oranžovému Hyper paprsku. Paprsky se střetly a chvíli se přetlačovaly. Pak náhle skolidovaly a vytvořily explozi. Výbuch nastal zrovna ve chvíli, kdy kolem střetu paprsků probíhal Scyther. Tlaková vlna ho smetla a praštila s ním o stěnu tribuny. Okamžitě se zvedl oblak prachu. Billy si myslel, že tohle byl pro Scythera finální zásah. Jaké však bylo jeho překvapení, když ze zvířeného prachu Scyther vystřelil jako kulka a zamířil k Arcanainovi.

„Kombo provedené pomocí kolize paprsků bylo výborné! Scyther byl vržen na zeď, ale dostal se z toho a teď s úchvatnou rychlostí letí k Arcanainovi za použití Rychlého útoku.“ ohlásil komentátor. Scyther mezitím dorazil k Arcanainovi a než se Arcanaine stihl vzpamatovat, Scyther ho několikrát rychle za sebou sekl svými čepelemi. Arcanaine se pod náporem Šavlového tance svalil na zem.

„Scytherův Šavlový tanec byl proveden velmi rychle a efektivně. Arcanaine má problémy.“ řekl komentátor.

„Výborně, Scythere! Teď ho doraz Zašlapáním! Ty Claydole ho kryj před Alakazamem.“ přikázal mladý trenér. Claydol se roztočil jako káča a začal obíhat kolem Scythera a Arcanaina. Vytvořil tak neprůhlednou prachovou stěnu. Alakazama to trochu rozhodilo. Rozrušeně se rozhlížel a hledal cestu skrz vír.

Za pár vteřin se prach usadil a odhalil Scythera, vítězně stojícího nad omráčeným Arcanainem. Na hřišti se objevil rozhodčí s dvěma praporky v ruce. Naklonil se nad Arcanaina a zvedl zelený praporek.

„Arcanaine není schopen bojovat.“ deklaroval. V tu chvíli na stavové obrazovce zšednul Arcanainův obrázek.

Pan starosta s ohromeným výrazem vrátil přemoženého Arcanaina do Pokéballu.

„Mladý Tavares z Crimsonu získává potenciální převahu. Ale jen potenciální, protože Alakazam obvykle bývá těžký soupeř.“ poznamenal komentátor.

„Páni! Ta strategie je úžasná!“ šeptl Billy zaujatě.

„Pro člověka je to standard, Billy.“ zchladila ho Glocker.

„Já vím.“ reagoval Billy „Ale mně se líbí.“

„Jo, to mně taky.“ přidala se Sharphand „Ale taky souhlasím s Glocker, že člověk to vnímá jako rutinu.“

„Vidíš to, Billy? I Sharphand to říká.“ poukázala Glocker.

„Když to říkáte......“ pravil Billy odevzdaně a pokrčil rameny.

„.....tak to bude pravda.“ dokončil Peppermint.

„Přesně tak.“ kývl Billy a znovu se soustředil na zápas.

Alakazam zrovna používal nějaký dost divný útok. Vysílal totiž takové zajímavé červenomodré vlny na Scythera.

„Alakazam to zkouší Psychickým útokem. Co na to Scyther?“ zněl komentář.

„Scythere, vyhni se. Claydole použij Ochranu a vztyč štít!“ křikl Tavares. Scyther se rozběhl ke zdi. Vyběhl po ní, odrazil se (diváci, kteří seděli hned u té zdi, vydechli úžasem) a letěl velikým obloukem vzduchem až ke Claydolovi.

„Psychovlnu na Claydola.“ přikázal starosta. Alakazam namířil lžičky na Claydola a vyslal na něj pulzující vlnu energie, vysokou asi tři metry a širokou skoro přes celé zápasiště. Diváci včetně Billyho, Sharphand, Pepperminta a Glocker teď s úžasem sledovali, jak se Scyther i Psychovlna blíží ke Claydolovi. Billy to viděl jako ve zpomaleném záběru. Nervy se mu napnuly k prasknutí. Jak tohle dopadne, pomyslel si.

Scyther měl před Psychovlnou mírný náskok a tak doskočil na zem vedle Claydola jako první. Billy si užuž myslel, že Claydol vybuduje ochranu a Psychovlna se od ní neškodně odrazí. Ale stalo se něco nečekaného. Claydol sice chtěl ochránit sebe i svého kolegu, ale už to nestihl. Psychovlna oba Pokémony zasáhla a odmrštila dozadu. Scyther dopadl na záda a vypadalo to, že omdlel, což se potvrdilo vzápětí.

