Poke #1 Poke #2 Poke #3 Poke #4
Forum Chat


Výprava za Mega Krystalem

Prolog 1/2Na město se snášela tma a mimo světla z oken domů nebylo vidět skoro nic. Této situace, zdá se, zužitkovali čtyři postavy potichu a opatrně se blížící k velké budově skladišťového vzhledu na okraji města. Na svých bedrech nesli jeden z nejdůležitějších úkolů v historii. Do rukou nesprávných osob se dostal takzvaný Mega Krystal. Největší artefakt celého světa. Jedná se o formu Mega Krystal, který umožňuje přeměnu Pokémona v jeho Mega Evoluci. Vždy ale jen jednoho určitého a na jiné Pokémony nefunguje. Mega Krystal ale tohle vylepšil a dokáže Mega Evolvovat kteréhokoliv Pokémona. A to i víckrát za zápas. Z toho vyplývá, že ten kdo Krystalem vládne, má v rukou nekonečnou Mega Evoluci. Čtyři postavy jsou si toho vědomy a to je přesně ten důvod, proč se nyní plíží nocí. Pojďme se k nim přiblížit a zjistit trochu víc.

Prolog 2/2„Světlo!“ přikázal vrčivý hlas. Vzduchem zapraskaly jiskry a lampa vedle čtveřice se rozzářila. V oslňujícím světle se daly rozpoznat tváře a těla jednotlivých Pokémonů. Jako první zde byl rudý Arcanine. „Zas to nepřeháněj, nejsme na diskošce!“ podotkl modro hnědý Pokémon naproti Arcaninovi – Lucario. Pokémon který přikývl a ztlumil zář lampy, byl modro žlutý Manectric. A poslední do čtveřice byl zeleno bílý Gardevoir. „První část cesty je za námi…“ pronesl Arcanine. „Bez komplikací!“ doplnil Manectric. „To těžší a nejtěžší je několik metrů za těmito budovami…“ pokračuje bez zaváhání Arcanine a pokyne hlavou zmiňovaným směrem. „Slyšeli jste to už několikrát, ale zopakuji vám to… Tenhle úkol – získání Mega Krystalu, je to největší, co se za našich životů stalo i stane. A pokud my selžeme, na svět padne stín G.A.S.“ „Co je G.A.S.? O tom nikdo nic neřikal!“ přerušil ho Lucario. „G.A.S. je zkratka organizace, která má Krystal momentálně ve svých rukou. Gengarova Atypická Společnost. Nic čeho bychom se my měli bát.“ Lucario přikývl. „Nemusím vám snad také připomínat, že Gengar a jeho následovníci se neštítí ničeho, jen aby si Krystal udrželi.“ Odpovědí je mu sbor souhlasných mumlavých hlasů. „Výborně tak do toho!“ Světlo zhaslo stejně náhle, jako se rozsvítilo.

V nastalé temnotě se čtveřice vyšvihla na střechu budovy a pozorovala příjezdovou cestu k budově G.A.S. Zpoza rohu se vynořila dodávka. „Jede v ní běžná stráž – dva Pawniardové. Vzadu je ještě několik Solosisů, ale ti nejsou nebezpeční,“ zjišťovala psychickými schopnostmi Gardevoir. Arcanine přikývl, „Dobrá, tak útok!“ Gardevoir Telekinezí zvedla dodávku pár centimetrů nad zem, takže už jim nemohla ujet. Manectric Bleskovým útokem narušil elektrické obvody dodávky a ta katapultovala sedadla i s Pawniardy. Ti bleskově seskočili a připravili se k boji. Ten jim ale dopřán nebyl. Na jednoho dopadl Arcaninův Plamenný výbuch. A když se druhý otočil, aby parťákovi pomohl, Lucario seskočil za něj a Sílou dlaně ho poslal taky do bezvědomí. „Tak to by bylo!“ prohlásil Arcanine, „Nastupovat panstvo!“ Všichni se namačkali do dodávky, zatemnili okna a znovu rozjeli dodávku k budově.

