Poke #1 Poke #2 Poke #3 Poke #4
Forum Chat


Úlomek Tortrinysu

Když skupinka vylezla před Eclipse, Sharphand a Glocker se otřásly zimou.

„To je zase dneska mráz.“ zaláteřila Glocker, když vykročili hlubokou závějí.

„Pravda.“ potvrdila Sharphand „Kdybych neměla po svém boku Billyho, tak bych drkotala zubama.“

„Vždyť já se tě skoro vůbec nedotýkám. Jak tě tedy můžu zahřívat?“ namítl Billy.

„Mě hřeje pozitivní aura, která z tebe vyzařuje a působí jen na mě, protože tě mám moc ráda, Billy. V těchto věcech se vyznám, takže mi můžeš věřit.“

„To je dobrá teorie, miláčku.“ podotkl Billy „Ale neměla by ta aura působit i na mámu? Ta mě přece má taky strašně ráda.“

„Ta aura je pouhá abstrakce. Jenom morální cítění, chápeš?“

„Jo.“

„No vidíš. Takže Glocker nemůže vnímat tvou pozitivní auru, dokud nejsi v její blízkosti, nebo pokud spolu třeba nevedete konverzaci, nebo něco tak.“

„Jo, jo. To chápu.“ zabrumlal Billy.

„Sharphand, jestli to měl být kompliment, tak jsi neuspěla.“ ozvala se Glocker „Billyho sice zajímají nové věci, ale rozhodně si ho takhle nezískáš.“

Sharphand ztuhl úsměv.

„Zatraceně.“ zaklela „Tys’ mě prokoukla, Glocker.“

„Já ne.“ řekl Billy „Ale máma má pravdu. Takhle by sis mě nezískala.“

„A co ty, Kurte? Tobě není zima?“ vrátil se k původnímu tématu Absus.

„Ne, já jsem otužilejší, než má sestra.“ prohlásil potutelně Peppermint „To, co teď cítím, není zima, ale chládek.“

„Tak to jsi v pohodě.“ pronesl Billy „Já bych byl na tom stejně jak Shar, kdybych neměl ten chlupatý přehoz.“

„Zkrátka je zima až praští.“ završila téma Glocker.

Celá skupina na chvíli ztichla a bylo slyšet jen křupání sněhu, jak Glocker za Absovy asistence tvořila v závěji široký průchod. Po desíti minutách se Glocker a Absus zastavili u břehu řeky.

„Ooouuuuu...... Zase řeka.“ zaskřehotal Billy s mírnou obavou.

„Neboj, Billy. Mám zlepšovák.“ řekla Glocker pohodářsky.

„Nechceš mě hodit do řeky, abys vyzkoušela, jestli mě můj chlupatý oděv ochrání, že ne?“ vyjekl nejistě Billy. Sharphand se zahihňala.

„To víš, že ne!“ zasmála se Glocker hlasitě „Ale přece jen ses trochu přiblížil. Sharon, pusť ho, prosím.“

Zatímco Absus a Peppermint přihlíželi, Sharphand pustila Billyho ruku. Glocker přicupitala až těsně k Billymu. Pak mladý Grovyle ucítil její stisk kolem svých boků a za pár vteřin už ležel zabořený ve sněhu na druhém břehu, ani nevěděl, jak se to stalo. Po chvilce se však vzpamatoval, zvedl se a oprášil ze sebe sníh. Prohlédl si andělíčka, kterého do sněhu vystřihl a pomyslel si: Máma si se mnou hodila, jak s balíkem. Zvedl oči k druhému břehu právě včas, aby viděl, jak vzduchem prolétla Sharphand a žuchnula do sněhu o dva metry dál. Glocker pak přehodila i Pepperminta a dokonce i Absa. Poté sama snožmo přeskočila za ostatními.

„Myslím, že já, Billy a Shar bychom se dokázali dostat na druhou stranu sami.“ hřímal Peppermint a vlasolistem ze sebe ometal sníh.

„Já taky.“ přidal se Absus.

„Mé řešení bylo rychlé a jednoduché.“ odvětila Glocker a pousmála se „A taky zábavné. A zkuste mi tvrdit, že se vám to nelíbilo.“

„Popravdě řečeno, já jsem si to ani nestih’ uvědomit.“ poznamenal Billy „Stojím na jednom břehu...... Stojím na jednom břehu........ A pak náhle ležím na druhém břehu ve sněhu. To byla zábava.“ dodal ironicky.

