Poke #1 Poke #2 Poke #3 Poke #4
Forum Chat


13. Tribestum

Billy cítil popálený obličej a břicho. Nebyl s to otevřít oči. Snažil se uvědomit si, co se stalo. Přeletěl půlku hřiště narazil do tribuny a pak......a pak.....Kruci, řekl si v duchu, pak jsem asi omdlel. Jeho domněnku potvrdil měkký písek, který mu příjemně chladil přední část těla. Pak ho cosi zastudilo i na čele. Asi se mě Flammosy snaží probudit, pomyslel si a veškerý zbytek energie soustředil do očí, aby je mohl otevřít. Po delší námaze se mu to konečně povedlo. Téměř celé zorné pole mu zabírala Flammosy. Do obličeje jí neviděl. Podle toho, jak byla nad ním skloněná, si však domyslel, že to, co ho studilo na čele, byl její čenich. Překonal se a vzhlédl, aby zjistil, jak se Flammosy tváří. Vulpixka na něj shora hleděla a rudo-zelené oči měla plné slz, které občas zkropily písek před Billym. Jakmile postřehla, že se Billy probral, začala se otřásat přidušenými vzlyky. Nakonec se přinutila promluvit: "Billy........Billy...já.....já jsem......nechtěla jsem.......nechtěla...jsem......to.....přehnala jsem.......to..." slzy se jí začaly koulet po tváři. Billy by ji nejradši něčím utěšil, ale nic ho nenapadalo. Náhle pocítil, že už má dost energie k mluvení.
"Prohrál....jsem." vypravil ze sebe.
"Já.....vím.......a je..... mi to.......strašně líto. Já......jsem nechtěla do toho.......dát tolik.....razance." vzlykala Flammosy. Publikum celou tu dobu zaujatě přihlíželo.
"Flammosy." hlesl Billy "Vždyť se toho zas tolik nestalo..... Ty jsi vyhrála a....to je teď... pro tebe nejdůležitější." vyloudil ve svém obličeji aspoň malý povzbudivý úsměv. Flammosy si střídavě protřela oči a přikývla. Ještě chvíli koukala na Billyho a oči se jí ještě trochu leskly slzami. Pak Billy znovu promluvil: "Prosím tě pomož mi vstát."
"Ooo....Ano....jistě." vyhrkla Flammosy. Jemně popotáhla a pokusila se Billyho nadzvednout. Ten v sobě zburcoval každý kousek energie a s Flammosynou pomocí se postavil. Vulpixka si ho prohlédla.
"A....jinak jsi.....v pořádku?" zeptala se roztřeseně.
"No....bylo mi i líp." podotkl Billy.
"Billy...."Flammosy kroutila hlavou, jako by hledala správná slova "Prosím tě.....Nezlob se na mě." vydechla a políbila Billyho. Billy si naráz připadal jako v ráji. Měl pocit, že polibek trvá celou věčnost a poznal z něj, že to Flammosy myslí opravdu upřímně. Beze sporu to byla nejhezčí pusa jakou kdy dostal. Když se konečně od něj odtrhla, zrozpačitěla a zrudla, tak, že to na ni bylo úplně krásně vidět. Billy střelil kradmým provinilým pohledem po Firestormovi. Ten jen uznale pokyvoval hlavou.
"Líbilo se ti to?" zašeptala Flammosy.
"Jo." pravil Billy zasněně.
"Nezlobíš se na mě, že jsem tě tak zřídila?"
"Ne. Když už jsme soupeři musíme do toho jít naplno." řek Billy a opřel se o Flammosy plnou váhou, protože znovu zeslábl.
"Tak pojď." vybídla ho Flammosy a opatrně odvedla Billyho do Zotavovny. Přitom ho podpírala, aby se mu dobře šlo. Když ho uložila na postel, setřela si poslední zbytky slz z tváře a zlehka pravila: "Zavolám někoho, kdo se o tebe postará, jo?" a dřív než mohl Billy cokoli namítnout, otočila se a odběhla. Billy osaměl. Po jeho zápase byla pauza na oběd. Zvedl ruku a ohmatal si spodní stranu tlamy. Byla na dotek drsná a bolela. To samé pocítil i na břiše. Ještě ho bolela i záda, ale byl líný se otočit a osahat si je. Úplně nejvíc ho však pálila skutečnost, že byl vyřazen a že už si nezabojuje. Bylo mu to úplně stejně líto jako Flammosy. Ale utěšoval se tím, že Flammosy postoupila do finále a možná vyhraje celý turnaj.


