Poke #1 Poke #2 Poke #3 Poke #4
Forum Chat


11. Firestormova vytoužená láska

Billy kráčel sadem, plným krásných stromů, na kterých rostly spousty neznámého ovoce. Chtěl si utrhnout aspoň jeden kousek, ale plody byly moc vysoko. Začalo mu kručet v břiše. Vtom ho napadlo, že by nějaké ovoce mohl sestřelit Semínkovým útokem. Přejel si jazykem po patře. Připadalo mu podivně hladké. Otevřel tlamu a chtěl začít střílet semínka ze spór, ale ke svému zděšení zjistil, že jeho spóry zmizely. Nedokázal si to vysvětlit, ale necítil žádnou známku toho, že spóry má. Ohmatal si patro. Necítil žádné hrbolky. Nevadí, řekl si v duchu a vyskočil do vzduchu, aby zaktivoval Rychlý útok. Žádné bílé světlo z něj ale nevytrysklo a nevyneslo ho do vzduchu. Přišel až ke kmeni stromu a položil na něj ruku. Ta se však na kmen nepřichytla. Billy si sedl. Co se to děje, pomyslel si, vždyť jsem se ty útoky učil a šly mi. Co se vlastně stalo? Snažil se rozvzpomenout, nic se mu však nevybavovalo. Namáhal mozek dál a hledal sebe skomíravější vzpomínku.


Z dumání ho vytrhl jakýsi hluk. Prudce otočil hlavu směrem odkud se zvuk ozval. Pomalu se k němu blížil Vulpix. Poznal ji. Věděl však jen, že se jmenuje Flammosy Cliffová. Už ji někde předtím viděl, nebyl však s to, vzpomenout si, kde. A že nejde o nějakého jiného Vulpixe poznal podle sytě zelených očních panenek. Zvedl se a chtěl ji pozdravit, ale Flammosy otevřela tlamu a začal v ní shromažďovat ohnivou energii do jedné velké koule. V mžiku se obrátil a utíkal. Ale po pár krocích mu zahradil cestu jiný Vulpix a taky se chystal vychrlit oheň. Billy n něj upřel oči a zamrazilo ho. Projela jím vlna pochopení a rozvzpomenutí. Ten Vulpix před ním byl přece Firestorm – jeho kamarád, který se o něj, spolu se svým týmem postaral. A ta za ním – Flammosy Cliffová – byla jedna ze soutěžících. Bojovala například proti Bellsproutovi Ivanovi a jen horko těžko ho porazila. To už oba Vulpixové vypustili proud ohně. Billymu ztekla z očí jediná slza, než ho oheň pohltil. Ucítil šílený žár po celém těle, jaký ještě v životě necítil. Oheň mu způsobil popáleniny na každé dostupné části těla a také strašlivá muka. Najednou k němu, jakoby z velké dálky, dolehly nějaké výkřiky: "Billy? Billy!" Ozývaly se pořád, ale Billy je slyšel čím dál míň, jak rapidně ztrácel energii. Propadl se do nicoty. Očekávaná ztráta vědomí se ale nedostavila. Dopadl na něco měkkého. A potom......"BILLY!" zařval mu někdo přímo do ucha.


Otevřel oči. Ležel v Pozápasové zotavovně a kolem něj stáli Glocker, Firestorm, Fred a Hillary. Jelikož byl plný síly, ohmatal každou plochu svého těla, na kterou dosáhl a zjistil, že žádné spáleniny nemá. Sáhl si na patro. Spóry tam byly. Zkusil vyslat dávku semínek ke stropu. Bez problémů se mu to povedlo:
"Ufffff." odfoukl si a otřel si pot z čela.
"Co se ti to zdálo, Billy?" zeptal se Firestorm a hlas mu přeskočil.
"Něco strašného." řekl Billy ponuře "Přišels’ tam ty," ukázal na Firestorma "a ta Vulpixka......jak ona se.....Flammosy Cliffová. Obklíčili jste mě a pak.......pak...." Billymu se roztřásl hlas a větu nedokončil. Firestorm se na Billyho soucitně díval a pokyvoval hlavou. Náhle se mezi Firestormem a Hillary objevila Flammosy. Její zelené zorničky si Billyho zkoumavě měřily.
"To bude dobrý, příteli." promluvila šetrným konejšivým altem. Billy se na ni podíval. Byla tak pohledná, že přitahovala pozornost všech. Fred a Firestorm po ní těkali okem a Fruitneck se na ni díval jako na boha. Flammosy to naštěstí nepostřehla. Jediný, kdo vypadal absolutně nevzrušeně, byla Glocker. Ta pozorovala svého syna a koutky tlamy jí nepatrně škubaly.
"Vy jste kvůli mě pozastavili turnaj?" ozval se po chvíli Billy.
"Ne. Jen čekáme až se probudíš, protože už zbývají jen dva souboje: ty proti Kirkovi a proti Willymu." vysvětlil Firestorm.
"A proč všichni stojíte kolem mě? Proč jste si neudělali šlofíka?" vybafl na ně Billy.
"My jsme leželi. Ale pak jsi začal křičet ze spaní a svíjet se." zpravil ho Firestorm. Billy zpozoroval, že ze zápasiště čiší intenzivní světlo, které věstilo jediné – západ slunce.
"Nechtěl bych zdržovat." vyhrkl Billy "Kde je Kirk?"
"Tady." ozval se za ním chrčivý a hrubý hlas. Billy se vymrštil a rozpřáhl se ocasem. Otočil se jako na obrtlíku a chystal se zaútočit. Za jeho lehátkem však stál jen malý Growlith, sotva větší, než on. Billy spustil ocas a hlesl: "Ahoj, Kirku." Úplně ho zaskočila Growlithova podobnost hlasu s Vigorothem.
"Nazdar, Billy." usmál se Kirk "Nebojíš se, že prohraješ?"
"Ne!" odpověděl Treecko rozhodně.
"Dobrá. Tak se ukaž!" řekl Kirk a rozběhl se na zápasiště. Billy chvilku váhal, pak vyskočil a běžel za Growlithem. Firestorm šel za nimi. Ve Zotavovně zůstali jen nebojující soutěžící.