Za bránou je zastavila další stráž. „Proč máte tu díru ve střeše?“ zeptal se Pawniard. „Si nikdy neslyšel o kabrioletu?“ odpověděl mu pozměněným hlasem Lucario a posunky ostatním naznačoval, že tohle zmákne sám. Pawniard zaváhal. „Dobrá… Ukažte mi povolení k vjezdu!“ „Táhle dodávka je povolení! Vidíš ten znak na boku?“ „Mám rozkazy nepouštět nikoho bez povolení!“ „Tohle je povolení!“ vstoupil Lucariovi do rozhovoru Arcanine, spustil okénko a Plamenometem sežehl Pawniarda. „Rychle! Máme málo času!“ zavelel Arcanine a všichni se zase z dodávky vymačkali. Gardevoir se podívala do strážnice, kde podřimoval druhý Pawniard. „Co s ním?“ zeptala se. Arcanine si Pawniarda změřil pohledem. „Není nebezpečný. Použij na něj Hypnózu, ať se neprobere dřív než ráno.“ Gardevoir přikývla a splnila rozkaz. Pak se postavila vedle ostatních tří, kteří se dívali obrovskou budovu G.A.S. „A v tomhle máme najít jeden malý kámen?“ zeptal se pochybovačně Lucario. „Myslím, že bude úplně stačit, když najdeme Gengara. Ten nám ho rád ukáže. Tak pohyb!“ Čtveřice doběhla až ke dveřím do budovy, které se nehlučně otevřely. Otevřel se jim pohled na vstupní halu. „Víte co máte dělat! Gardevoir, ty první!“

Kapitola 1 – Tvrdé přivítáníGardevoir vplula do haly a sebejistě se vydala k Bisharpovi za pultem. Po mírném zakašlání si jí všimnul. „Ale ale… Co pro vás můžu udělat?“ „Nic moc, jen bych si vzala Mega Krystal!“ Odpověděla a Měsíčním výbuchem ho omráčila a zarazila do stěny. Ostatní zaměstnanci se k ní jako na povel obrátili a dá se říct, že to byla velká chyba. Zbytek skupiny vtrhl do haly a zaskočil stráže. Arcanine několik zasáhl Plamennými výbuchy, Lucario kolem sebe rozhazoval Kostní útok a Manectric vyřadil pár Pawniardů Ohnivým tesákem. „Naším úkolem je dostat se k Mega Krystalu!“ zaznělo halou, ůKvůli nebezpečnosti úkolu, jsme byli vybráni my pro jeho splnění – Lucario, Gardevoir, Manetric a já, Arcanine!“ řekl klidně Arcanine ke strážím, které byly ještě při vědomí a ke kamerovému systému. „Můžete se ale samozřejmě vzdát…!“ dokončil Lucario. Do haly vběhly posily, tvořené Bisharpy a okamžitě se připravili k boji. „Každý, kdo se nám postaví do cesty, bude mít těžkou noc!“ zavrčel. „Patnáct tisíc expů tomu, kdo jich sundá nejvíc!“ „Pak se připrav na velké výdaje!“ uchechtl se Lucario. „To pořešíme pak! Teď na ně!“