„Scyther není schopen bojovat!“ oznámil aréně rozhodčí a zvedl červený praporek. Ikona Scythera na obrazovce zšedla.

„Perfektní zásah. Alakazamova Psychovlna nezasáhla jen Claydola, na kterého původně mířila, ale i Scythera, který se tam na poslední chvíli připletl. Claydol možná chtěl, vztyčit Ochranu. Ale zřejmě nestihl zmobilizovat síly a načasovat to. Takže nyní tu máme souboj dvou psychických Pokémonů. To bude zajímavé.“ neslo se arénou z komentátorských reproduktorů.

„To ne!“ zařval Tavares a povolal Scythera do Pokéballu.

„Vyřídíme to rychle!“ prohlásil starosta „Alakazame Bleskovou vlnu plnou silou!“

„Claydole, vztyč Ochranu!“ vyjekl Tavares.

Alakazam začal v těle shromažďovat elektrickou energii. Claydol zvedl ruce. Kolem něj se ihned roztáhla nazelenalá kopulovitá bariéra. Alakazam vyslal mocný a zářivý blesk. Ten se však dostal jen k bariéře, od které se odrazil ke stropu.

„Skvěle, Claydole. A teď Rotační útok a Stínovou kouli!“ zajásal Tavares. Claydol se opět roztočil jako káča a vytvořil kolem sebe neprůhledný vír. Vzápětí z toho víru začaly létat Stínové koule na všechny strany.

„Skvělé Claydolovo kombo dá asi Alakazamovi pořádně zabrat.“ mínil komentátor. Skutečně. Alakazam měl co dělat, aby se dešti Stínových koulí vyhnul. Nakonec ho však přece jen jedna zasáhla a povalila ho na zem.

„Claydol se dočkal zásahu až po několika sekundách. Nicméně Alakazam dostal díky podstatové nevýhodě obrovskou ránu.“

Alakazam se nadzvedl. Z výrazu v jeho tváři bylo možné vyčíst, že cítí velkou bolest.

„Vzchop se Alakazame.“ řekl starosta železným hlasem. Alakazam pomalu přikývl a pomalu se zvedl do dřepu. Jeho pohyby byly mírně trhané a malátné.

„Dokonči to Hyper paprskem!“ zařval Tavares. Claydol znovu zkušeně uvolnil dva Hyper paprsky. Alakazam se odkulil stranou a paprsky minuly.

„A teď zmatení, Alakazame!“ křikl starosta. Alakazam se zpříma podíval na Claydola. Oči se mu rozzářily duhovým světlem. Claydol strnul a začal se mírně kymácet ve vzduchu.

„Psychický paprsek.“ zahřměl starosta. Alakazam začal shromažďovat nafialovělou energii do lžiček. Tavares zpanikařil.

„Claydole, Stínovou kouli!.... Honem!“ protáhl zoufale. Claydol se však dál zmateně kymácel a mírně sténal. Nakonec Stínovou kouli přece jen vypustil, ale úplně jiným směrem, než Alakazam stál. Starostův Pokémon mezitím dokončil nabíjení a střelil po Claydolovi Psychický paprsek.

„Alakazam způsobil Claydolovi velké zmatení a nyní ho zasahuje znovu, tentokrát Psychickým paprskem.“ informoval komentátor. Claydol se při zásahu paprskem doslova zmítal – nejspíš se Alakazamovi podařilo vložit do něj víc energie, než obvykle. Když útok ustal, Claydol padl bezvládně k zemi. Na zápasiště přišel rozhodčí a zvedl červený praporek.