Náhle se vedle něj objevila Glocker a usmála se na něj: "Tak jak je, bojovníku?" řekla vesele.
"Ujde to...." hekl Billy a nadzvedl se.
"Vedl sis dobře, synku." pravila Glocker už odměřeným tónem "To nevadí, že tě Flammosy porazila. Hlavně, že ještě můžeš zasáhnout do chodu turnaje...."
"Jak to?" skočil jí do řeči Billy "Přece jsem prohrál."
"To máš sice pravdu, Billy." připustila Glocker "Jenže když prohraješ v semifinále, tak tě čeká ještě jeden souboj."
"Cože?" vyjekl Billy "A...a...jaký?"
"No přece o třetí místo. Když vyhraješ, budeš třetí nejlepší Pokémon turnaje."
"A jak tohle všechno víš?"
"Informovala jsem se u Firestorma. Jo mimochodem, posílá ti menší pozornost." Glocker se usmála a vztáhla k Billymu ruku, kterou až doposud držela za zády. Billy se ještě víc nadzvedl, aby viděl, co mu Glocker nabízí. Na tříprsté dlani byl rozprostřen pórovitý list a na něm tři Rawsty. Přestože se Billymu příčila hořkost Rawstu, nedal na sobě nic znát a po tváři se mu rozlil úsměv.
"To se zrovna hodí." zašvitořil, ztěžka si sedl, převzal si "léčiva" a položil je na lehátko vedle sebe.
"Mami, prosím tě, sežeň Fritze a Firestorma." požádal.
"Pročpak?" podivila se Glocker.
"Ukážu ti, čemu jsem se přiučil." odvětil Billy.
Glocker se otočila a odešla od Billyho lůžka. Treecko se pohodlně natáhl na posteli. Čekal jen chvilku, než se Glocker vrátila a za ní kráčeli Fritz a Firestorm.
"Aaa, tady máme našeho štědře obdarovaného, ale bohužel poraženého bojovníka." řekl Firestorm, když dorazil k lůžku.
"Co tím myslíš?" vyhrkl Billy a trochu ho píchlo v zádech.
"Nedělej, že nevíš." popichoval Firestorm "Flammosy tě přece políbila."
"Jo, ale jestli sis nevšiml, Flammosy pěkně sebralo, když nechtěně zasáhla Billyho tak mocným Plamenometem." podotkla Glocker.
"No jo. Máš pravdu." přiznal Firestorm. Pak znovu oslovil Billyho "A jaké to bylo?"
"Řeknu ti, takovou pusu jsi ještě nedostal." zašveholil Billy.
"Stále doufám, že mě Flammosy jednou políbí." zasnil se Firestorm.
"Doufej dál. Možná se to splní." řekla Flammosy, která před chvílí přišla "Přivedla jsem doktorku....."
"Možná později, Flammosy." zarazil ji Billy "Teď sleduj, jak si umím vyléčit popáleniny." a hned začal vydávat pokyny: "Firestorme, vyhrabej mi, prosím, malou díru v zemi a ty Fritzi ji naplň vodou."
Oba se pustili do díla. Firestorm vyhrabal malou díru, podobnou vaně a Fritz ji pomocí Vodního děla naplnil až po okraj vodou. Billy si vzal jeden Rawst a chvilku přemýšlel, co s ním. Pak si vzpomněl, jak Firestorm připravoval oživující roztok pro Wolfyho. Ponořil Rawst do vody a vší silou ho rozmáčkl a rozmělnil mezi prsty. Trochu to promíchal rukou. Voda dostala přesně stejný nazelenalý odstín jako předtím v lese. Billy zvedl pórovitý list, omočil ho v extraktu a opatrně si ho přiložil na břicho. Potom vzal druhý Rawst a snědl ho.
"Aaaaaaa." vydechl, když list začal chladit "Je to tak příjemné."
Počkal pár minut, než chlazení přešlo pak odebral list a taky ho schroustal. Kúru završil napitím z vany. Poprvé pocítil rozdíl mezi Steelerovým provedením a jeho. Extrakt sice taky zahnal hořkost, ale než se tak stalo, tak se nepříjemný pocit zmnohonásobil. To však byla jen malá změna. Hlavní bylo, že spálenina na břiše zmizela.
"Páni!" vykulila oči Glocker "Tohle mě musíš naučit."
"Později." řekl Billy a obrátil se k Firestormovi "Dík za ty Rawsty, Firestorme. Kde jsi je sehnal?"
"Naše turnajová lékárna, která je bezpečně ukryta." vysvětlil Firestorm "Najdeš tam všechno, co pomůže při léčení zranění. Mohl bys namítnout, že všechno může vyřešit Léčivá aura, ale ta tě zbaví jen malých a výjimečně i středních zranění. Kromě toho, standardní léčení je mnohem účinnější, než aura."
"Aha." řekl Billy "Flammosy? Kde máš tu doktorku?"
"Zde." zabručela Flammosy a ustoupila stranou. Billyho nepřekvapilo, když se objevila Chansey.
"Takže, co tě ještě bolí?" zeptala se vesele. Billy si přejel rukou po hrudi a po spodní straně tlamy.
"Už rozumím." řekla Chansey a pomocí aury zbavila Billyho menších spálenin a zklidnila větší spáleniny.
"Dík." zavrněl Billy. Chansey se poklonila a odešla. Billy se zvedl z lůžka a zamířil k Flammosy.
"Tak co, už je líp?" zabručel. Flammosy přikývla a dodala:
".....když už jsi OK, tak mi je báječně...."
"Ou-Kej?" nechápal Billy.
"To jeden lidský výraz a znamená to v pořádku nebo v pohodě." vysvětlila Flammosy.
"Zajímavé." protáhl Billy.
"Billy?" promluvil nervózně Firestorm "Je pauza na oběd. Nechceš náhodou-."
"Jo, mám hlad." reagoval Billy.
"Dobrá. Běž se klidně najíst. Tam v rohu-." začal Firestorm, ale Billy ho znovu zarazil:
"Já vím."
"No dobrá. Tak....až po tobě." usmál se Vulpix.
Spolu s Firestormem a Billym se šel najíst ještě Xaver, Samuel a všudypřítomná Flammosy.
"Hele, Samueli." prohodil Billy, když si vybíral balíčky s jídlem "Jak moc si věříš proti Xaverovi?"
"No.....snad budu ve formě." usmál se Scyther.
"To nechápu."
"Tys neviděl, jak Xaver zřídil Kirka? A to jsou oba dva stejné podstaty."
"Aha. No jo, máš pravdu. Ale jestli prohraješ, tak budeš bojovat se mnou." poznamenal Billy a pustil se do jídla. Samuel chtěl ještě něco říct, ale nechtěl Billyho rušit při jídle.


Po obědě Firestorm oznámil, že se spolu utkají Xaver a Samuel a nebojující Pokémoni se znovu oddali iluzi. Quilava a Scyther bojovali dlouho. Chvíli měl navrch ten, jindy zase ten druhý, ale ani jeden nebyl s to vyřadit svého soupeře. Nakonec se do toho vložil Fred: "Čas vypršel vážení. Vítěz se určí podle množství energie."
Sotva to dořekl iluze pominula. Billy chvilku nechápavě zíral na strop, než mu to došlo. Množství energie může bezpečně určit jen Psychic. A to nemůže udělat, dokud provádí telepatickou iluzi. Billy vyskočil a běžel na zápasiště. Nechtěl přijít o výsledek zápasu. Přišel tam zrovna, když Psychic zjišťoval informace z mysli obou Pokémonů. Xaver i Samuel byli potlučení, popálení a poškrábaní, ale na nohou se ještě udrželi.
"Pokémon: Scyther
Jméno: Samuel
Aktuální množství energie: 48/100 %

Pokémon: Quilava
Jméno: Xaver
Příjmení: Shüra
Aktuální množství energie: 16/100 %

Výsledek zápasu: Scyther Samuel vítězí." ohlásil Psychic.
Jakmile to Xaver uslyšel, svalil se beznadějně na bok. Plameny, které měl na zádech však ještě hořely, tím pádem Quilava nebyl v bezvědomí. Bylo slyšet, jak cosi chraptivě říká, ale Billy mu nerozuměl.