Kapitola 2 – My tu nejsme vítáni?Arcanine se rozeběhl na nejbližšího Bisharpa. Ten se po něm ohnal Noční ránou, ale Arcanine ji přeskočil a srazil Bisharpa k zemi. Pak ho spálil Plamenometem. Na Lucaria vystartovali hned dva. Lucario se otočil, vyběhl rychle po stěně nahoru, přemetem se snesl za Bisharpy a Aurovou koulí je omráčil. Gardevoir si počínala opatrněji, protože věděla, že její psychické útoky tady moc nezmůžou. Několikrát se Teleportem vyhnula Noční ráně nebo Železnému drápu. A když už byli stráže vyčerpané, nastřádala si mohutný Měsíční výbuch a poslala je za jejich kolegy do bezvědomí. Ani Manectric neměl jednoduchou pozici, ale díky krátkým elektrickým výbojům, kterými vždy na chvíli paralyzoval útočníka, si dokázal nebezpečí držet od těla. Čas od času využil své výhody v rychlosti na útok Elektrickou koulí a vyřazoval tak jednoho útočníka za druhým. Jeden z Gardevoiriných oponentů ale její útok ustál a začal vysílačkou volat pomoc: „Čtyři vetřelci v hale! Pošlete… POMÓÓC!!“ zakřičel Bisharp, když si nad něj stoupnul Arcanine. „Baf!“ prohlásil s úsměvem a Silným útokem ho odrazil ke zdi. „Manetricu, přeruš jejich komunikační systém!“ Manetric vyslal Bleskový útok do zdi, ze které cítil silný proud elektřiny. Jenže místo vysílaček, vyřadil světla. Ta zablikala a zhasla. „Skoro!“ podotkl jízlivě Lucario. Manetric se ušklíbl a zkusil to znovu. Světla se znovu rozsvítila a přes vysílačku použitou Bisharpem přeběhl elektrický výboj. „Hotovo!“ Arcanine přikývl, „Gardevoir, zkus najít, kde je náš cíl! Manectricu, kryj jí! My se zatím postaráme o zbytek!“

Kapitola 3 – Dobrá, postaráme se všechnyArcanine se rozeběhl proti dvěma blížícím se Bisharpům. Na jednoho vypálil Plamenný výbuch a ten se vymlátil o zem. Do druhého čelně narazil Silným útokem a odhodil ho. Lucario se rozeběhl proti dalším dvěma. Použil Extrémní rychlost a jednoho tím srazil na zem. Vrátil se nazpět a použil Kostní útok. Na Bisharpa hodil postupně čtyři kosti a jelikož se všemi trefil, Bisharp postupně zpomaloval, až nakonec spadl na zem. Pak se podíval zpět na prvního, který se ztěžka zvedal ze země. Vyslal proti němu jednu přesně mířenou kost a zásahem do hlavy ho poslal do bezvědomí.

Náhle se ve dveřích objevili tři Houndourové. „Tak přece jen mají i něco jiného.“ usmál se Lucario, postavil se do bojové pozice a napřáhl paže před sebe. „Sem s tím, amatéři!“ zakřičel. Houndouři jako na povel vypálili na Lucaria Uhlíkový útok. Lucario ale použil Ochranu a uhlíky se při nárazu na štít rozplývaly. Když ale Houndouři neustávali v útočení, rozmyslel si Lucario další postup. Zrušil štít a rychle vystartoval proti Houndourům. Prvního samotnou rychlostí a nárazem dokázal odhodit několik metrů nazad. Druhému Nízkým zásahem podrazil nohy a Odplatou za Uhlíkový útok ho dorazil. Třetího vyřadil Arcanine Hrabavým útokem. „No že ti to ale trvalo!“ neodpustil si Lucario. „Zabloudil jsem! Mají tu pod zemí moc tunelů pro kabely.“ ospravedlňoval se Arcanine.

„Je čas…!“ prohlásil Gengar ve tmě své pracovny…

Kapitola 4 – Mají i silné obránce„Cítím Gardevoir někde tímhle směrem.“ informoval Lucario Arcanina a ukázal na jednu ze zdí. „Takže našli jinou cestu skrz… Nemáme tolik času, musíme skrz!“ Lucario přikývl a prorazil zeď Rozražením. „Tak pojďme!“ zavelel Arcanine a vyběhl po nově odkrytých schodech na střechu. „Proč tudy?“ „Není to sice nejpřímější, ale myslím, že tahle cesta bude méně hlídaná… A do háje!“ Na místo, kde oba stáli, dopadla velká Stínová koule. „Drifblim!“ zakřičel Arcanine a uskočil dozadu. Lucario zvolil trochu nepříjemnější cestu a seskočil z budovy dolů. Ze stínů se vynořil Drifblim a rozletěl za Lucariem. Ten mezitím doplachtil až na nějaký sloup a svezl se po něm bezpečně na zem. Tam se s pomocí Aurové koule a Kostních útoků zbavil otravných Pawniardů a připravil se na střet s Drifblimem. Když po něm vyslal další Stínovou kouli, vystartoval Lucario vpřed a následně vzhůru po stěně budovy. Drifblim ho pronásledoval a zkoušel ho trefit Stínovými koulemi, jenže marně. Arcanine se zatím zbavoval pronásledovatelů na střeše a jelikož už měl hotovo, také se vrhl ze střechy dolů. Padl přímo na Drifblima a Bleskovým tesákem ho paralyzoval a omráčil. Drifblim má ale i v bezvědomí v sobě nadnášející plyn, takže se Arcanine i Lucario dostali bezpečně na zem. „Méně hlídaná, jo?!“ uchechtl se Lucario. „No tak jsem se splet´, a co?“