„Claydol není schopen bojovat. Pan starosta z Crimsonu a jeho Alakazam vítězí.“ deklaroval. Na obrazovce zešedla Claydolova ikona a chvíli na to se obraz přeměnil jen na portrét pana starosty, pod kterým byly ikony jeho Pokémonů. Nad portrétem byl velký nápis „vítěz.“

Publikum jásalo a tleskalo. Glocker, Billy, Sharphand a Peppermint tleskali ve stoje (samozřejmě nevěděli, co je standing ovation). Přitom si Billy znovu navlékl kožich. Pan starosta si vychutnával potlesk a mával na všechny strany. Tavares přiběhl ke Claydolovi a klekl si vedle něho. Starosta naznačil publiku, aby se ztišilo (nemělo to žádný účinek) a vykročil ke zklamanému Tavaresovi. Ten, jakmile starostu uviděl, bleskově vytáhl Ultraball a vrátil do něj Claydola. Pak se postavil zpříma a zahleděl se starostovi Crimsonu do očí. Billy viděl, že Tavares něco říká, ale přes potlesk tomu nebylo rozumět. Starosta a Tavares spolu ještě chvíli rozmlouvali a pak si podali ruce. Diváci přestali tleskat a začali se zvedat ze sedadel a odcházet. Z tribun se odcházelo jen přes schody, které vedly přímo na zápasiště. A tak se na zápasišti zanedlouho vytvořil obrovský dav diváků, který postupně odcházel z arény. Billy, Sharphand, Peppermint a Glocker však zůstali na tribuně a čekali, až lidi odejdou.

Když se aréna vyprázdnila, Billy si všiml, že Tavares a starosta jsou pořád uprostřed zápasiště a o něčem debatují. Alakazam tam stál také. Když už tu nebylo tolik lidí, Pokémoni na tribuně mohli slyšet, o čem se dva trenéři dole baví.

„....stejně to nemá smysl.“ říkal právě starosta „Tvůj Claydol je moc pomalý na to, aby se to naučil.“

„Jak myslíte.“ pokrčil rameny Tavares a rozhlédl se po tribunách. Jak zabrousil očima kolem vchodu, utkvěl pohledem na skupince Pokémonů na tribuně.

„Mám vidiny?“ vyhrkl. Starosta se otočil a podíval se Billymu přímo do očí. Úlekem ucouvl asi o čtyři kroky. Pak vykoktal:

„Ale.... Ale....t-ten.....ten chlupatý Grovyle......byl jenom jeden....... A teď jsou tři a.....ještě tam mají Sceptila.“

„Když dovolíte.“ ozval se Brandonův hlas od vchodu. Billy se vyklonil přes vysoké zábradlí, Brandon, Maggie a Absus právě vcházeli na zápasiště „Ti Pokémoni jsou tu se mnou.“

„Aaa....doktor Willard.“ protáhl starosta „Rád vás vidím. Takže vy toho chlupatého Grovyla znáte?“

Brandon se zasmál.

„Ovšemže ho znám. Ale dovolte, abych vás opravil. Billy, pojď sem!“

„Pojďme všichni.“ vybídla Grovyly Glocker a sama zamířila ke schodům. Billy se ušklíbl:

„Proč to dělat zbytečně jednoduše, když to jde složitěji?“ zabručel pohodářsky, přehoupl se přes zábradlí a začal šplhat po zdi dolů. Ještě zaslechl Sharphandin klokotavý smích, než zřel, že sourozenci Reevesovi lezou za ním. Sharphand ještě škytala smíchy. Billy seskočil ze zdi asi metr nad zemí a už rázoval k Brandonovi, starostovi, Tavaresovi a Alakazamovi. Sharphand a Peppermint uháněli o překot za ním. Glocker si všimla, že je pozadu, a přidala do kroku, takže k Brandonovi dorazila současně s trojicí Grovylů.

„Billy, ukaž panu starostovi, jak to je s tvou chlupatostí.“

Billy se rozesmál. Trvalo hodnou chvíli, než dokázal srozumitelně oslovit starostu: „Ty nepoznáš oblečení?“

„Co znamená to jeho ,Gro-Grovyle-Gro?‘“ zeptal se zmateně starosta.

„Ehm...“ ošíval se Brandon „To radši nechtějte vědět. Billy objasni tu záhadu.“

Billy přikývl, rozepnul knoflíky a rozhalil kožich.

„Takhle to je.“ řekl starosta a natáhl ruku „Půjčíš mi to, Grovyle?“

„Prosím.“ pravil Billy, svlékl si kožich a předal ho starostovi. Ten ho obracel v ruce a prohlížel si ho.

„Odkud to máš?“ zajímal se.

„Ode mě.“ vysvětlil Brandon „Patřil mojí dceři. Padne mu, co říkáte?“

„Padne, ale nesluší.“ poznamenal starosta „Tyrkysová se k němu nehodí.“

„No a? Hlavně, že to splňuje účel.“ ozval se Billy.