Vtom se stalo něco nečekaného. Xaverovo tělo se změnilo v pouhý bílý obrys, podobně, jako když Pokéball chytá Pokémona. Ale tohle bylo jiné. Obrys zůstal dlouho takový jaký byl a pak se, k Billyho velkému překvapení, začal zvětšovat a měnit tvar. Firestorm, Psychic, Samuel a diváci vyjeveně zírali, jak se silueta téměř třikrát zvětšila. Poté obrys znovu nabyl původní barvu. Všichni, včetně Billyho, ohromeně vydechli. Xaver teď vypadal jinak. Kromě velikosti prošel změnou i jeho tvar a stavba těla. Některé rysy mu zůstaly, ale jinak před nimi ležel úplně jiný Pokémon. Xaver se posadil. Jeho rány a škrábance během podivného procesu nezmizely a Billy si byl jistý, že Samuelův soupeř má i stejné množství energie. Xaverovy oči totiž byly přivřené a on se nepatrně třásl.
První se osmělil Firestorm: "Xavere..........ehm....Co se ti to stalo?......Ty.....už nejsi........Quilava, že?"
"Ne, to si ne." pravil ztěžka Xaver. Hlas se mu výrazně zdrsnil a prohloubil "Kamarádi,....já jsem.....se asi....vyvinul!"
"Bez pochyby." utrousil Psychic suše "Ale v co ses vyvinul, Xavere?"
"V Typhlosiona." řekl radostně Xaver a zvedl se. Byl teď stejně vysoký jako Glocker.
"No to mě podrž." hlesl Billy "To bude úžasné, až s ním budu bojovat."
A opravdu. Z Xavera jako Typhlosiona šel strach. Vypadal trochu jako člověk. Měl však nezaměnitelný tvar hlavy. Byl hodně svalnatý a z hořáků v horní části zad mu šlehaly plameny.
"Xavere, blahopřeju k evoluci." řekl Firestorm slavnostně, ale hned zvážněl "Nicméně Scyther Samuel byl na tom líp, když došel čas. Tím pádem se stává vítězem a ty se utkáš s Billym o třetí místo."
"Třetí místo je už teď moje. Toho Billyho sice neznám, ale smetu ho tak jako tak." odfrkl pohrdavě Xaver. Firestorm zachoval klid a hned Xavera zchladil:
"Billy pochází odjinud, takže ho ani nemůžeš znát, drahý Typhlosione. Vlastně ho pořádně neznám ani já, protože jsem se s ním seznámil teprv před třemi dny. A jen pro tvou informaci, Billy je sice malý a podle tebe možná i slabý. Ale sám jsi mohl vidět, že je mnohem silnější, než si myslíš."
"Fajn, beru to na vědomí. Už Billyho nebudu podceňovat." pronesl Typhlosion.
"To jsem rád." kývl Firestorm a dodal "Teď musíme zase dát pauzu, aby ses trochu zotavil. A až budeš fit, hned začne zápas." povzbudivě pohlédl Xaverovi do očí a vyskočil zpátky na pódium.
Billy se otočil a chtěl odejít ke svému lůžku. Problém byl v tom, že mu v cestě stáli všichni ostatní nebojující Pokémoni. Zřejmě si to taky nechtěli nechat ujít.
"S dovolením," řekl Billy netrpělivě "Rád bych prošel ke svému lehátku."
Pokémoni se mlčky rozestoupili.
"Děkuji." usmál se Billy, přešel k lehátku a lehl si na něj. To bude trvat, než se Xaver zotaví, řekl si v duchu, radši naberu síly. Otočil se na bok, zavřel oči a v mžiku usnul.


------------------------------

Když se vzbudil, zjistil, že do něj Firestorm strká tlapou.
"Vstávej, jdeš bojovat. Xaver už je odpočatý." oznámil Vulpix.
"Aha. No jasně." protáhl Billy rozespale "Dobře už jdu." s námahou se zvedl a následoval Firestorma na zápasiště. Nebojující se za nimi dívali a šeptem rokovali o tom, kdo vyhraje. Sotva Billy vešel do světla zapadajícího slunce, jeho pozornost okamžitě přitáhl Xaver, stojící na protější straně hřiště.
"Ahoj Billy! Tak co? Připravenej?"
"Dá se to tak říct." odpověděl Billy.
"Billy, postav se na svoje místo a soustřeď se jen na Typhlosiona. Na nic jinýho. Jasný?" sykl Firestorm těsně u Billyho ucha.
"Jasný." ujistil ho Billy také šeptem. Firestorm vyskočil na pódium.
"Toto není obyčejný zápas." začal proslov Firestorm "Koná se jeden ze dvou nejdůležitějších zápasů turnaje – zápas o třetí místo. Vítěz se objeví v památném útvaru, v našem turnaji známém jako Tribestum. Poražený skončí na čtvrtém místě a může se utěšovat tím, že je nejlepší mezi těmi, kteří nejsou v Tribestu.
Abych to zbytečně neprodlužoval, na rudé straně zápasiště se tyčí obrovitý, sebejistý a vznešený Typhlosion Xaver, který se dnes vyvinul z Quilavy. V minulosti se účastnil obou dvou ročníků Swiftovského turnaje a v obou případech se dostal do semifinále. Loni dokonce dospěl až do finále. Bohužel byl tehdy poražen Swampertem Decolionem a před dvěma roky musel vzdát boj o třetí místo kvůli velmi těžkému zranění. Mimochodem po této příhodě jsme zavedli Kritickou ošetřovnu. A letos má Xaver šanci na své již druhé umístění v Tribestu.
Přenáším pozornost na zelenou stranu zápasiště, kde už je připraven, oproti Xaverovi o dost menší, avšak, podle mého názoru, aspoň trochu silově srovnatelný Treecko Billy. Toto však pro něj bude premiéra, vážení přátelé. Nikdy se totiž Swiftovského turnaje neúčastnil a je nováček i u nás v lese, protože pochází až ze Skořepinového lesa a ten je odsud pěkně daleko. Billy do Swiftu přicestoval před třemi dny. Sám poznal hořkost souboje teprve předevčírem. Vybojovat třetí místo v našem mladém turnaji by pro něj znamenalo definitivní zapadnutí mezi nás a také by to pro něj byl snad první životní úspěch svého druhu. Sám Billy je velmi mladý a ctižádostivý a myslím, že se s mým názorem plně ztotožňuje.
Jak tedy tento duel dopadne? Získá Xaver své druhé Tribestum? Překoná Billy sám sebe, aby porazil o mnoho statnějšího a staršího soupeře? To uvidíme právě teď. Bojuje se tentokrát bez časového omezení. Nechť vyhraje ten lepší. Raz......dva.......TŘI! ZAČNĚTE!"


