Poke #1 Poke #2 Poke #3 Poke #4
Forum Chat


Kolonizace - Předmluva

Kolonizace (díl I.) - PředmluvaPíše se rok 2213 po Kristu a lidé kolonizují Zemi, nyní naprosto cizí planetu. První problémy nastaly kolem roku 2063, kdy dlouhodobě trvající změny globálního klimatu způsobily nedostatek pitné vody a orné půdy. Tyto věci, společně s nedostatkem dalších přírodních zdrojů pro 10 miliard obyvatel planety, byly důvodem ke vzniku nejprve lokálních potyček. Ty byly vždy v lidské historii naprosto běžné. To se ale změnilo po masakru v Belgii, kde se střetl německý Wehrmacht s Ozbrojenými silami Francie roku 2069 - zemřelo na pět tisíc lidí, většinou civilistů. Hrozba Třetí světové války byla blízko. Světové velmoci začaly závody ve zbrojení a stejně jako tomu bylo v době Druhé světové války, šel díky tomu kupředu i technologický pokrok. Bez něj, jak se následně ukázalo, by lidstvo nepřežilo to, co mělo přijít.

Protože se lidstvo po roce 2053 odvrátilo od kosmického programu, tak nikdo prakticky netušil, co má přijít - snad až na několik málo vědců u observatoří v Arecibu a na Gran Canarii. Na zemi roku 2073 dopadl meteorit srovnatelný s tím, který vyhubil dinosaury.

Začal boj o přežití. Zemětřesení způsobená dopadem tělesa ničila jedno velkoměsto za druhým. Již nebyl čas na války a tak se lidstvo snad poprvé v dějinách spojilo. Atmosféra planety se začala plnit prachem z dopadu meteoritu. Země začala pomalu umírat. Od pólů se rychle začaly rozšiřovat ledovce a přibližovaly se k rovníku, zbývající čas se dal počítat na měsíce.

Díky vědcům, kteří očekávali podobný vývoj již desítky let, se pilně pracovalo na dokončení dlouho odkládaných projektů komplexů IZAK, IZMAEL a ABRAHAM lokalizovaných v podzemí právě v oblastech rovníku - každý v jiné části planety tak, aby pokryl co největší oblast pro prchající lid. Do komplexů se nakonec dostalo pouze nějakých 250 tisíc lidí ze všech vrstev společnosti. Smutné číslo s ohledem na to, že lidských obyvatel planety bylo 10 miliard.

Komplexy byly nicméně dobře vybavené na dlouhá staletí přežívání v podzemí. Nikdo totiž nevěděl, jak dlouho potrvá Nová doba ledová, která panovala na povrchu. Téměř denně se proto posílaly sondy k povrchu, které sledovaly vývoj na planetě. Právě podle jejich údajů vědci zjistili, že se na povrchu dělo něco, čemu nikdo pod povrchem nerozuměl. Údaje, které byly nasbírány, neodpovídaly vůbec předpokládaným hodnotám - ať už se to týkalo složení atmosféry nebo vývoje teplot.

V roce, kdy jsem se narodil, tedy roku 2168 se začala planeta poprvé stabilně oteplovat a led začal tát. Generace Budovatelů komplexů byla již dávno po smrti, ale díky kvalitnímu školskému systému jsme byli schopni po nich vše řádně převzít a dál budovat. Oteplení tak pro nás bylo malým zázrakem, na který jsme dlouhá léta všichni čekali.

Bylo mi 21, když se začalo s prvními lidskými výstupy na povrch planety. Nikdo z nás netušil, že se ze Země stane tak cizí planeta obydlená jinými inteligentními tvory. Považte, za 100 let, kdo by čekal, že se vyvinou jiní inteligentní tvorové tak rychle a změní tvář planety k nepoznání? Ano, vzniklo mnoho teorií, ale žádná jednoznačně nedokazuje jejich původ. Přiletěli snad na meteoritu, který zničil naši civilizaci, nebo pocházeli z nějakého vojenského pokusu bláznivých vědců, kteří se chystali na Třetí světovou válku? Ať je to tak či onak, musíme počítat s tím, že tu jsou a oplývají zvláštními, nevysvětlitelnými, schopnostmi - prakticky odporujícím fyzikálním zákonům.

Je to už 24 let co kolonizujeme z našich komplexů planetu. Populace už čítá 500 tisíc lidí. Nicméně se stále neodvažujeme dále do neproniknutelných pralesů všude kolem, ani ne tak ze strachu jako spíše z nedostatku zdrojů a kvůli protivenstvím Matky Přírody. Pronikáme pomalu tam, kam se člověk zatím nevydal, prozkoumáváme a učíme se. Tak moc se toho změnilo od toho, co nás ve škole učili.

Jedno je jisté, planetu nakonec nezničilo ani naše znečišťování ani naše malicherné války, Matka Příroda se o to postarala sama a sama stvořila Nový svět, který člověk neovládá a je dobře možné, že už taky nikdy neovládne. Dobře nám tak, byli jsme vzpurná a namyšlená rasa. Proč píšu, že jsme byli? Protože se snažíme změnit to, jak se chováme k Matce Přírodě a vychováváme ve stejném duchu i naše děti. Jednak z nutnosti, protože to po nás vyžadují oni inteligentní tvorové, a jednak proto, že si většina z nás myslí, že je to tak dobře. Doufám, že generace, které přijdou po nás, přijmou naše myšlenky za své a budou pokračovat v tom, co jsme začali, a navážou i hlubší vztahy s inteligentními tvory kolem nás.

Ty tvory jsme nazvali dle jejich hlavní vlastnosti - Paranormální Organismy Konstantně Emitující Množství Organických Nukleotidů - zkráceně POKEMON.

Petr Malý nejvyšší zástupce komplexu ABRAHAM 14. listopadu 2213

Autor: Toegdip

Toegdip
Zpět na seznam povídek
Credist  
Pokémon © Nintendo 1995-2024
Webdesign by Akela Taka 2001-2024
Novinky
Credits Novinky