„Říkal, že kožich splňuje funkci.“ přeložil Brandon.

„Přemýšlíš správně, Grovyle s hvězdou.“ ocenil Billyho starosta a vrátil mu kožich „Nějak jste si oblíbil Grovylův druh Pokémona, když jste si chytil ještě tři další Grovyly, plus toho Sceptila.

Brandon se opět zasmál a pak vyložil: „Ti Grovylové nejsou moji. Ani ta Sceptilka. Jediný Grovyle, který mi patří je Elite. Tu již znáte.“

„Ano, znám ji.“ přisvědčil starosta „Kolik, že jí je let?“

„Je stejně stará jako tady Billy – má přibližně čtyři a půl roku.“

„Pak je pravda, co jsem tvrdil. Pokémona z Marleyho menšiny poznáte podle vývinu v útlém věku.... Kdy se vyvinula?“

„To nevím. Chytil jsem ji už jako Grovylku s klikatou čárou na šíji.“

„No každopádně.... i tak má poměrně nízký věk na to, že je Grovylka....“ starosta chvíli mlčel a pak změnil téma „Proč má tady ten Grovyle tmavě hnědou čepel?“

„Sharon.....“ protáhl Brandon a pokynul Grovylce. Ta si povytáhla pochvu a ukázala Modrou Kalibru, kterou ještě stihla přetížit.

„Tohle je zvláštní.“ zamumlal starosta a na chvíli se zamyslel, zatímco Sharphand Kalibru zase schovala. Pak už normálním hlasem pronesl: „No nic. My už budeme muset jít, viď, Alakazame? Vrať se do Pokéballu.“ vytáhl z kapsy saka Pokéball a Alakazam se do něj poslušně vrátil.

„Mějte se, pane Willarde.“ loučil se starosta „Pojď, Tavaresi!“

Billy prudce otočil hlavu k Tavaresovi, na kterého úplně zapomněl. Tavares se totiž nijak nezapojoval do jejich debaty. Místo toho neurčitě bloumal kolem a občas zabloudil pohledem k Brandonovi a starostovi. Teď, jakmile uslyšel starostovu výzvu, se rozběhl za ním a oba společně pak opustili arénu. Brandon, Maggie, Glocker, Billy, Sharphand, Peppermint a Absus zůstali v aréně sami.

„Nevychovanec!“ ulevil si Brandon.

„Kdo? Starosta?“ podivila se Glocker.

„Ne, Tavares.“ procedil Brandon skrz zaťaté zuby „Ani nepozdravil na odchodu!“

„To neřeš, Brandi.“ uklidňovala ho Maggie.

„Máš pravdu, miláčku.“ zabrumlal Brandon „Nebudeme se tím zatěžovat a radši představíme mou šestku. Glocker seřaď svůj tým do řady.“

„Jasně,“ kývla Glocker a začala rozdávat rozkazy „Billy, stoupni si vedle mě........ Sharon, můžeš vedle něho.......tak...super....... Ty, Absi, si stoupni na druhou stranu ode mě a ty, Kurte, vedle Absa..... Výborně..... Tak. Jsme seřazeni, Brandone.“

„Fajn,“ řekl Brandon „Představuji vám vašeho nového spolubojovníka.“ vytáhl z kapsy Pokéball a se slovy: „Dewgongu, potřebuji tě!“ ho zahodil. Objevil se bílý záblesk, který po chvíli odhalil Dewgonga. Vypadal jako velký bílý tuleň.

„Zde jsem.“ promluvil mručivým hlasem.

„Dewgongu, potřebuji od tebe laskavost. Prohlédni si tyto Pokémony. Chtěl bych, aby ses k nim dočasně připojil a bojoval na jejich straně po dobu jednoho zápasu šest na šest. Přitom se řiď příkazy té Sceptilky. Rozumíš?“

„Rozumím.“ přikývl Dewgong „Bude mi ctí.“ odplazil se ke Glocker a sklonil hlavu: „Poslouchám, má paní.“ vydechl.

„Ale to snad ani ne.“ ohradila se Glocker „Jsi můj kolega a ne sluha. Já jsem tvá kamarádka a ne paní.“

„Opravdu? Tak dobře.“ usmál se Dewgong.

„Neznám tvé útoky a schopnosti, tudíž ti při boji nechám volnou ruku.“ oznámila Glocker.