Typhlosionovy plameny na zádech vyšlehly trochu výš. Xaver otevřel tlamu a vyslal na Billyho stejné ohnivé projektily, jako předtím Kirk. Billy se cítil po krátkém spánku skvěle, snad proto se mistrně vyhnul a zahájil palbu ze svých spór. Xaver otočil hlavu a vychrlil spršku ohnivých střel proti Billyho útoku. Útoky skolidovaly a vytvořily menší explozi. Typhlosion se sklonil a zakryl si hlavu rukama. Billyho tlaková vlna povalila do písku. Nic se mu nestalo. Vyčkával vleže dokud se nerozptýlí kouř z výbuchu. Když kouřová clona padla, bylo vidět, že Typhlosion opět stojí a očividně byl také nezraněný. Billy se vymrštil a znovu použil Semínkový útok. Typhlosionovi Xaverovi ztuhl úsměv. Chtěl uhnout, ale byl příliš pomalý. Semínkový útok ho zasáhl do hrudi a připravil o rovnováhu. Podobně , jako předtím Billy, se skácel dozadu. Ale hned se obrátil na břicho a vztyčil se. Použil Rychlý útok a vyrazil k Billymu, tak rychle, že to Treecko ani nepostřehl, a tudíž i neuhnul. Billy měl v momentě nárazu pocit, který by se dal přirovnat k pocitu, jako by ho přejel vlak. Síla útoku byla obrovská. Treecko vylétl vysoko do vzduchu a naštěstí dopadl do písku. I tak to byl ale hodně tvrdý dopad. Billymu tančily před očima hvězdičky. Přemáhal se, aby neomdlel a nedal tak Xaverovi vítězství úplně zadarmo. Bolest mu však prudce vystřelovala do hlavy a působila mu závrať.
Mezitím Xaver znovu otevřel tlamu a vypustil Plamenomet. Billy se pokusil odkulit stranou nebo se aspoň otočit na břicho. Ale dopad do písku s ním značně otřásl – nemohl se moc hnout. Napadlo ho jen jediné řešení. Zpevnil ocas a vší zbývající silou se jím odrazil od země. Při tom si pomáhal rukama a břišními svaly. Plamenomet projel pod ním a kromě ocasu mu nic nesežehl. Zpevnění ocasu však zamezilo většímu popálení. Billymu úspěšný úhybný manévr vstříkl do žil novou sílu. Zvedl se, krátce si namasíroval ožehnutý ocas a byl znovu připravený k boji. Xaver vytřeštil oči. Byl úplně paf z toho, že se Billymu podařilo vzmužit se a postavit se na odpor. Billy využil využil Typhlosionovy nepozornosti a vyrazil k němu se zapnutým Rychlým útokem. Těsně před střetem dostal nápad. Otočil se bokem a v pravý čas švihl ocasem. PRÁSK! Billy Xavera zasáhl do břicha ramenem i ocasem. Oba zásahy byly ještě umocněny energií Rychlého útoku. Přestože se Typhlosionova spodní část těla zdála být velmi pevná a stabilní, síla dvojnásobného útoku ho podrazila a on se převrátil dopředu. Dobrý zásah, pomyslel si Billy a zavýskl. Radost však opadla, když zjistil, že Xaver padá přímo na něj. Uskočil, ale ne dost rychle. Typhlosion na něj spadl v polovině úhybného manévru a přiskřípl mu nohy. Billy zařval bolestí a snažil se vykroutit zpod mohutného těla. Xaver se otřepal a když zjistil, že Treecko je zaklíněný pod ním, otevřel tlamu a vychrlil na něj oheň. Billy se soustředil na vyprošťování nohou a Plamenometu si nevšiml. V momentě, kdy konečně vytáhl aspoň jednu nohu, vzhlédl a byl zasažen mocným ohněm. Zacloumal s ním obrovský žár a bolest. Útok ho hodně popálil a oslabil. Přesto se však snažil vyprostit i druhou nohu a nevšímal si mučivé bolesti. Přitom ještě využil své bleskové rychlosti, chytil se Xavera a zaktivoval Vstřebací útok. Xaver, který se právě chystal plivnout další plameny, zaúpěl a zarazil se. Billy načerpal energii a mocně trhl pravou nohou. Noha se uvolnila, Billy se postavil, rozpřáhl se ocasem a udeřil Typhlosiona do boku. Xaver znovu vyjekl. Podsunul ruce pod sebe a odrazil se od země. Když se opět dostal do stoje, vyhlížel už zase nebezpečně. Ale zároveň vypadal i unaveně a sešle. Také Treecko cítil kromě bolesti i malý náznak únavy. Nicméně se ještě cítil bojeschopný. Nastartoval Rychlý útok a vystřelil ke Xaverovi. Typhlosion těsně před ním vyskočil a nechal Billyho podběhnout. Pak otevřel tlamu a vyslal do Billyho dráhy podivný narudlý oheň. Billy prudce zabrzdil a ohlédl se. Oheň se proměnil v narudlý prstenec a přistál tak, že uvěznil Billyho uvnitř ohnivého kruhu. Billy prstenec ignoroval. Použil Rychlý útok a třebaže už začínal být víc unavený, vyskočil hodně vysoko a zasypal Xavera, který už mezitím dopadl na zem, sprškou semínek. Typhlosion zvedl ruce a kryl se před Semínkovým útokem. Billy si řekl: Teď ho pořádně oslabím a pak ho dorazím Rychlým útokem. Ale to se zmýlil. Xaver už začínal jít do kolen, když se Billyho spóry zasekly. Billy střídavě otevíral a zavíral tlamu, jezdil jazykem po patře, ale nevyšlo z něj ani semínko. Dopadl ztěžka na zem na všechny čtyři. Xaver nečekal. Vzchopil se, přiskočil k Billymu a snažil se ho zasáhnout Škrábavým útokem. Billy se sebral a začal uskakovat. Trvalo to dlouho. Xaver byl velmi vytrvalý, zatímco Billy už byl celý zadýchaný. Z nedostatku energie, potřebné k úskoku, se mu trochu zatmívalo před očima. Možná, že by ještě vydržel pár minut uskakovat, ale stačil krátký bolestivý impulz, který jím na pár vteřin projel. Billy vyjekl a pleskl se do boku, aby bolest potlačil. Ta jediná vteřina, kterou k tomu potřeboval, bohatě stačila k tomu, aby ho Typhlosion konečně trefil. Škrábavý útok Billyho odmrštil zpět do ohnivého prstence. Treecko zůstal po dopadu ležet. Byl zesláblý a malátný a cítil čerstvé škrábance na hrudi. Obrátil se na všechny čtyři a začal se pracně a roztřeseně zvedat. Ale pořád se mu to nedařilo. Nohy i ruce mu podkluzovaly. Nakonec se mu přece jen povedlo zvednout, ale nohy se mu třásly. Rozhlédl se kolem. Ke svému zděšení zjistil, že se ohnivý kruh začíná svírat. Zoufale hledal jakoukoli cestu ven. Ale prstenec byl bez trhlin – jedna velká kruhová ohnivá zeď. Kruh se zatím zúžil tak, že Billy cítil sálání ohně. Xaver celou tu dobu stál a pobaveně sledoval, jak jeho útok dává Billymu zabrat. Billy se pořádně zpotil. Horko mu dělalo ještě hůř. Rozhlédl se po Typhlosionovi. Spatřil jeho temnou siluetu kousek za hranicí kruhu, který už byl tak malý, že si Billy musel ovinout ocas kolem boku, aby si ho nespálil. Pevně zaťal zuby, zadržel dech a proskočil ohnivou zdí. Žár jím prošlehl krátkou bolestivou agónií. Nicméně, oheň ho příliš nepopálil ani neoslabil. Když Xaver uviděl, že se Billy z kruhu znovu dostal, zůstal opět stát s otevřenou tlamou. Billy doběhl až ke Xaverovi a přestože byl zadýchaný, unavený, popálený a poškrábaný, ještě v sobě pořád nacházel energii k boji.