„Hodně jsi se splet´!“ ozvalo se z rozbité stěny budovy. „Co…?“ „GHHRÁÁÁUU!!!“ zařval Hydreigon a vyletěl z budovy. „Mám já tohle zapotřebí?“ řekl si pro sebe Lucario a připravil se k boji. „GHHRÁÁÁ!!“ zařval znovu Hydreigon a zaútočil Hyper hlasem. Zvuková vlna se převalila přes Arcanina s Lucariem, ale nijak je nepoškodila. „A teď já!“ zavrčel Arcanine a vrhl se po Hydreigonovi. Ohnivému tesáku se ale Hydreigon vyhnul a překvapeného Arcanina ještě zasáhl Dračím dechem. „Sakra!“ zaklel Arcanine. To už ale zaútočil i Lucario. Použil Aurovou kouli a Hydreigon ať se snažil, jak chtěl, koule se do něj trefila. „To je za Arca!“ Kdyby ale někdo zápas sledoval, nevěřil by, že před chvíli Arcanine inkasoval přímý zásah. Arcanine skočil po Hydreigonovi, tentokrát úspěšně, chytil se za krk největší hlavy a zakousl se Ohnivým tesákem. Hydreigon zařval a Arcanina odhodil. Ale to už zase do akce vstoupil Lucario. Skočil k Hydreigonovi a použil Boj na blízko. Zasypal draka rychlými údery, kopy, nárazy a vším možným. Hydreigon se ho nejdříve pokoušel odrazit, ale nakonec to vzdal a složil se k zemi. „Skvělá ochrana, pche!“ rýpnul si zadýchaný Lucario. „Musíme jít! Gardevoir s Manectricem na nás čekají!“ popohnal ho Arcanine.

Kapitola 5 – Pitomý problém„Jádro budovy je zde, stejně jako by tu měl být Mega Krystal.“ řekla ke skupině Gardevoir když vešli do velké místnosti plné přístrojů a kabelů. „Skvěle… Veď nás!“ vyzval jí Arcanine. Pomalu se dostali až velkému kontejneru v rohu místnosti. „Cítím Krystal tady, ale jeho vlny jsou něčím narušeny…“ „POZOR! NAHOŘE!“ Gardevoir stihla jen vzhlédnout, aby zahlédla bílé oči a bílé zuby. Poté ji na stranu odhodil Manectricův záchranný skok. Manectric sám se ale už Gastlyho Jedovému útoku a následnému Jedovému šoku vyhnout nedokázal.

Kapitola 6 – To byla krátká kapitolaManectric se po zásahu jen těžko zvedal a když na Gastlyho provedl Ohnivý tesák, Gastly použil Ochranu a Manectrica odhodil do temna uprostřed místnosti. Najednou se od stropu začaly snášet stovky Gastlyů. „Do háje! Já to tušil, že Gengar poctivě hrát nebude!“ řekl naštvaně Arcanine. Lucario přikývl a rozeběhl se za Manectricem. „Lucario, vypadni odsud!“ křikl na něj Manectric. „Já tě tu nenechám!“ „Musíš! Je to to jediné co můžu udělat! Sbohem!“ „Nedělej to!“ Manectric počkal, až se k němu stáhne hodně Gastlyů a pak potichu řekl: „Sebezničení aktivovat!“ Gastlyové si příliš pozdě uvědomili nebezpečnost situace a výbuchem byli odmrštěni daleko do tmy. „To ne…“ vydechl Lucario a klesl na kolena. „Nemusel se zničit…“ řekla smutně Gardevoir. „Udělal, co bylo správné,“ vstoupil do toho Arcanine o poznání klidněji, „navíc my tu máme stále dost práce!“ „Jak to, že jich je tolik?“ zeptal se Lucario. „To budeme řešit potom! Rozdělit a útok!“ umlčel ho Arcanine.

