Poke #1 Poke #2 Poke #3 Poke #4
Forum Chat


Nielova cesta

5. Zubatí gang

Minule naši kamarádi zažili velké překvapení, když se Nielův Pidgey vyvinul při souboji s Mankeym. Niel a Mike konečně dorazili do Cherrygrove City a jsou úplně vyčerpaní...

,,Měli bychom zajít do Pokécentra a nechat odpočinout Pokémony", navrhl Mike. ,,Ano, ale nejdřív zajdu do obchodu a koupím si pár pokéballů." odvětil Niel. Vykročili tedy směrem k obchodu a když vešli, zaujal je plakát s obrázkem několika Zubatů. Než si však stačili přečíst, co na něm je napsáno, oslovil je prodavač: ,,Přejete si?" ,,Potřebuji pár pokéballů a nějaké léky." řekl Niel. Prodavač mu je podal a zeptal se: ,,Ještě něco?" ,,Ne, nic." odvětil Niel, zaplatil a i s Mikem odešli. ,,Vyděls, jak nás od toho plakátu odtrhl? Asi nechtěl, abychom si ho četli!" začal debatu Mike hned jak za nimi bouchly dveře obchodu. Niel však pouze přikývl a vydali se do Pokécentra. Již se smrákalo, když došli do Pokécentra. Když vešli dovnitř, uviděli sestru Joy a strážnici Jenny, jak si o něčem rozrušeně povídají: ,,...to už je potřetí, s tím už se musí něco udělat!!" řekla Jenny. ,,A co s tím proboha my můžeme dělat?" na to Joy. Niel i Mike si chtěli nenápadně sednout na odpočívadlo a počkat až debatu ukončí, ale sestra Joy si jich všimla: ,,Dobrý den. Vítejte v našem Pokécentru. Přejete si?" ,,No, tak v první řadě by jsme rádi nechali u vás odpočinout a vyléčit naše Pokémony..." při těchto slovech sundali oba chlapci ze svých opasků pokébally a podali je sestře Joy. ,,...A ještě by jsme se chtěli zeptat, jestli tu máte ve městě hotel??" dokončil větu Niel. K jejich překvapení jim sestra Joy řekla, že Pokécentrum slouží jako hotel pro trenéry, kteří se ve městě zastaví. ,,Ale jak zjistíte, že jsme opravdu trenéři?" vyzvídal Niel. ,,To je jednoduché." odpověděla Joy. ,,Každý trenér má svůj Pokédex, ve kterém je jeho adresa, fotografie a záznam o spatření a chycení Pokémonů. Takže vaše Pokédexy jsou ve skutečnosti vaše průkazy a díky záznamu o Pokémonech můžeme zjistit, jestli jsou opravdu vaši." vysvětlila Joy. Oba chlapci si tedy pronajmuli pokoj a koupili večeři. Všichni si výborně pochutnávali (dokonce i Cyn, který dostal salát a trochu masa), když Niel spatřil na protější zdi onen plakát zubatů z krámu. Nechtěl však nějak budit pozornost a tak jedl dál. Když dojedli, oznámil Niel svůj nález ostatním: ,,...půjdu se tam podívat, tady mě snad nikdo nepřeruší." Vydal se napříč jídelnou ve které seděli. Bylo v ní několik řad stolů u kterých seděli trenéři, povídali si, popíjeli a jedli. Niel se stále blížil k plakátu: už jen 10 metrů... 8... 4... už přečetl velký nadpis, stálo na něm: POZOR!! VAROVÁNÍ PŘED NEBEZ... najednou mu výhled zatarasila osoba a když Niel vzhlédl, zjistil, že před ním stojí sestra Joy: ,,Tak pánové a dámy, prosím, aby jste se odebrali na své pokoje, z bezpečnostních důvodů nezůstane nikdo v jídelně. "Jakých bezpečnostních důvodů?" zeptal se Niel. ,,Nějak moc se ptáš!" odvětila Joy a počkala dokud všichni neodešli. Po chvíli přišel Mike do Nielova pokoje. ,,Co myslíš že to má všechno znamenat?" ,,Nevím, ale určitě něco hodně divného." Nielovy se v hlavě honila jedna otázka za druhou, bohužel ani na jednu neuměl odpovědět. Později v noci Niel pořád nemohl usnout: pořád si lámal hlavu se vším co se kolem dělo. Když kolem jedenácté hodiny byl pořád vzhůru, rozhodl se, že se vydá do jídelny ještě jednou. Vylezl z postele, potichu se oblékl a vyhrabal z batohu baterku. Otevřel dveře pokoje, vyhlédl na chodbu a když zjistil, že venku nikdo není, vykročil. ,,Hlavní vchod bude zavřený, vezmu to přes kuchyň." mumlal si cestou Niel pro sebe. Po několika minutách chůze a bloudění dorazil do kuchyně, pokusil se otevřít dveře, ale byly zamčené. ,,Sakra!! Kdybych tu měl..." náhle však umlkl, jelikož chodbu za ním zalilo slabé světlo; schoval se za lednici v rohu místnosti. Viděl, jak se světlo přibližuje a vkročilo do kuchyně. Pomalu vykoukl ze svého úkrytu a oddychl si. V kuchyni stál totiž jeho Cyndaquil jménem Cyn. ,,Cyne!!" potichu vydechl Niel. Cyn se na něj káravě podíval. ,,Já vím že to bylo hloupé ale stejně se tam nedostanu, dveře jsou zamčené a dvířky pro Meowthy se neprotáhnu." řekl mu Niel, který jeho pohled pochopil. Cyn se na něj ještě chvilku díval, jako kdyby přemýšlel, a pak se rozběhl ke meowthím dvířkům a vběhl dovnitř. Za chvilku se vrátil a v tlamě nesl plakát. Niel se rozzářil radostí: ,,Ty jsi ho přinesl!! Ty můj Cyne, co já bych bez tebe dělal??" Když se trochu uklidnil, rozvinul plakát a četl:

POZOR!! VAROVÁNÍ PŘED NEBEZPEČNÝM
ZUBATÍM GANGEM

Tento gang je složen z několika Zubatů, Golbatů a mocného vůdce Crobata. Do města vnikají v noci a proto je nebezpečné vycházet po setmění z domů. Doporučujeme nezdržovat se venku moc dlouho a nevycházet bez doprovodu z města. Nutné zabezpečit je také okna a všechny ostatní vchody do domů. POZOR: Smrtelné nebezpečí, tomuto gangu nejde o loupení, ale o krev, proto prosíme občeny města, aby nebrali toto oznámení na lehkou váhu!

Niel dočetl a zůstal stát jako omámený uprostřed místnosti. Z tranzu ho probrala až řinčivá rána a skučení sirén. Po celém pokécentru svítila červená světla, která však náhle pohasla. Niel se otočil; uslyšel podivný šustivý zvuk. Chvíli zíral do temné chodby s pocitem neustálého pozorování když tu najednou proti němu ze tmy něco vylétlo a praštilo ho to do hlavy. Niel upadl na zem. Poslední, co před ztrátou vědomí uviděl, byl mohutný Crobat, který se vznášel přímo nad ním.

Niel se pomalu probíral k životu. Měl pocit, že se mu rozskočí hlava. Ležel na vlhé zemi jeskyně, jak zjistil, když trochu pootočil hlavu. Byl v malé místnosti, kterou osvětloval Cyn, ležící vedle něj. Niel zvedl hlavu a uviděl, jak nad ním na stropě visí Zubati, Golbati a... ,,Kde je Crobat??" špitl Niel potichu. Otočil se a uviděl dvě zářící oči, které na něj upřeně hleděly. Niel ustopil o krok a Crobat popoletěl. Niel opět couvl, ale zjistil, že již namá kam ustoupit, za ním byla stěna. ,,Cróóóóó.." ozvalo se místností, jak se Crobat rozletěl proti Nilelovi, aby použil kousnutí. Blížil se strašně rychle; Niel otočil hlavu. Náhle však z rohu místnosti, do kterého Niel viděl, vyšlehly blesky. Celá místnost se rozzářila jasným světlem a řevem smažících-se netopírů. Niel zahlédl ve světle blesků i jejich zdroj. Znal ho z bájných knížek; byl to Raikou. Niel se po dlouhém odhodlávání donutil k pohybu. Sáhl do kapsy, vytáhl pokéball a hodil ho po jeho zachránci. Jeden z blesků však jen odbočil ze své dráhy a sežehl Nielův pokéball. Raikou pod stálým náporem blesků vrazil do Zubatů a ostatních netopírů. Ti letěli přes celou jeskyni a narazili do zdi. Raikou přestal vrhat elektřinu a Niel sáhl do kapsy znovu. ,,Pokéballe, leť!" vykřikl a mrštil pokéball po Crobatovi, který ležel bzvládně na zemi. Než k němu ale doletěl, postavil se před Crobata malý Zubat. Pokéball do něj narazil, dopadl na zem a zatřásl se, znovu a ještě, ale pak se již Zubat vzdal a pokéball se ustálil. Niel byl trochu zklamaný, ale přesto v něm převládala radost z chycení nového Pokémona. To už se ale celý gang sebral a uháněl pryč za mohutného Raikouova řevu! Když byli pryč, vydal se Niel za Raikouem, který před ním šel a svítil mu na cestu. Asi po 2 hodinách vyšli ven. Byl krásný den a Niel se chtěl vydat do Pokécentra, náhle si však uvědomil, že by měl Raikouovi poděkovat. Otočil se, ale Raikou tam již nebyl, a tak Niel z plných plic zařval: ,,Děkuju ti, Raikou!!" načež se z hor před ním ozvalo zavytí. Niel se ještě chvíli díval směrem za zavytím, pak se však otočil a rozběhl se k Pokécentru. Doběhl tam zrovna ve chvíli, kdy strážnice Jenny vycházela ven. V patách jí šel Mike a sestra Joy. Když ho spatřili, vytřeštili oči. ,,NIELE!!" řekli jednohlasně. Niel jim začal vyprávět, jak to bylo, a když skončil, všichni užasli. ,,Ale nechápu, proč jste vyvěsili ty plakáty, když jste nechtěli, aby je kdo četl?" zeptal se Mike. Jenny mu pohotově odpověděla: ,,Podle zákona musí být varování vyvěšeno, ale kdyby to někdo četl, poškodilo by to turistický ruch městečka."

A tak všechno skončilo dobře. Niel a Mike už jsou zase na cestě, tentokrát do Fialového Města pro Letecký Odznak. Vybojuje ho Niel?? A co Mike, nezůstane pozadu?? To se dozvíte příště!!

TO BE CONTINUE...

M. J. Missile
<< Předchozí díl Zpět na seznam povídek  
Credist  
Pokémon © Nintendo 1995-2024
Webdesign by Akela Taka 2001-2024
Novinky
Credits Novinky