"Uff.......ech........Ufff.......fff......Ahoj!" vyhrkl Billy "To jsi nečekal, co?"
Poťouchlá poznámka Typhlosiona rozčílila k nepříčetnosti. Zaktivoval Rychlý útok a vylétl vysoko do vzduchu. V nejvyšším bodě skoku udělal několik věcí najednou. Otočil se do polohy pro Útok tělem (Natáhl se jako by chtěl skočit placáka), znovu zaktivoval Rychlý útok a jeho tělo výrazně zrudlo.
"Uděluju Billymu první ze tří napomenutí za nevhodný hlasový projev. Za tři napomenutí budeš diskvalifikován, Billy." řekl důrazně Firestorm, když Xaver zapnul hned tři útoky naráz. Billy přikývl a dál pozoroval Typhlosiona, který začal velmi rychle padat přímo na něj. Billy znovu vyčkal, dokud Xaver nebyl zhruba v polovině letu a pak uskočil. Právě včas, protože Xaver vypustil Přehřátí, které bylo mnohem rychlejší, než jeho pád. Billy mu unikl o pouhý metr a přitom zakopl o náhodný výmol v písku a upadl. O chvíli později Xaver s mohutnou ránou dopadl na zápasiště. Billy se vsedě otočil čelem k oblaku prachu, který po dopadu vznikl a čekal. Prach se usadil a odhalil zvedajícího se Xavera. Byl potlučený a tlumené sténání, které se mu dralo z tlamy, svědčilo o střední ztrátě energie. Xaverovi ještě pár vteřin trvalo, než se zcela napřímil. Na zlomek sekundy hleděl na Billyho a pak se znovu zkusil přehřát. Billy nečekal. Vyskočil a uhnul před ničivým ohněm. Zároveň však pocítil, že už mu skoro nezbývá energie k boji. Útoku se vyhnul spíš silou vůle. Vzhlédl a podíval se Xaverovi do očí. Náhle v něm vzplanula neuvěřitelná zuřivost, která ho trochu posílila. Přiskočil ke Xaverovi a začal ho hlava nehlava mlátit ocasem. Křičel přitom jako smyslů zbavený a postupně se přinucoval k dalším a dalším ranám. Typhlosion jen bezmocně ustupoval a snažil se uniknout z Billyho dosahu. Billy však rozdával rány ocasem dál a snažil se nevnímat únavu a bolesti. Xaverovy pohyby s postupem Billyho bezhlavého útoku ochabovaly čím dál víc. Billy si v záchvatu zuřivosti všiml, že Xaver dospěl skoro až k tribunám. Pak se odhodlal k zoufalému kroku. Přerušil sérii útoků, počkal až se Typhlosion trochu vzdálí a zaktivoval dva útoky naráz – Rychlý útok a Semínkový útok. V pravý čas přidal i Úder a zasáhl Xavera trojitým útokem. Následně dopadl na všechny čtyři a lapal po dechu. Xaver bolestně zařval a zřítil se po zádech na tribunu, o kterou se uhodil do hlavy a omdlel. Jakmile to Billy spatřil, rozlil se mu po tváři úsměv. Zároveň se mu všechny čtyři končetiny podlomily slabostí. Ještě se stihl otočit tak, že do písku dopadl zády. Díky bohu, že už ten souboj skončil, pomyslel si, déle bych to už fakt nevydržel.


