Poke #1 Poke #2 Poke #3 Poke #4
Forum Chat


4. Banditské spolčení

COŽE?" vykřikli všichni. Billy měl strašně silné nutkání po Mightyenovi něco hodit. Zřejmě bylo vidět, jak moc ho to vytočilo, protože Shrimper na něj umírněně houkl: „Klid, klid Billy. On nám to jistě rád vysvětlí." A hrozivě pohlédl na Mightyenu.
Firestorm zkusil zachovat klid a ptal se dál: "Jak jste na něco takového přišli?!? To už existují takoví padouši i mezi Pokémony?" vyštěkl "Takoví, kteří jsou stejně zlí, jako někteří lidé?"
Mightyena se rozesmál. Jeho chraptivý smích se nesl lesem a vracel se ozvěnou:
"Jak jsi naivní, Vulpixi. Přece sis nemyslel, že se zločin páchá jen mezi lidmi. Ale já a má skupina s nimi spolupracujeme teprv pár dnů."
"A co pro ně děláte?"
"Zajímáme a jim předáváme organizované party Pokémonů."
"Děláte to i jinde?"
"Ne. Jen tady ve Swiftu."
"Hele poslechni. Jsi nějaký moc výřečný. Že se ti zajídá být padouchem?" řekl Firestorm jízlivě a zle se usmál.
Mightyena přikývl a tvářil s zaraženě: "Víc, než si myslíš. Ale pozor na toho Vigorotha," kývl směrem k ležícímu tělu "To je profesionální padouch a nenechá se jen tak oblafnout. Já bych chtěl vyslovit jedno skromné přání, které mě před chvílí napadlo."
"Mluv!"
"Chtěl bych se přidat do tvého týmu."
Na pár vteřin zavládlo ticho, přerušované jen Mightyenovým těžkým dechem. Poté Firestorm koktavě promluvil:
"T-ty si z-ze mě dě-děláš legraci, že jo?"
"Myslím to vážně," odpověděl Mightyena "Chci už s tím padoušstvím seknout a dělat něco užitečnějšího."
Firestorm si s Billym vyměnil překvapené pohledy. Billy nevěřil vlastnímu sluchu. Ten, který ho chtěl ještě před chvílí zajmout a kterého vlastnoručně omráčil, se teď chce přidat na jejich stranu. Byl si téměř stoprocentně jistý, že Mightyena lže. A dychtivě doufal, že si Firestorm myslí totéž. Ale....
"Dobře. Nevěřím ti, ale zkusím to s tebou."
Sestoupil z Mightyeny a podal mu tlapu. Mightyena se chytl a vstal. Málem přitom Firestorma porazil, protože byl dvakrát větší, než on.
"Tak se nám představ." Vybídl Mightyenu Firestorm.
"Tak teda....hm...ehm...Já jsem Wolfy." usmál se na všechny. U Billyho se zastavil "Neviděl jsem tě už někde?" Všichni ostatní kromě Corphishů a Willyho se uchechtli.
"No...To já jsem tě omráčil svým ocasem. Promiň." Řekl Billy omluvně.
"To je dobrý. Musím ale uznat, že to byla pořádná šlupka!" řekl Mightyena a sáhl si přední tlapou na hlavu.
"Jinak....Já jsem Billy." Ujal se osobního představování Billy a znovu natáhl ruku. Mightyena zvedl přední tlapu a potřásl si s Billym rukou. Ostatní nezůstali pozadu. Přicházeli k Wolfymu a jeden po druhém se představovali.
"No tak, my už budem muset jít," řekl posléze Shrimper "Jdem dospat." dodal.
"V pořádku. Klidně běžte." svolil Firestorm. Billymu se taky chtělo spát. Nahlas to ale neřekl. Místo toho mrknul na Firestorma a přivolal ho tak k sobě.
"Ty mu věříš natolik, abys ho přijal mezi nás?" sykl mu do ucha, zatímco Corphishové zmizeli v lese.
"To víš, že ne. Ale za zkoušku to stojí. Bandita v našich službách může být skvělým přínosem."
"Máš pravdu, ale co kdyby..."
"Neboj se. Já ho ohlídám."
Billyho to uklidnilo. Někde v hloubi duše však Mightyenovi Wolfymu stále ještě nevěřil. Vtom si vzpomněl na Leona.
"Wolfy. Co jste....ehm....Co udělali s tím Ivysaurem?"
"To nevím, ale když jsme odcházeli, tak se z něj ostatní bandité snažili dostat nějaké informace.Počítám, že teď už spí, jak dřevo ve své kleci...."
Chtěl mluvit dál, ale přerušil ho chraplavý vzdech ze země. Vigoroth se probíral. Všichni z Firestormova týmu zareagovali instinktivně. Fruitneck nabil svá křídla a ta se rozzářila jasným světlem. Steeler udělal to samé. Willy potřásl listy, ze kterých spadlo trochu pylu, a namířil je na Vigorotha. Fred otevřel zobák a začal shromažďovat energii pro Psychický paprsek. Billy znovu zpevnil ocas a rozpřáhl se jím do útočné polohy. A Firestorm se chtěl znovu Přehřát, ale rozmyslel si to a místo toho si připravil svůj plamenomet. Vigoroth si protřel oči, rozhlédl se a uviděl kruh Pokémonů, připravených na něj zaútočit. Bleskově se zvedl a než mohl kdokoli provést svůj útok, proběhl mezi Fredem a Firestormem a zmizel v lese. Bylo vidět, že není při síle. Jeho běh byl velmi vrávoravý. Přesto se však za ním nikdo nepustil.
"KRUCI!" ulevil si Fruitneck a svými nabitými křídly pořádně bouchl do stromu, aby se uklidnil.