Sám se rozeběhl vstříc Gastlyům. Prvního trefil Plamenometem, druhého hodil k zemi Kousnutím. Gardevoir konečně mohla naplno použít své psychické útoky a tak kolem ní padaly Gastlyové po desítkách. Ať už po zásazích Psychickým nebo Matoucím útokem. Z každého omráčeného Gastlyho si navíc střádala trochu energie. Gastlyů totiž nijak výrazně neubývalo. A opravdu bylo potřeba porazit všechny naráz. Lucario celkem bez problémů zvládal odrážet otravující Gastlye Železným drápem nebo Dračím pulsem a i kolem něj se už kupila hromada omráčených duchů. Arcanina mezitím obklíčila asi desítka Gastlyů. Naštěstí pro něj neviděli jeho zlomyslný úsměv. Arcanine vyskočil vysoko do vzduchu a pod sebe vrhnul obrovský Ohnivý výbuch. Výbuch spálil všechny překvapené Gastlye a odmetl je daleko od Arcanina. Lucario mezitím objevil výhody Temného pulsu a jen málokterý Gastly se dokázal přiblížit až těsně k Lucariovi. A když už, Lucario ho bezpečně srazil k zemi Železným drápem. Když Arcanine spaloval další skupinku nepozorných Gastlyů. Gardevoir dokončila přípravy na poslední útok. „Já můžu!“ „Dobře! Skoncuj to s nimi!“ štěkl Arcanine. „Nabytá síla!!!“ zakřičela Gardevoir a vypustila všechnu sílu, kterou nasbírala. Mohutná vlna zelené energie se prohnala přes šiky Gastlyů. Arcanine s Lucariem, skryti za Ochranou, sledovali, jak kolem nich Gastlyové nedobrovolně odlétají dozadu, do tmy. Lucario rychle zachytil vyčerpanou Gardevoir. „Tak tohle by bylo!“ shrnul boj Arcanine.

Kapitola 7 – Jedna poslední překážka„Manectric je pryč a Gardevoir je vyčerpaná, už bychom to měli skončit!“ řekl Lucario, když se znovu vrátili ke kontejneru. Arcanine kývl. „Gardevoir měla pravdu, kámen tu byl. Ale teď…“ odmlčel se, „Je jinde…“ řekl a otočil se. „Jak to myslíš?“ zeptal se Lucario. „Cítím tu… Silného Pokémona… Něco, co svět ještě nepoznal…“ Lucario jen přikývl, protože navzdory jeho čtení aury, teď ve tmě necítil nic. Nebo alespoň nic… Při tom pomyšlení se otřásl. Nic co by znal… „Co to je?“ zeptal se, aby udržel konverzaci v chodu. „Mega Gengar! Předpokládáme, že úroveň jeho Mega Evoluce je tak vysoká, že svět není schopen ani ochoten to přijmout.“

Náhle se přímo mezi nimi udál výbuch. Oba odletěli k protějším zdím a tam, kde před chvílí stáli, se zhmotnil Gengar. Arcanine už stál na nohou, „Takže ses konečně rozhodl ukázat!“ „Checheche! A vy si stále myslíte, že mě dokážete porazit? Checheche!“ „Strašný… Ohavný… Nebezpečný… tak tě nazývají!“ křikl na něj Arcanine. „Checheche! Anó! Checheche!“ „Přesvědčme se, jestli si tyto přívlastky zasloužíš víc než já!“ „Checheche! Tak to zkus! Checheche!“ Arcanine zavrčel a rozeběhl se ke Gengarovi. Gengar vzlétl a hbitě se vyhnul jak Arcaninovu Ohnivému tesáku, tak Lucariovu Temnému pulsu. „Checheche!“ zasmál se zase Gengar. Co ale rozhodně nečekal, bylo Arcaninovo Letecké eso a když spadl na zem. Zasáhl ho Lucario Psychickým útokem. Do zraněného Gengara si ještě vystřelil Arcanine Plamenometem. „Che! To nemělo skončit takhle! Che!“ řekl s námahou Gengar a svalil se na zem. „Takhle jednoduše?“ divil se Lucario. „Asi nás nebral jako opravdovou hrozbu… Škoda…“