"Vážení přátelé, Treecko Billy to dokázal! Porazil Typhlosiona Xavera! Sice přitom utrousil jednu škodolibou poznámku, ale myslím, že to nemělo moc velký vliv na výsledek zápasu. Tak tedy Treecko Billy vyhrál boj o třetí místo a tím pádem je hoden umístění v Tribestu. Xaver své druhé umístění v Tribestu nezískal a umístil se na čtvrtém místě. Je mi ho trochu líto, ale už se nedá nic dělat. Billymu samozřejmě gratuluju a přeju hodně štěstí v příštích soubojích." takhle deklaroval výsledek zápasu Firestorm. Pak ale sklopil pohled a zjistil, že Billy bezmocně leží v písku. Seskočil z pódia a utíkal k němu. Treecko nebyl v bezvědomí, ale byl hodně unavený a měl bolesti.
"Billy? Jsi v pořádku?" optal se Firestorm.
"Nejsem." hlesl Billy. Mluvení ho moc nevyčerpávalo.
"Skvělý souboj." ocenil Billyho Firestorm "Ale teď to vypadá, že jsi víc zřízený, než Typhlosion Xaver. Chceš abych tě......"
"Ne." řekl Billy ztěžka "Zůstanu tady. Ale něco bys pro mě udělat mohl."
"Cokoliv, Billy."
"Máš v té své lékárně Nanaby?"
"Jo."
"Přines mi nějaké, prosím tě. Nanab je teď jediná věc, která mě dokáže postavit na nohy."
"Dobře." Firestorm přikývl a odběhl za pódium. Billy ani nestihl zavřít oči, když se k němu bůhví odkud přiřítila Glocker. Měla ve tváři horečnatý a panický výraz.
"Ach Billy! Ty vypadáš! Bolí tě něco? Jsi v pořádku? Nepotřebuješ náhodou léčbu?" vyhrkla hystericky
"Mami, prosím tě uklidni se, uklidni se!" překřikl ji Billy. Její hysterie a panika mu z neznámého důvodu dělal dobře. Glocker se zklidnila a umírnila. Pak trochu zrudla.
"Promiň, Billy." hlesla.
"To nic. Firestorm mi za chvíli přinese pár Nanabů a ty už mě posílí." řekl Billy věcně. Glocker se usmála a přikývla. Sedla si vedle Billyho a dál ho rozpačitě pozorovala. Za chvilku přišel Firestorm po třech tlapách a na čtvrté mu visela větvička s Nanaby. Odložil větvičku na zem, s obtížemi utrhl jeden plod, položil si ho na tlapu a řekl: "Otevři tlamu, Billy."
"Když dovolíš, Firestorme," zvedla ruku Glocker "Tak se o Billyho občerstvení postarám sama. Kromě toho, kdybys mu to pustil jen tak do tlamy, mohlo by mu zaskočit....."
"Když dovolíte oba dva," ozval se důrazně Billy a z vypětím všech sil zvedl ruku a odebral Firestormovi Nanab "tak budu jíst sám." A strčil si ovoce do tlamy. Jak očekával, Nanab mu dodal trochu energie. Posadil se, vzal větvičku s Nanaby a v mžiku ji očesal. Únava výrazně ustoupila, ale bolest pochopitelně přetrvávala. Billy otočil hlavu ke Glocker.
"Teď můžeš přivést doktora." zabručel.
"Jasně, Billy." zasmála se Glocker, zvedla se a zamířila do Zotavovny.
"Ještě jednou gratuluju ke třetímu místu, Billy." zavrněl Firestorm "Byl to vyrovnaný souboj a párkrát to pro tebe bylo nahnuté, že?"
"Vskutku." přitakal Billy "Myslím, že Typhlosion měl jen smůlu. Nebýt toho, že se praštil do hlavy určitě by mě porazil."
"Takhle nemluv, Billy." pokáral ho Firestorm "To k tomu patří. Běžně se stává, že Pokémoni omdlí po střetu s nějakou překážkou. Promiň, že to říkám, ale ty sám jsi to zažil. Flammosy tě porazila proto, že jednak přepískla sílu svého Plamenometu a jednak – a to je hlavní – tě smetla do tribuny. Kdyby tam tribuna nebyla, určitě bys její útok ustál."
Billy se zamyslel a přikývl.
"Máš pravdu." šeptl zaraženě a ohlédl se ke vchodu do Zotavovny. Právě odtamtud vyšla Glocker a v patách jí ťapkala Hillary. Meganium se hned, jak dorazila k Billymu, pustila do řeči:
"Kde je ten můj pacient?........Ach božíčku! Ty ale vypadáš, zlato! Ale neboj, to spravíme!" zapištěla a když začal Billyho léčit, ani si nevšimla, jak Billy obrátil oči v sloup.
Aura zbavila Billyho bolesti, ale všechny rány zůstaly stejné jako předtím.
"Ou......S tím jsem nepočítala...." zakrákala Hillary "To se musí vyřešit."
"To máš sice pravdu, Hillary." připustil Firestorm "Ale ty už to řešit nebudeš. Na doléčení nebolestivých ran jsem expert."
"Určitě?" znervózněla Hillary "Zvládneš to?"
"Jasně!" přikývl Firestorm a tvářil se sebejistě. Přišel až k Billymu a pomohl mu na nohy "Nejdřív ale musíme obstarat, aby byl Xaver jako v bavlnce."


V Billym hrklo. Úplně na Typhlosiona zapomněl.
"No jo, jasně." zabrebtal provinile.
"Tak zatím." řekla Hillary a odešla. Firestorm začal rozdávat rozkazy:
"Glocker pomož nám, prosím tě."
"Beze všeho." souhlasila Glocker. Všichni tři přistoupili ke Xaverovi.
"Glocker, Zkus ho prosím tě nadzvednout a jeho horní část těla mi polož na hřbet."
"Cože?" vyjekla Glocker.
"Neboj. Billy mi pomůže. Společně ho unesem!" ujistil ji Firestorm.
"No, tak jo." pokrčila rameny Glocker a sehnula se k Typhlosionovi. Byl pořád ještě v bezvědomí. Sceptilka vsunula ruce pod něj a zvedla ho. Nohy se jí přitom třásly, což svědčilo o tom, že Xaver asi není jako peříčko lehký. Mezitím se Billy postavil vedle Firestorma a zvedl ruce nad hlavu. Glocker udělala pár kroků a opatrně Xavera položila tak, že jeho horní část těla podpírali Billy s Firestormem. Potom Typhlosiona uchopila za nohy a řekla: "Můžeme."
Billy Xaverovu váhu cítil jen zčásti, proto pro něj nebylo těžké vykročit. Pomalu se kousek po kousku sunuli ke vchodu do jeskyně. Diváci jim tleskali dokud Glocker, která šla poslední, nezmizela ve Zotavovně.
Firestorm si vybral to nejpevnější lůžko, co tam bylo, a zavedl konvoj k němu. Opatrně Xavera složili na postel. Potom se Billy ujal kříšení.
"Xavere.....Vstávej!....Už je po zápase!...No....tak vstávej!" mumlal a přitom do Xavera nepatrně strkal ramenem. Typhlosion náhle otevřel oči.
"Ooou....moje hlava!" vypravil ze sebe. Pak otočil hlavu k Billymu "Ty....jsi mě...porazil! Ještě nikdy jsem nesvedl takový souboj proti travnímu Pokémonovi. Jsi silnější než vypadáš, Billy. I když, měl jsi párkrát namále. Ale to se může stát komukoli z nás, že?" zasmál se.
"No jasně." zahučela Flammosy, stojící na druhé straně lůžka.
"Fruitnecku." řekl Firestorm a pokynul Tropiusovi, aby přišel "Obstarej vše potřebné ke Xaverově léčbě. Já musím ještě něco vyřídit."
"Dobře." přikývl Fruitneck a začal shánět doktory.
"Pojď, prosím, se mnou, Billy." vybídl Firestorm Billyho a zamířil až úplně ke zdi. Tam se otočil a požádal: "Přiveď Fritze. Budeme ho potřebovat."
Billy se rozhlédl po Zotavovně a našel Marilla, jak spí na svém lehátku. Došel k němu a zatřásl s ním. Fritz se okamžitě probudil a posadil se.
"Fritzi, potřebujem tě!"
"Jo.......už.....jdu!" houkl rozespale a zvedl se z lehátka. Billy ho odvedl zpět k Firestormovi. Ten zatím vyhrabal v zemi novou vanu.
"Ahoj, Fritzi." pozdravil Firestorm, který stál za vanou až u zdi "Dej, prosím tě, vodu do té díry." požádal Firestorm. Fritz, přestože ještě zíval, použil Vodní dělo a naplnil vanu vodou.
"Dík, Fritzi. Můžeš jít dospat." poděkoval Firestorm a Fritz se vrátil na svou postel.
"Zbytek nech na mě, Billy." usmál se Firestorm a začal pomocí svého dechu ohřívat vodu. Když byl hotov, řekl Billymu: "Vlez si do té vody. Já se za chvíli vrátím." a vyšel na zápasiště, kde už byla tma. Billy se díval za ním a viděl, že venku je skoro tma.
"Uuaaahh........Už je pomalu čas spát." zívl Treecko a vklouzl do vany. Voda byla tak akorát. Ani moc horká, ani moc ledová. Billy přemítal, co hodlá Firestorm udělat. Jak ho chce léčit vodou? Odpověď na otázku dostal vzápětí. Firestorm znenadání přiskočil k vaně a v tlamě svíral jakési byliny. Na nic nečekal a přihodil je bez okolků do vody. Hladina se rozbublala a vzápětí se její barva změnila na slabě zelenou.
"V té vodě musíš být minimálně dvě hodiny, aby to mělo nějaký účinek." utrousil Firestorm.
"A to je jak dlouho?"
"Nemám ponětí." zasmál se Firestorm "Řekl mi to Leon, když mě učil pracovat s bylinkami. Ale zapomněl se zmínit, jak dlouho jsou dvě hodiny."
"No jo." usmál se Billy a dal si ruce pod hlavu. Firestorm chvíli nervózně postával a pak vyhrkl: "Máš hlad?"
"Ne. Ty Nanaby mi bohatě stačily." zašvitořil Billy vesele.
"Dobrá. Tak....jestli ti to nevadí, tak půjdu."
"Jo, klidně běž." řekl Billy a zívl "Chce se mi spát."
Firestorm se poklonil a odešel do rohu s jídlem.
Billyho uspávala i příjemná teplota vody. Navíc se znovu začal cítit malátně. Marně se pokoušel udržet oči otevřené. Spánek ho stejně přemohl. Sesul se ve vaně trochu níž a hlava mu sklesla na bok. Naštěstí ne tak, aby se ponořila do vody.


