Poke #1 Poke #2 Poke #3 Poke #4
Forum Chat

Problémy s píšťalkou
(The Whistle Stop)

Naši mladí trenéři postupují stále vpřed, směrem k Filkovému městu, kde chce Ash vybojovat svůj první odznak. Jak tak prochází krajinou, musí přejít most, netušíc, že se tento most stane dějištěm dalšího dobrodružství. Naši hrdinové most nepovažují za nějakou překážku, to ale netuší , že se pod most ukrili Rakeťáci, kteří tam nainstalovali klec, která má naše hrdiny pohltit ve chvíli, kdy prochází nad mostem. Jenže, co se Rakeťákům podaří. Ze samé radosti nad svým geniálním plánem prolomí několik trámů, které nevydrží nápor. Ano, most se zřítí a s mostem mizí po proudu i Rakeťáci. Ale... co teď? Jak teď mají naši přátelé projít?

Naštěstí se záchrana objevuje záhy - dívky s chlapeckým střihem sedící na lanové sedačce, kterou táhne hejno Ledyb. Následuje kráké představení, ve kterém se dozvídáme jméno dívky - Ariel, a Ashova žádost pomoc při zdolání mostu. Brock (Jak jinak) se pokouší dívku oslnit svým šarmem. Je však rázně odmítnut a nucen také požádat o pomoc. Dívka ochotně nabídne pomocnou ruku a všechny, jednoho po druhém, přenese na druhý břeh. Ash a spol. poděkuje a chystá se odejít, ale kdy se Ash nezdrží... Samozřejmě je i ted cosi zaujme. Ted konkrétně vynikající koordinace Ledyb při opylování stromů. Ariel se našim hrdinům svěřuje, že celé tajemství spočívá v její píšťalce, kterou si její rodina předává z Generace na Generaci a jen díky ní může ovládat tu spustu Ledyb.

Velice zajímavý rozhovor si zkrátka musí vyslechnout i Rakeťáci, kteří už zřejmě doplavali. A co jiného je tak asi může napadnot, něž ovládnot Ledyby pomocí píšťalky (Kterou samozřejmě ukradnou). Vše se kupodivu zdaří. Rakeťáci odejdou stejně tak rychle jako přišli, ale teď i s hejnem Ledyb a tajemnou píšťalkou i přes veškerou Ashovu snahu. Jak je zvykem, nastává pro Ariel a naše přátele beznadějná situace a je nutné Rakeťáky i s píšťalkou najít a vzít si zpátky Ledyby.

Nastává tedy pátrání. Ariel je čím dál smutnější. Budou jí Ledyby ještě poslouchat? Najdou je vůbec? S těmito myšlenkami se rozplaká. Ale Ash samozřejmě, dobrota sama, hned se snaží Ariel povzbudit a připomíná jí vše, co s Ledybami prožila. Ariel samozřejmě vzpomíná a to jí dodá odvahu, aby Ledyby našla.

Rakeťáci se mezitím pokoušejí odhalit tajemství píšťalky (zatím jim to moc nešlo a Ledyby se od nich drží v uctivé vzdálenosti). Jessie opět naráží na neschopnost Jamese a Meowtha, kterou přirovnává k píšťalce. Meowth se snaží přesvědčit Jessie o funkčnosti píšťalky a pokouší se pískat. Samozřejmě nic nevyjde napoprvé a Jessie se jen vysmívá. Povolává Arboka, aby obstaral nějaké to jídlo. Meowth ovšem neztrácí naději a píská i nadále. V tom okamžiku se Arbok začíná svíjet a chovat se jako by ho zvuk píšťaly rušil. Všichni téměř okamžitě chápou, v čem vlastně vězí síla píšťaly.

A Meowth se pokouší testovat na Arbokovi dále a pomocí Píšťalky nařídí Arbokovi, aby polapil Ledyby (Což se kupodivu stane). Ted je hejno lapeno sítí a uvázáno na lana, aby se jen tak neztratilo. Jenže... v každém plánu je háček. Ledyby se vznesou a táhnou Raketáky za sebou, přičemž vypouštějí ochromující pyl a Raketáci tak nejsou schopni se vzepřít a tak jen visí. Dorazí až k malému stromu, kde Arbok udělá celkem šikovnou věc - obtočí se kolem stromu a zabrání tak Ledybám letět dál. Ty se otočí a chtějí letět nazpět, ale Arbok drží, pustí se spíše Raketáci, kteří si myslí, že je konec.

Jenže konec není, teď se objevuje Ariel, Ash, Brock a Misty, aby si Ledyby vzali zpět. S tím Raketáci, zdá-se, počítali a použijí svou oblíbenou síť. Povolají taktéž ted často používané Lickitung a Victreebell. Těm je nakázáno, aby okamžitě "zadupali" vetřelce (Ashe a spol.). Používají tedy nárazový útok a Rakeťáci tak dočasně vedou. Ale jen dočasně. Ariel samozřejmě nedá dopustit, aby se jim něco stalo a snaží se Ledyby přesvědčit, že nepotřebují píštalku, aby ji mohli poslouchat, ať si vzpomenou na vše, co spolu prožily. Ledyby se vzchopí a vytrhnou se doteď pevnému sevření Arboka. Teď zesílí a trhnou sebou tak silně, že se Arbok pustí a začne létat s Ledybami, zavěšený na lanách.

Trapný pohled na situaci je ještě umocněný Arbokovými nárazy na Lickitunga a Victreebella. Také Jessie a James nezůstanou bez úhony a tak i oni utrpí trochu šrámů od Arboka. V tomto zmatku Ash povolá Bulbasaura, aby svou Listovou břitvou rozřezal síť. Naši přátelé jsou uvolněni, stačí už jen zahnat Raketáky. James se ještě snaží zdržet Listovou břitvou Victreebella a Jessie nadzvukovými vlnami Lickitunga. Ale co je jim to platné... prohrávají a jako už ostatně vždy "Mizí ze scény".

Následuje "End", kde ještě Ariel vypouští Ledyby opylovat stromy a se slovy "odteď se budu snažit používat píšťalku čím dál tím méně" se loučí a našimi hrdiny. Ash, Brock a Misty tedy zažili další dobrodružství a doufejme, že se už brzy dostanou do Fialkového města.

Konec

Který je tohle Pokémon?: Blissey

Pokémon Karaoke: Pikachu

Dívka hrdiny přenesla přes most Ledyby Závěrečný souboj s Rakeťáky
Obrázky přidala: Suicune Wolf

Steelix
Zpět na seznam obsahů dílů
Credist  
Pokémon © Nintendo 1995-2024
Webdesign by Akela Taka 2001-2024
Novinky
Credits Novinky