„…“ „…“ Oba se na sebe podívali. „Potom co jsi ho trefil, nezdálo se ti, že na chvilku bliklo bíle?“ „Nesnáším tyhle triky! Jenom plýtváš energií!“ zavrčel Arcanine k prázdnému prostoru. Gengarovo tělo se rozplynulo a před Arcaninem se zjevil skutečný Gengar. „Checheche! Vy jste to brali jako skutečný boj, že? Checheche!“ Arcanine znovu zavrčel a vrhl se po Gengarovi. Ten ulétl o kus dál. To už své štěstí zkusil Lucario, ale Gengar se rozplynul a zase složil o kus dál. „Checheche! Mega Evoluce! Checheche!“ „Sakra!“ Místnost se naplnila jasným bílým světlem, a když zhaslo, na místě Gengara stál opravdový MegaGengar. „Checheche!“ Arcanine se vrhl po jedné jeho paži a zakousl se do ní Ohnivým tesákem. Gengar si potřeboval zvyknout na nové tělo a vyhnout se nedokázal. Rychle ale Arcanina setřásl. To už ale na druhé paži visel Lucario a šplhal výš. „Hledej Šutr!“ křikl na něj Arcanine ve chvíli, kdy znovu skákal na Gengara. Lucario vylezl až na Gengarovu hlavu a prohledával jeho tuhou srst. „Mám ho!“ zakřičel po chvíli. „Th jhh bhzvhhdnhý!“ zmohl se jen Arcanine, zatímco visel za Kousnutí na Gengarově paži. Lucario vzal Gengarovi kámen a seskočil. Rychle rozrazil kámen na kusy. „Checheche! Hlupáku! Tím ho nezničíš! Checheche!“ „Já ho ale nechci zničit, alespoň ne teď! Arcanine, chytej!“ hodil Arcaninovi jeden kus. „Dík!“

Kapitola 8 – Je libo Megaevoluci?„Mega Evoluce!“ zakřičeli Arcanine s Lucariem skoro současně. Arcanine se proměnil v obrovskou kočkovitou šelmu s planoucí srstí na hlavě a na tlapách, na ocase obdržel bodec, za který by se nemusel stydět ani Lucario. To celé v nebezpečně vyhlížející černočervené kombinaci. Lucario se proměnil do známé Mega formy, kterou se mi tu nechce rozpitvávat. „Checheche! Když myslíte, že to pomůže! Checheche!“ Arcanine zavrčel a Ohnivým výbuchem Gengara přirazil ke stěně. „Ještě slovo a uškvařím tě za živa!“ „Checheche!“ zasmál se Gengar a Odvetou ho odhodil. „Checheche!“ „Ty jsi vážně blázen, Gengare!“ neodpustil si Lucario a zaútočil Temným pulsem. Gengar ho zblokoval a odpálil Lucaria Stínovou koulí. Doletěl si potom k němu a znovu zaútočil, teď Soustředěnou ránou. Lucario se už smiřoval s odchodem, když do rány vstoupila Gardevoir a Ochranou ji zastavila. „Pryč…!“ vydechla s námahou. Lucario se vykulil zpod její ochrany a Gengara napálil ho Temným pulsem. Gengar odletěl daleko od dvojice, ke které se už připojil i Arcanine a ti tak měli čas se zorganizovat. „Za prvé, tady je Šutr pro tebe. Za druhé, musíme ho napadnout z více stran a co nejefektivnějšími útoky – takže ty Lucario, Temný puls a Gardevoir Psychický útok!“ rozdal příkazy Arcanine a s Mega Gardevoir po boku vyrazili ke Gengarovi. Ten na ně s jeho typickým smíchem čekal. „Teď!“ křikl Arcanine na půli cesty a Lucario s Gardevoir vyrazili od něj na opačné strany. Arcanine ještě chvíli běžel a když viděl, že oba jeho parťáci jsou připraveni, zaútočil. „Checheche!“