Dewgong se poklonil.

„Dobrá..... Tak tedy, já jsem Glocker.“ představila se Sceptilka „Grovyle s hvězdou na hrudi je můj syn Billy. Grovylka vedle něj se jmenuje Sharphand, Grovyle na konci řady je její bratr Kurt a Absol se jmenuje Absus. Tobě budu říkat Dewy.“

„Moc mě těší.“ pravil Dewgong.

„Znamenitě, Dewgongu.“ pochválil ho Brandon „A teď, má šestka.“ rozepnul bundu a odhalil pás se zmenšenými Pokébally.

„Billy, dej mi ten mundůr.“ šeptla Glocker. Billy jí předal kožich, který držel v rukou. Sceptilka si ho vzala a přehodila přes ruku.

Brandon sundal z pásku první Pokéball a odhodil ho: „Charizard!“ vykřikl. Z Pokéballu za doprovodu bílého záblesku vyletěl Charizard. Byl vyšší než Glocker a ze všeho nejvíc se podobal drakovi.

„Zdravím, Brandone!“ zařval. Brandon odepnul další Pokéball:

„Altaria!“

Objevil se létající bleděmodrý Pokémon s bílými nadýchanými křídly.

„Ahoj, Brandone.“ zašvitořila Altaria vysokým hláskem. Brandon pokračoval dál:

„Sandslash!“

Záblesk odhalil mohutného zemního Pokémona podobného ježkovi.

„Pidgeot!“

Objevil se druhý létající Pokémon. Narozdíl od Altarii vypadal jako hodně velký holub.

„Elite!“

Před zraky všech se zjevil čtvrtý Grovyle – Elite.

„Jé, nazdár, Glocker, Billy i vy ostatní.“ zahlaholila nadšeně.

„Tropius!“ vykřikl Brandon a vrhl poslední Pokéball. Bílý paprsek vytvořil obrys Tropiuse. Jakmile však Tropius nabyl svou pravou barvu, Billy sebou trhl a s tlamou dokořán na něj zíral. Také Glocker vypadala naprosto zaskočeně. Nevěřícně koukala na Tropiuse a nebyla schopna ze sebe vypravit jediné slovo. Ticho rozsekl až Billy, když ohromeně hlesl: „Tati?“

„Billy....T-to jsi.....t-ty?.....Já.....ne-mám slov.“ vykoktal tiše Tropius.

„Brachio...“ špitla Glocker „Kde..... Kde se tu....... Kde se tu bereš? Myslela jsem.....žes zůstal doma.“

„Glendi.... Já vůbec nevím..... Kde ty ses tu vzala?.... A....co se to stalo s Billym?“ brebtal zmateně Brachio.

„Moc otázek najednou miláčku.“ zarazila ho Glocker a obrátila se k Brandonovi „Kde jsi chytil toho Tropiuse?“

„Já jsem ho nechytal.“ opáčil Brandon „Chytil ho jeden z mých výzkumníků. Hele Glocker, to je nějaká legrace, nebo je ten Tropius skutečně Billyho otec a tvůj partner?“

O odpověď se postaral Billy: „Je to můj táta.“ vyhrkl roztřeseným hlasem. Přistoupil k Brachiovi a přitiskl se k němu. Měl smíšený pocit radosti ze shledání s otcem, ale taky smutku z toho, že jeho táta už není divoký Pokémon. Byl i trochu dojatý.

„Tati, já jsem tě tak dlouho neviděl.“ vzlykal.

„Nápodobně, synku.....“ zamumlal Brachio „Ukaž se mi.“

Billy poodstoupil. Brachio si ho zkoumavě měřil.

„Vyrostl jsi.“ poznamenal.

„Vyvinul jsem se.“ opravil Billy.

„Opravdu? To je úžasné! Viď, Glendo?“ rozjařil se Brachio.

„Vskutku.“ utrousila Glocker „Ale Billy už je Grovylem tři a půl roku. Vyvinul se, když měl své první narozeniny.“

Brachio se na chvíli zarazil. Pak pomalu promluvil: „Jsem na tebe hrdý, Billy.“

„To říkala máma taky.“ mávl rukou Billy „Přitom v podstatě není za co být na mě hrdý.“

„Mně je to jedno.“ odsekl Brachio „Udělals’ mi radost.”