------------------------------

Probudila ho nenadálá vlhkost v obličeji. Otevřel a protřel oči a rozhlédl se kolem. Ještě stále ležel ve vaně a všude kolem panovalo ticho a pološero. Bylo zřejmě časně ráno a všichni ještě spali. Firestorm spal v poněkud netypické poloze – vsedě. Flammosy nespala nikde poblíž. Billy se protáhl a vylezl z vany. Celonoční louhování v lázni dokonale odstranilo veškeré zbývající škrábance, modřiny a spáleniny.
s"Firestorm by měl být doktorem." zamumlal Billy a vyšel na zápasiště. První, co upoutalo jeho pozornost, bylo něco natmavle červeného uprostřed zápasiště.
"Aha. Flammosy zřejmě chtěla spát při měsíčku." uchechtl se a zamířil k Vulpixce. Spala stočená přesně uprostřed stadionu a tlamu měla mírně pootevřenou. Billy přišel až k ní a jemně ji zatahal za jeden z šesti ocasů. Flammosy se probrala, udělala kotoul vzad a povalila Billyho na zem. Ve tváři měla rozezlený výraz. Billy se tvářil nechápavě.
"O co jde?" zachraptěl, protože Flammosy mu stála na hrudi. Rysy Flammosyny tváře povolily. Sestoupila z Billyho a ten se okamžitě zvedl ze země.
"Ah.....Dobré ráno, Billy. Odpusť mi to, prosím tě. Myslela jsem, že to je někdo cizí. Ale dám ti jednu radu: Na mé ocasy radši nesahej. Jsem na to dost háklivá. Jasné?"
"Rozumím." přikývl Billy a změnil téma "Proč spíš tady?"
"Ani ti nepovím, drahý Treecko." řekla Flammosy zamyšleně a svraštila čelo "Nevím. Nepamatuju se."
"Tak půjdem vzbudit ostatní, ne?" navrhl Billy.
"Jo, jistě." souhlasila Flammosy. Vydali se zpátky do Zotavovny.
"Jak se ti spalo?" začal konverzaci Billy.
"Díky, šlo to. Ten písek je měkký." usmála se Flammosy.
"Jo, to vidím." řekl pobaveně Billy "Podívej se na sebe, jak vypadáš!"
Flammosy se prohlédla a vyjekla. Od půlky hrudi dolů byla celá od písku.
"Vypadám hrozně!" vykřikla pohoršeně.
"Můžeš použít moji lázeň." navrhl Billy "Je sice s přídavkem bylin, ale myslím, že ti přijde vhod."
"Dobře." řekla Flammosy.
To už došli do jeskyně. Firestorm pořád spal vsedě se skloněnou hlavou. Flammosy pošeptala Billymu: "Sleduj moje probouzecí metody. Počkej tu a koukej." po špičkách svých tlap se přišourala až k Firestormovi. Chvilku ho roztržitě pozorovala a pak zvedla přední tlapu a důrazně dloubla do vybraného místa na Firestormově těle. Vulpix se svalil na zem a začal se přihlouple hihňat.
"Chihi hi hi hi hihi........hi......To lechtá-há-hahaha." vypravil ze sebe.
"Firestorm je strašně lechtivej." špitla Flammosy směrem k Billymu. Firestorm se přestal svíjet a postavil se.
"Co vy dva? Jste nějací čerství."
"Billy je ranní ptáče a ne já." tvrdila Flammosy.
"Kde jsi vůbec spal, Billy? Nepamatuju si, že bych tě viděl na tvém lehátku."
"Asi jsem usnul při koupeli." odvětil Billy "Ale ty jsi taky nespal zrovna tradičně. Spal jsi vsedě."
"Vsedě?" vykřikl Firestorm a vykulil oči "To mě asi někdo, nebo něco uspalo."
"To je jedno." mávl rukou Billy.
"Kam šla Flammosy?" vyjekl Firestorm. V odpověď mu zaznělo hlasité šplouchnutí. Oba dva se otočili po zvuku. Flammosy skočila bombu do Billyho lázně. Hned zase vylezla a otřepala se. Už na ní nebylo ani zrnko písku. Zato byla mokrá, že by se dala ždímat.
"Myslím, že teď jsem připravená na finále." oznámila spokojeně." rozhodl. Rozběhli se třemi směry. Firestorm do ostatních dloubal čumákem, Billy s nimi třásl a Flammosy se vždy jen znovu otřepala a skropila tak spícího Pokémona sprškou vody.