Do Gengara současně narazil Temný puls, Psychický útok a Ohnivý výbuch. Místnost zaplavilo bílé světlo a slyšet bylo jen syčení materiálu kolem místa, kde stál Gengar. Když útoky ustaly a světlo se pomalu rozplývalo, ukázalo se, že Gengar znovu použil Ochranu a žádná zranění neutrpěl. „Checheche!“ zasmál se. Pak Gardevoir i Lucaria uspal Hypnózou a psychickou silou je odrazil. „Checheche! Jsme tu jen já a ty! Checheche!“ „Tak nepočítej, že tě budu šetřit!“ zavrčel Arcanine. Gengar se rozletěl po Arcaninovi a zaútočil Stínovým úderem. Arcanine se mu vyhnul a pokusil se o Bleskový tesák. Ten mu Gengar zarazil druhou paží a odhodil ho. Arcanine se rychle zvedl a rozeběhl se proti Gengarovi. Ten proti němu znovu použil Stínový úder. Arcanine se úderu vyhnul a po natažené paži vyběhl až za Gangarovu hlavu a zblízka napálil do Gengara Plamenný výbuch. Potom rychle seskočil, Gengar totiž ztratil rovnováhu a překulil se na záda. Arcanine na něj znovu vyskočil a zblízka na něj zavrčel: „Řekni sbohem!“ Gengar se ale znovu jen zasmál a bleskově uchopil Arcanina klepetem na jedné ze svých paží. „Co to…?!“ „Checheche! Neomezená Mega Evoluce, zapomněls? Checheche!“ Arcanine zavrčel a pokusil se vyprostit. Nedařilo se mu to a Gengar se chystal zasadit rozhodující Soustředěnou ránu.

V tu chvíli Gengara smetl fialovočerný paprsek energie. „Nech si zajít chuť!“ křikl na překvapeného Gengara Lucario. „Checheche!“ „Jdeme na to, opakujeme stejný postup!“ přikázal Arcanine Lucariovi s Gardevoir, kteří se ještě budili. „Tak bude to?!“ křikl na ně Arcanine a letmo zkontroloval Gengara, jestli se už přestal chechtat. Nakonec oba přikývli a vyrazili ke Gengarovi. „Teď!“ zakřičel Arcanine. Útoky se srazily na Gengarovi a zase způsobily oslnivé světlo jako předtím. Gengarovi se znovu podařila Ochrana a všechny útoky znovu vyšly na zmar. „Tos neměl!“ zavrčel Arcanine a vypálil obrovské Přehřátí. Bílé světlo je oslepilo potřetí. Gengarovo „Checheche!“ ale bylo slyšet pořád. „Tak…! Už…! Konečně…! Lehni…!“ zuřil Arcanine a držel obrovský proud ohně. Ani tentokrát to ale nevypadalo na úspěch. Pak ale náhle se Gengarův hlas změnil. Ze smíchu přešel do vyděšeného řevu a nakonec do jekotu zraňovaných. „Konečně!“ zavrčel Arcanine. Když si všiml, že i strop pomalu taje, přestal. Na Gengarově místě posledního vzdoru zbyl jen začouzený flek. „Tohle už není trik, že ne?“ ujišťoval se Lucario. „Bojím se, že ne… Zábava skončila!“ uzavřel finální souboj Arcanine s unaveným úsměvem.