Poznámka autora: To "kruci" je asi nehrubější slovo, které se tu bude vyskytovat, ale podle mě je to ještě docela slušná forma zaklení.

Billymu chvíli trvalo, než si uvědomil, proč se Fruitneck tak rozzlobil. Švihl ocasem do prázdna a sedl si.
"No, to se nám povedlo," pravil Wolfy ironicky "Při troše štěstí na nás Vigoroth nepošle všechny bandity ze Swiftu."
"Nad tím nemá cenu spekulovat," uklidňoval situaci Firestorm "Teď musíme najít Leona a vyrvat ho těm smradlavcům ze spárů," Wolfy si hlasitě odkašlal "Promiň, Wolfy."
Billy už toho začínal mít dost. Od minulé noci nezamhouřil oko. I proto se ho znovu začala zmocňovat neskutečná únava. Myslel na Vigorotha. Co se stane, až Vigoroth dorazí ke skupince banditů a řekne jim, co se stalo? Přepadnou je ve spaní znovu, zajmou je a předají lidským zlodějům Pokémonů? Nedokázal však dumat dlouho. Začala ho zmáhat i otupělost. Zvrátil se dozadu.
"Billy? Jsi v pohodě?" zeptal se starostlivě Fred.
"To je dobrý?" odtušil slabým hlasem Billy. Jediné po čem teď toužil bylo něco měkkého, na čem by se pořádně prospal. Na druhou stranu si usmyslil, že do záchrany Leona půjde. Zvedl se a zamířil k Firestormovi, bavícím se s Willym.
"Firestorme, já bych chtěl jít s vámi zachránit Leona."
"To ti nemůžu dovolit, Billy. Po tom, co všechno jsi dneska zakusil, ne. My už jsme se párkrát v noci po lese toulali a přitom bojovali, takže jsme zvyklí. Tobě ale vřele doporučuju se prospat a nabrat síly. Je vidět, že jsi hodně unavený. Pojď se mnou. Odvedu tě ke mně domů."
Když Billy vykročil za Firestormem, cítil, že sahá na dno svých sil. Nohy mu vypověděly službu a on se sesul k zemi. Firestorm se bleskově otočil a viděl už jen, jak Treecko dopadl na zem. Z tlamy mu sklouzlo žalostné: "Ne!" Přiběhl k Billymu a sklonil se nad ním. Billy byl znovu v bezvědomí.