Sharphand, Peppermint a Absus se rozesmáli. Glocker se poškrábala na hlavě a pak řekla: „Příště vás musím házet trochu pomaleji. Teď jsem to udělala rychle, abyste nestihli nic namítnout. Pojďte, jdem dál.“

Billy a Sharphand se opět chytli za ruce a skupina pokračovala v cestě za jejich lidským přítelem.

„Hvězdíku,“ začala konverzaci s Billym Sharphand „Jak se těšíš na další chvaty bojového umění, které tě Kurt naučí?“

„To víš, že se moc těším.“ ujistil ji Billy vesele „Mně se ten styl boje moc líbí. Podle mého názoru by ho měl ovládat každý Grovyle.“

„Mluvíš správně, zlato.“ pravila něžně Sharphand „Já mám taky radost z toho, že to umím. Což mi připomíná: Nechceš si zkusit duel proti mně?“

Billy se rozzářil: „To by bylo skvělé!“ vyhrkl.

„Tak fajn.“ zatleskala Sharphand „Až budem u vily tak si dáme jedno kolo.“

Billymu velmi rychle poklesla nálada. Uvědomil si totiž, že Sharphand je v Čepelovém bojovém umění skoro stejně zručná, jako Peppermint. Podíval se úkosem Sharphand do očí. Grovylka zřejmě uhodla jeho pocity, protože řekla: „Neboj, zas tak navrch mít nebudu.“ pak jedním dechem důrazně dodala „Ale šetřit tě taky nebudu!“

„Tak to má být.“ houkl přes rameno Peppermint.

„Tvůj brácha mi mluví z duše.“ podotkl Billy.

To už došli na jejich orientační bod – část okraje lesa, ze které byla vidět určitá část města.

„Co je?“ zabručel zvědavě Absus, protože Glocker se zmateně zastavila.

„Nejsem si tak úplně jistá, kudy dál.“ odpověděla neurčitě Glocker.

Peppermint se postavil vedle ní a chvíli koukal na město. Potom se dlouze zadíval do lesa a zamumlal: „Já taky ne.“

Začal si zamyšleně hryzat drápy. Náhle se uhodil do čela: „Už to mám! Jsme trochu dál než obvykle, takže musíme tudy.“ křikl vítězoslavně a mávl rukou k mírnému stoupání nedaleko.

„A jo. Už jsem se zorientovala.“ pronesla Glocker úlevně „Jdem.“

Začali stoupat do kopce a trochu přidali do kroku. Billy už byl na tenhle svah zvyklý, tudíž neměl s výstupem problém i přes dvaceticentimetrovou vrstvu sněhu, do které se všichni bořili.

Po pěti minutách se ocitli na pasece s Brandonovou vilou. Billy pustil Sharphandinu ruku a zaktivoval si obě čepele:

„OK, jdeme na to.“ zabrumlala Sharphand, sundala pochvu z pravé čepele a vtiskla ji Peppermintovi do rukou. Ten zaktivoval svou pravou čepel a nasadil si na ni pochvu.

„Než začneme, měli bychom to tu trochu upravit.“ řekl.

„No vidíš, to je pravda.“ protáhla Glocker a prohlédla si hlubokou závěj kolem nich „Absi, zkus trochu rozšířit tu naši pěšinku.“

„Bez obav.“ ujistil ji Absus „Ustupte trochu.“

Billy, Sharphand, Peppermint a Glocker ustoupili až k okraji mýtiny. Absus se probrodil sněhem doprostřed volného prostranství. Následně začal pomocí silného plamenného paprsku přetvářet závěj na uhlazené prostranství. Sníh se po kontaktu s Plamenometem okamžitě vypařoval a zahaloval budoucí bojiště do silného oparu. Šlehání Plamenometu po chvíli ustalo a z mlhy se ozval Absův hlas: „To se moc nepovedlo.“

„Jen klid. To se za pár vteřin rozptýlí.“ uklidňovala ho hlasitě Glocker. Už když to říkala, se mlhavý opar zvolna ztrácel. Billy a Sharphand vešli na zplanýrované zápasiště. Absus počkal, až k němu oba bojovníci přijdou a sykl: „Já budu rozhodčí.“

„Já nejsem proti.“ zašveholila Sharphand.

„Já taky ne.“ přidal se Billy.

„Dík za důvěru.“ poklonil se Absus „A teď každý na jednu stranu zápasiště.“

Billy a Sharon se k sobě otočili čelem a pomalu krůček po krůčku couvali. Přitom si stále hleděli navzájem do očí. Mezitím se opar rozptýlil úplně a odhalil Absovo dílo – kruhové prostranství s uhlazeným sněhovým povrchem.