EpilogTeď by bylo pěkné říct, že Mega Krystal nebyl zničen a jeho používání bylo omezeno jen na ty nejnutnější případy. Bohužel, všechny části Krystalu byly při závěrečném Gengarově zničení rozpuštěny. Nabízí se zde ovšem otázka, jakto, že se všechny Mega Evoluce nezrušily při zničení Mega Krytalu. Odpověděl nám nevědomky Arcanine ve svém hlášení z této mise, když popisoval Gengara: „Celý jeho život byl zápas… S ním samotným i s jeho příliš vysokými cíli…“ A zápas, ten Mega Evoluce potřebuje.

„Stejně mě udivuje, že jsme ho nakonec zvládli tak snadno…“ zavrtěl hlavou Lucario, zatímco do oken bičoval déšť. „Snadno? Manectric při tom přišel o život, to ti přijde snadné?!“ řekla překvapeně Gardevoir. „Ale Gengar samotný nebyl tak silný!“ bránil se Lucario. „Máš pravdu, a teď když o tom tak přemýšlím… Třeba to byl opravdu jen trik…“ prohlásil zamyšleně Arcanine. „V tom případě to byl ale dokonalý trik! Takový flek bys nevytvořil ani ty!“ Arcanine přešel k oknu a zadíval se na ruiny sídla G.A.S. Sám nařídil to místo zbourat. Povzdechl si. Měl to nechat nejdřív prozkoumat. Gengar tam třeba opravdu někde byl. Znovu si povzdechl. Najednou k němu dolehl známý zvuk. „Checheche!“ Trhl sebou a otočil se. Lucario se rozesmál svým opravdovým hlasem. „Teď ses měl vidět!“ chechtal se. Arcanine obrátil oči v sloup a znovu se vrátil k oknu. „Co když tam někde je?“ zeptal se, když ucítil lehký dotyk Gardevoir. „I pokud ano, podívej se na nebe!“ Přímo nad ruinami se jakoby sbíhaly blesky. „Manectric…?“ zeptal se s úsměvem Arcanine. Gardevoir jen pokrčila rameny a usmála se. Vzápětí z mraků sjel obrovský blesk, zasáhl bývalé sídlo G.A.S. a zaplnil celý areál výboji. Arcanine později přísahal, že v tuhle chvíli znovu zaslechl Gengarův bolestivý jek. „A tak končí náš nejtěžší úkol, který nám přinese slávu a bohatství!“ zvolal Lucario a vzal Gardevoir i Arcanina kolem ramen. Ti se na sebe podívali a všichni tři se rozesmáli.Slovníček útokůTelekineze = Telekinesis
Bleskový útok = Thunder Bolt
Plamenný výbuch = Flame Burst (POZOR! Není to Ohnivý výbuch!)
Síla dlaně = Force Palm
Plamenomet = Flamethrower
Hypnóza = Hypnosis
Měsíční výbuch = Moon Blast
Kostní útok = Bone Rush
Ohnivý tesák = Fire Fang
Aurová koule = Aura Sphere
Teleport = Teleport
Noční rána = Night Slash
Železný dráp = Metal Claw
Elektrická koule = Electro Ball
Silný útok = Strenght
Extrémní rychlost = Extreme Speed
Uhlíkový útok = Ember
Ochrana = Protect
Nízký zásah = Low Sweep
Odplata/Odveta = Payback
Hrabavý útok = Dig
Stínová koule = Shadow Ball
Bleskový tesák = Thunder Fang
Hyper hlas = Hyper Voice
Dračí dech = Dragon Breath
Boj na blízko = Close Combat
Jedový útok = Toxic
Jedový šok = Venoshock
Sebezničení = Selfdestruct
Kousnutí = Bite
Psychický útok = Psychic
Matoucí útok = Confusion
Dračí puls = Dragon Pulse
Ohnivý výbuch = Fire Blast
Temný puls = Dark Pulse
Nabytá síla = Stored Power
Soustředěná rána = Focus Blast
Stínový úder = Shadow Punch
Přehřátí = Overheat


©2013 Marek Fiala

Xero
Zpět na seznam povídek
Credist  
Pokémon © Nintendo 1995-2024
Webdesign by Akela Taka 2001-2024
Novinky
Credits Novinky