„To, že mám tvého partnera ve vlastnictví, Glocker,” vložil se do toho Brandon „má jedno pozitivum: Máš zase rodinu pohromadě.”

„No.” uchechtla se Glocker.

„Billy, tady ti Pokémoni kolem tebe a mámy jsou tví přátelé?” zajímal se Brachio.

Billy přikývl a dodal: „A nejen to. Sharphand, pojď sem.”

Sharphand k němu přišla a chytila ho kolem pasu: „Sharphand je dokonce moje přítelkyně.” prohlásil hrdě Billy. Mezi Brandonovou šestkou to začalo vzrušeně šumět.

„Prosim tě.“ nechtěl věřit Brachio „Vždyť je vyšší než ty.“

„Taky starší,“ řekl prostě Billy „Ale i tak k sobě cítíme bližší vztah.“

„Tak.......budiž.“ kývl Brachio „Těší mě.“

„Doufám ale, že nás nebudeš šetřit Brachio.“ houkla přísně Glocker.

„To víš, že ne, Glendi.“ ujistil ji Brachio „Ale předem se omlouvám za všechno, co vám provedu.“

„V pohodě, táto.“ usmál se Billy.

„Myslím, že už nic nestojí v cestě tomu, abychom začali.“ mínil Brandon a zvolal směrem k širokému oknu pod stropem, kterého si Billy nevšiml: „Ústředno, připravte tabuli pro zápas šest na šest. Bojuji já proti skupince divokých Pokémonů.“

„Který z těch Pokémonů má na starost strategii?“ ozvalo se z komentátorských reproduktorů.

„On mi snad čte myšlenky.“ pravil Brandon tiše. Poté opět zvýšil hlas: „Ta Sceptilka.“

„Momentík.“

Informační tabule potemněla. Za pár vteřin však na ní naskočily portréty trenérů (v tom to případě portréty Brandona a Glocker) a pod nimi se objevily dva sloupce černých koleček. Těchto koleček bylo šest na každé straně a očividně měla reprezentovat zvolené Pokémony.

„Budete chtít i komentátora?“ zeptal se hlas z reproduktorů.

„Ne, díky. I rozhodčího si obstaráme sami.“ odmítl Brandon.

„V tom případě můžu jen popřát oběma stranám hodně štěstí.“ pronesl hlas z reproduktorů a odmlčel se.

„OK, začněme. Týmy se postaví, každý na jednu krátkou stranu!“ zavelela Maggie. Týmy poslušně vykonaly, co řekla. Billyho nervozita značně vzrostla, když se zastavil na krátké straně a podíval se přes celé zápasiště na své soupeře, mezi nimiž byl i jeho otec.

Připadal si nejistě, protože jeho rodiče byli každý na jiné straně. Kromě toho, když viděl Charizarda, Altariu a Pidgeota, kteří byli všichni vyšší než on, propadal strachu a úzkosti.

„Brandone, Glocker, zvolte si své první Pokémony.“ vyzvala Maggie oba stratégy. Brandon chvíli přemýšlel a pak křikl: „Volím Charizarda! Charizarde, do boje!“

„Ano, Brandone!“ zahřměl Charizard. Glocker udělala krok vpřed.

„Jdu já!“ vyhrkla odhodlaně a hodila Billyho kožich ke zdi tribuny. Na tabuli se v obou sloupcích v prvních kolečkách objevily obrázky zvolených Pokémonů.

„Ještě, než začnete, chci připomenout docela zásadní pravidlo.“ začala řeč Maggie „Nebojující Pokémoni nesmí žádným způsobem ovlivnit zápas. Pokud chtějí, mohou si pro větší bezpečnost vylézt na tribunu. Pokémony, který zvítězí v souboji, může být stažen a použit později.“

„Takže když se rozhodnu nasadit místo sebe třeba Dewyho tak je to možné?“ vyptala se Glocker.

„Správně.“ přitakal Maggie „Během souboje se nesmí používat žádné, léky, stimulátory, křísiče a podobné věci. Je všechno jasné?“

„Ano.“ řekli Brandon a Glocker.

„Začněte! TEĎ!“ odstartovala zápas Maggie.CoolGrovyle
<< Předchozí díl Zpět na seznam povídek Pokračování >>
Credist  
Pokémon © Nintendo 1995-2024
Webdesign by Akela Taka 2001-2024
Novinky
Credits Novinky