„Neposadíme se?“ navrhla Glocker Peppermintovi.

„Támhle, na domovní schody.“ pravil Peppermint. Společně s Glocker prošel kolem Absa a oba si sedli na domovní schody. Absus trochu poodstoupil od středu a houkl: „Čekejte na mé znamení.“

Billy přikývl, pořád však udržoval oční kontakt s Sharphand.

„Připravte se!!!“ zařval Absus. Billy se rozpřáhl čepelemi do pohotovostní polohy. Sharphand se jen ostražitě přikrčila a zkřížila čepele před sebou. Pár vteřin bylo naprosté ticho. Billyho to pořádně znervózňovalo, ale zatím to na sobě nedal znát. Zaznamenal jen, že se mu už teď trochu potí čelo.

„TEĎ!!!“ zaryčel Absus.

Billy trochu zaspal na startu. Sharphand vyrazila o trošičku dřív než on. Ale rychle se vzpamatoval a okamžitě vystřelil vpřed. Těsně před střetem se svou soupeřkou se rozmáchl a vedl oboustranný úder směrem šikmo přes hruď. Sharphand se nenechala vyvést z míry, bleskurychle oběma čepelemi zastavila Billyho útok a zaútočila nohou. Billy to nečekal a tak ho nenapadlo nic jiného než kopnout taky. Chodidla se střetla a oba Grovylové ztratili rovnováhu a upadli na záda. Jak Sharphand padala, udělala kotoul vzad a byla na nohou raz dva, zatímco Billy se musel zvednout standardně. Jakmile byl také opět na nohou, rozhlédl se po Grovylce. Na vteřinku zahlédl záblesk Sharoniny čepele a ještě stihl zareagovat a vyskočit. Čepel prosvištěla pod ním a Sharphand hned sekla druhou čepelí proti Billyho nohám. Billy tentokrát uviděl útok včas a pokryl ho svou čepelí. Hned na to zaútočil vlasolistem a druhou čepelí. Vlasolist sklonil Sharphandin další útok a čepel jen pročísla vzduch. Grovylka se totiž zároveň stočila bokem.

„Držte si.....ufff....klobouky.“ zafuněla Sharphand a přetížila pravou čepel. Billyho udeřil do očí oslnivý modrý záblesk. Před očima se mu udělaly mžitky, což ho napůl oslepilo. Instinktivně zkřížil čepele a nastavil je před sebe. O dvě vteřiny později ucítil neskutečně silný náraz, který ho odmrštil dobrých deset metrů dozadu až k okraji mýtiny. Nic se mu však nestalo, protože rána narazila do zkřížených čepelí. Opatrně se zvedl a snažil se srovnat si myšlenky. Opět musel honem uskočit, protože Sharphand neváhala a pokusila se ho dorazit dalším útokem modré čepele. Minula asi o dva centimetry, čehož Billy využil. Zablokoval modrou čepel, aby ji Sharphand nemohla použít ke krytí, a hned bleskově zaútočil svými čepelemi shora dolů. Jenže Sharon útok levou čepelí vykryla a útoku pravou čepelí se vyhnula. Následně Billyho lehce kopla do břicha a švihla svými čepelemi do kříže, což byl takzvaný drtivý chvat. Billy se po kopanci do břicha trochu sklonil, a jakmile uviděl Sharphandin blížící se drtivý útok, zoufale nastavil čepele před sebe. Ke svému nesmírnému překvapení seznal, že Sharphandin drtivý útok dopadl celou vahou na jeho pravou čepel, takže mu čepele jeho soupeřky opět neublížily. Jejich nápor ho však srazil k zemi. Sharphand se usmála a chtěla Billymu zasadit osudovou ránu. Billy však ještě nebyl na kolenou. Odkulil se stranou, postavil se a sekl oběma čepelemi naráz z obou stran proti Sharphandiným ramenům. Grovylka poodstoupila dozadu, zastavila Billyho útok jednou čepelí a druhou čepelí zasáhla Billyho do hrudi.

„Aaa!!“ vyjekl Billy a chytil se za hvězdu na hrudi, kde právě zmizel hluboký šrám. Nevěděl, čím to je, ale právě hvězda byla jediným místem, kde nemohl být zraněn. Nicméně bolest z těchto potencionálních zranění cítil.

„Billy byl zasažen jako první. Sharphand vítězí.“ deklaroval Absus.

„Fajn, Billy. Pěkný souboj.“ pronesla uznale Sharphand a podala mu ruku. Billy dezaktivoval čepele a potřásl si s Grovylkou rukou. Stále se přitom škrábal na hvězdě.