------------------------------

Probral se a roztržitě civěl nad sebe. Zjistil, že leží v kamenné posteli, vystlané jemným listím a mechem. Cítil se úplně stejně, jako když ho předtím probrala léčivá aura. Jen stěží schopen pohybu těkal očima po spoře osvětlené podzemní místnosti, zařízené pro jednoho ohnivého Pokémona. V rohu rozeznával obrys Firestormova těla. Vulpix byl stočený do klubíčka a klímal. Billy zkusil pohnout třeba jen konečky prstů, ale byl schopen s nimi jen mírně zatřást. Slabost byla velká. Přesto však pocítil, jak se mu síly vrací. Snažil se vzpomenout na poslední události. Byli před Steelerovým domem. Vigoroth utekl. Firestorm odmítl jeho žádost o účast na záchraně Leona a místo toho ho pozval k sobě.....
"Zá-chrana......L-Leo-n-na." hlesl slabě. Bylo až k nevíře, jak málo stačilo k tomu, aby se Firestorm probudil. Sotva Billy s obtížemi dořekl slovo "Leon", Firestorm se vymrštil a když zjistil, že je Billy znovu při vědomí, přiskočil k posteli.
"Dobrý?" optal se. Billy s úsilím přikývl. Cítil, že slabota i otupělost víc a víc ustupují a střídá je síla "Promiň, Billy, že jsem tě tomu všemu vystavil." omlouval se Firestorm "Měl jsem tě do mého domu zavést hned. Ale aspoň jedinou výhodu to má: Pořádně se prospal."
"Jak dlouho –"
"Celý zbytek noci a celé dnešní dopoledne."
Billy zapomněl na únavu a ztěžka vyskočil.
"Cože? A..aaa...a co Leon? Jak to dopadlo?" vyhrkl dychtivě.
"Nepodařilo se nám ho zachránit." povzdechl si Firestorm.
"Ooo...." Billy měl pocit, jako by mu někdo vrazil do krku kámen. Naplnila ho hluboká lítost. Co teď?
"Co s ním udělali?" ozval se beznadějně.
"Odvlekli ho pryč. My jsme se nemohli ani hnout. Byli jsme pod stálým tlakem."
"Ale......ale to tedy znamená..." řekl Billy roztřeseně a z očí mu zkanuly dvě slzy " , že ho předají zlodějům Pokémonů." Nedokázal prostě to náhlé rozrušení potlačit. Zaplavil ho pocit viny. Kdyby běžel jinudy, tak by Leon nejspíš zůstal doma a nic by se nestalo. I když Donphani mu moc na výběr nedali. Ale přesto se cítil velmi odpovědný za tuto událost. Padl zpátky na postel.
"Je to moje vina." zašeptal.
"Ale prosím tě. Já vím, že možná tu odpovědnost cítíš, ale s tím jsi nemohl nic dělat. I kdybys nás nepotkal, tak bys stejně potřeboval lékařskou pomoc. A Leon je jediný doktor v tomhle lese. Kromě toho si stejně myslím, že nás měli vytypované a čekali jen na vhodnou dobu."
Billyho Firestormovo utěšování tentokrát neuklidnilo. Pořád se cítil provinile. Smutně se usmál na Firestorma. S námahou vstal. Už se cítil mnohem líp. Právě se chystal něco říct, když se chodbou přiřítil cizí Zigzagoon a začal Firestormovi naléhavě špitat do ucha. Firestorm přikyvoval a tvářil se čím dál potěšeněji. Pak řekl:
"Díky, Foxery." a gestem Zigzagoona propustil. Ten se okamžitě ztratil v chodbě.
"Mám pro tebe dobré zprávy, Billy" oznámil. Billy ani nevěděl, co dělá. Vyskočil a srazil Firestorma k zemi.
"MLUV!" zařval.
"Klid, klid. Uklidni se, Billy. Slez ze mě a já ti to řeknu. Ale když mi budeš stát na hrudi, tak se asi za chvilu udusím!" ohradil se Firestorm chraptivě.
Billy z Vulpixe seskočil a sedl si na zem. "Promiň." omlouval se, když se Firestorm neohrabaně sbíral ze země.
"To nic. Úplně to chápu. No... k věci. Foxery mi sdělil, že bandité čekají na pravidelný termín odběru zajatých Pokémonů a ten je až za týden. Také jsem se dozvěděl, že jim ten jejich byznys moc nefunguje. Dohodli se, že nebudou moc často vykonávat tu špinavou práci, prý proto, aby Swift nezůstal bez Pokémonů. Každopádně máme dost času na Leonovu záchranu." víc říkat opravdu nemusel, protože k němu Billy přistoupil a objal ho.
"Ne tak zhurta," zchladil Billyho Firestorm, když objetí povolilo "Jestli do toho chceš jít s námi, musíme vyšperkovat tvoje schopnosti. Rozhodně nemůžeš jít do takové akce jen s jedním ovládaným útokem."
Billymu to bylo jedno. Přestože Leon nebyl vysvobozen, aspoň mají čas na taktickou i fyzickou přípravu.
"Udělám všechno, co chceš, jen abych do toho mohl jít s vámi."
Firestorm přikývl: "Dobře tedy. Mimochodem je čas na oběd. Dáš si se mnou?"
"No jasně" souhlasil Billy. Už měl znovu hlad a těšil se na pořádné jídlo. Firestorm se usmál.
"Počkej tady" řekl a odběhl do chodby.

CoolGrovyle
<< Předchozí díl Zpět na seznam povídek Pokračování >>
Credist  
Pokémon © Nintendo 1995-2024
Webdesign by Akela Taka 2001-2024
Novinky
Credits Novinky