Když byli všichni vzhůru, Firestorm vykřikl: "Chcete finále?"
"Jooooo!" ozvalo se ze všech stran.
"Jsem asi hluchý." poznamenal Firestorm.
"JOOOOOOO!" zařvali všichni z plných plic. Přitom si Billy všiml, že tu kromě Glocker není nikdo z diváků.
"Tak pojďte na zápasiště a posedejte na tribuny!!!" křikl Firestorm vyzývavě. Všichni, kromě Billyho, Firestorma, Flammosy, Samuela a Glocker, zamířili k východu z jeskyně. Billy přistoupil k Flammosy, objal ji a řekl: "Hodně štěstí, Flammosy." potom odešel ze Zotavovny a posadil se na tribunu do úplně poslední řady. Slunce už vyšlo a ozařovalo zápasiště matným světlem.
Diváci museli čekat ještě pár minut, než se z jeskyně vynořili ostatní Pokémoni. Glocker vyšplhala až k Billymu a posadila se vedle něho. Firestorm se vyhoupl na své obvyklé místo – na pódium. A Flammosy se Samuelem se postavili na svá místa - Flammosy na zelenou stranu a Samuel na rudou stranu. Firestorm začal proslov:
"A je to konečně tady! Je tu souboj, na který jsme všichni čekali! Souboj, který konečně dá odpověď na osudovou otázku: Kdo bude vítězem turnaje? Ano, věřím, že všichni víte, o čem mluvím. Jedná se o finální souboj. V celém turnaji bylo spousta Pokémonů, kteří měli na finále, ale neměli to štěstí dostat se do něj. Letos se až tak daleko dostali, jako obvykle, jen dva Pokémoni.
Po mé pravici se nachází ambiciózní a přesto velmi klidná a nesmírně pohledná Vulpixka Flammosy Cliffová......" (Flammosy se viditelně začervenala) ".......Je velice silná v každém souboji. Téměř vždy se dokáže vyhrabat z nepříjemných situací. Má radost téměř z každého vítězství a její nevýhoda je, že velice těžce nese porážku. Ale i tato bolest ji po chvíli přejde. Flammosy se účastnila turnaje také minulý rok. Bohužel byla vyřazena hned v osmifinále a stejně jako Xavera, i ji porazil Swampert Decolion. To znamená, že když dnes vyhraje, bude to pro ni obrovský úspěch! Jen pro informaci: Flammosy má velmi podmanivý pohled. To proto, že má vrozenou genetickou odlišnost – zelené oční panenky.
Po mé levici už se nemůže dočkat další nováček v turnaji a sice nepokojný a výřečný Scyther Samuel. V tomto ročníku turnaje to neměl lehké. Byl dokonce, stejně jako Flammosy, obětí podvodu. Ale podvodník byl odhalen a diskvalifikován. Samuelova nedočkavost ho párkrát málem vyřadila. Jeho soupeř byl skoro na lopatkách a on začal slavit vítězství, ale vymstilo se mu to. Přesto se také vždy dokázal dostat z této ošemetné situace a dnes ho můžeme vidět ve finále. O jeho síle také není pochyb. Jeho šavle dokážou hodně rychle kmitat a způsobovat těžká zranění. Kdyby Samuel vyhrál, splnil by si dávný sen – vybojovat si respekt. Samuel miluje rozsekávání kamenů. Ano, slyšíte dobře. Jeho čepele jsou tak ostré, že se dokážou zaseknout téměř do všeho. Ale zase jsou hodně krátké a křehké a mohou se snadno poškodit. Ale nebojte se, poškození se po čase zase zahojí.
Kdo bude vítěz turnaje? Bude to překrásná a silná Flammosy? Nebo ostroruký, nedočkavý a rovněž silný Samuel? Necháme tomu volnou ruku. Začněte.......TEĎ!"


Flammosy začala Plamenometem. Oheň prošlehl vzduchem a málem Scythera zasáhl. Samuel totiž uhnul opravdu na poslední chvíli. Hned se však vzpamatoval, pomocí Rychlého útoku přiskočil k Flammosy a dřív než stihla cokoli udělat jí udělal na hrudi dva hluboké šrámy svými ostrými čepelemi. Flammosy vyjekla bolestí a útok ji odsunul trochu dozadu. Ale Vulpixka hned přešla do protiútoku a vypustila matoucí kouli. Ale Samuel se znovu vyhnul a znovu chtěl Flammosy seknout. Flammosy však tentokrát předvídal Scytherovy pohyby a hodila sebou na stranu. Čepel jen pročísla vzduch. Vulpixka nečekala a plivla po Samuelovi další plameny. Scyther se vyhnout nestihl. Plameny ho popálily a odhodily dozadu. Ale on hned vstal a zasadil Flammosy ránu hlavou za použití Rychlého útoku. Flammosy se skácela k zemi a těžce oddychovala. Samuel k ní přišel z boku a chtěl jí uštědřit poslední ránu. Ale Vulpixka sebou najednou mrskla, odkulila se stranou a znovu metla matoucí kouli. Samuel to opět nestihl. Koule ho, stejně jako v Billyho případě, zasáhla do hlavy. Samuel strnul a v jeho očích se objevil zasněný výraz. Potom začal zběsile švihat čepelemi. Bohužel úplně na opačnou stranu, než Flammosy stála. Vulpixka doplnila útok dalším Plamenometem. Scyther odlétl dozadu a málem se praštil o tribunu. Pomalu vstal a začal provádět jiný útok (Billy usoudil, že to musí být Zuřivá fréza). Znovu použil Rychlý útok a sekl. Flammosy se otočila a šesti ocasy, které se jí okamžitě rozzářily bílým světlem, útok zablokovala. Billy postřehl, že pootevřela tlamu, v níž se rozsvítilo jakési oranžové světlo. Scyther si toho všiml taky. Spustil znovu ten šílený sekací útok a začal Flammosy nemilosrdně uštědřovat jeden sek za druhým. Flammosy vykřikovala bolestí a jen bezmocně ustupovala. Náhle Samuel sekl oběma čepelemi naráz a povalil Flammosy na zem. Vulpixka měla zavřené oči a třásla se. Oranžové světlo v její tlamě však nezmizelo. Scyther vykřikl radostí a vyskočil. Flammosy se však najednou nadzvedla a vypustila z tlamy oranžový, tlustý paprsek energie. Paprsek Scythera smetl, vynesl do vzduchu a práskl s ním o skálu. Samuel po chvíli dopadl v bezvědomí do písku.

CoolGrovyle
<< Předchozí díl Zpět na seznam povídek Pokračování >>
Credist  
Pokémon © Nintendo 1995-2024
Webdesign by Akela Taka 2001-2024
Novinky
Credits Novinky