„Brácha, mou pochvu!“ křikla Sharphand. Peppermint přiskočil, sundal si pochvu a podal ji sestře „Dík.“ usmála se Sharphand a nasadila si pochvu.

„Uff.... Ty jsi strašně rychlá.“ hekl Billy.

„Ty taky nejsi nejpomalejší.“ uchechtla se Sharphand „Ale potvrdilo se to, co jsem říkala: Vydáváš zbytečně moc energie....“

„Co se to tu....Aaaa!!“ to se ozval povědomý hlas ode dveří. Stála v nich Maggie a vyděšeně zírala na Glocker. Chvilku bylo ticho, než promluvila: „To jsi ty, Glocker.... Vylekala jsi mě..... Co potřebujete?“ a odhodila Pokéball. Mohutný záblesk odhalil Skitty: „Víš, co máš dělat, Skitty.“ řekla Maggie.

„Ano.“ odpověděla Skitty sladkým hlasem.

„Promiň, Maggie.... Nechtěla jsem tě vylekat.“ omlouvala se Glocker „Chtěli bychom navštívit tvého muže.“

„On je v práci. Ale jestli chcete tak vás tam zavezu. Stejně jsem chtěla jet za ním.“ vyložila Maggie.

„To by bylo super!“ zasnila se Glocker.

„Tak fajn. Jděte ke garáži. Mám tam dodávku.“ prohodila Maggie „A že jsem tak smělá, proč s Brandonem chcete mluvit?“

Glocker se už nadechovala, aby odpověděla, ale Billy ji předešel. Vytáhl z kapsy kožichu fialový krystal a vyhrkl: „Kvůli tomuhle.“ popošel blíž ke dveřím.

Maggie si krystal prohlédla a pravila: „Jo, tohle znám. Tohle je úlomek Tortrinysu. Tortrinys je hora ve vzdálených zemích a Pokémoni v její blízkosti jsou extrémně odolní. Každý den totiž musí čelit mučivým účinkům Tortrinysu. Počítám, že víte, o čem mluvím.“

Billy a Glocker přikývli.

„Máte pravdu, když si myslíte, že Brandon bude vědět víc.“

„Chtěli jsme si s ním i jen tak poklábosit.“ řekl jen tak mimochodem Billy.

„Na to bude čas. Neboj, Hvězdíku.“ zašvitořila Maggie „Jděte k zadním dveřím. Já tam za chvíli přijdu.“

„Dobře.“ kývla Glocker a spolu s ostatními se vydala směrem za dům. Billy a Sharphand se zase chytli za ruce.

Vzadu, u zadních dveří, byla vidět velká garážová vrata a do domu vedla malá nenápadná dvířka. Před garáží byla zaparkovaná terénní dodávka.

„Tady počkáme.“ rozhodla Glocker. Čekali asi jen dvě minuty, než se z malých vstupních dvířek vynořila Maggie.

„Tak pojďte.“ zahalekala a dálkovým centrálem odemkla dodávku.

„Jo, málem bych zapomněla.“ vytáhla Pokéball a přikázala: „Skitty, vrať se!“ Skitty zčervenala a zmizela uvnitř Pokéballu „A je to.“ zamumlala Maggie „Tak honem, nastupujem. Glocker a Absus dozadu, do nákladového prostoru, Grovylové na přední sedadlo.“ otevřela zadní dveře dodávky. Glocker se shýbla a vlezla dovnitř. Absus vyskočil za ní. Maggie přibouchla dveře, přešla ke dveřím od spolujezdce a otevřela je „Dovnitř.“ zavelela. Billy, Peppermint a Sharphand se vyškrábali na sedadlo a sedli si všichni tři vedle sebe. Byli dost namačkaní, ale nestěžovali si. Maggie vytáhla bezpečnostní pás a připoutala je. Pak zavřela dveře, obešla dodávku, nastoupila a také se připoutala. Pak strčila klíčky do zapalování a nastartovala. Billy uslyšel zase to nezaměnitelné vrčení motoru a vzpomněl si na svůj sen.

„Pozor, tam vzadu! Jedem!“ křikla Maggie a rozjela se. Dodávka opustila mýtinu a začala se prodírat lesní cestou k městu.CoolGrovyle
<< Předchozí díl Zpět na seznam povídek Pokračování >>
Credist  
Pokémon © Nintendo 1995-2024
Webdesign by Akela Taka 2001-2024
Novinky
Credits Novinky