Jakmile Billy vkročil do arény, z tribun se ozval pokřik. Postavil se znovu na bližší krátkou stranu a čekal. Firestorm mu však poklepal na rameno a pokynul mu směrem na druhou krátkou stranu. Billy pochopil a přeběhl na opačný konec zápasiště. Firestorm si vylezl na pódium.
"Teď bojuje Growlith Kirk na zelené straně, proti Treeckovi Billymu na rudé straně, s časovým omezením pět minut. Začněte bojovat, teď!" pronesl. Billy si už při proslovu promýšlel taktiku a když Firestorm dořekl "Teď!" okamžitě zaktivoval Rychlý útok a jen to zasvištělo, jak Treecko vyrazil dopředu a zasáhl Kirka do hrudi. Growlitha to trochu posunulo dozadu. Hned však odpověděl Škrábavým útokem. Billyho přetáhly po zádech Growlithovy drápy a síla útoku ho srazila k zemi. Nicméně Kirkův Škrábavý útok měl mnohem menší sílu, než Vigorothův. Billy zachoval klid a dál ležel. Mohl se sice zvednout, ale z taktických důvodů zůstal vleže. Kirk se postavil vedle něho a chtěl na něj vypustit nějaký ohnivý útok. Ale to byla chyba. Billy se náhle otočil na bok, chytil Kirka za tlapu a mocně trhl. Growlith to nečekal a upadl na bok, čehož Billy využil a začal Kirka sprchovat semínky. Growlith jen vykřikoval bolestí a svíjel se. Billy přerušil Semínkový útok, chytil se Kirkova kožichu a přehoupl se přes něj. Přitom ještě stihl udeřit Kirka ocasem. Během krátkého kontaktu s kožichem na chvíli pocítil mravenčení a ruce mu krátce zeleně zasvětélkovaly. Zanedlouho však obojí pominulo. Billy si udiveně prohlížel své dlaně a snažil se pochopit, proč světélkovaly. Zůstal však strnule stát mnohem déle než měl. Kirk otevřel tlamu a vypustil paprsek ohně na Billyho.
"Aaaaaaa!" zařval Treecko, když ho oheň sežehl odshora až dolů. Odlétl dozadu a přistál těsně u skály. Zvedl se, ale bolest spálenin ho srazila na kolena. Znovu vstal a snažil se spáleniny nevnímat. Growlith po něm střelil další Plamenomet. Billy vyskočil a pomocí Rychlého útoku se vyhnul. Následně se ve vzduchu otočil a vystřelil směrem ke Kirkovi. Ten mu však na poslední chvíli uskočil z cesty. Billy se rychle vzpamatoval, využil toho, že Kirk stojí příliš blízko a švihl po něm ocasem. Jaké však bylo jeho překvapení, když ocas jen pročísl vzduch. Prudce se otočil. Kirkovi svítily oči sytě tyrkysovou září. Billy útočil znovu a znovu, avšak ani jednou Kirka netrefil. Growlith se totiž vždy velmi rychle a předvídavě vyhnul.
Treecko se rychle zadýchal a přestal útočit. Kirk zhasnul oči a bleskurychle vypustil dávku malých ohnivých střel. Billy před nimi padl do písku a nechal je přeletět. Odplížil se z dosahu. Growlith nepřestával pálit ohnivé projektily v domnění, že Billyho zasáhne. Ten se však mrštnými skoky vyhýbal a ani jedna střela ho nezasáhla. Náhle Billy vyskočil trochu výš, zaktivoval Rychlý útok, zamířil vysokou rychlostí ke Kirkovi a znovu ho zasáhl ramenem do hrudi. Growlitha útok opět odsunul vzad, tentokrát však o hodně víc. Kirk se rozběhl k Billymu a ten se rozběhl proti němu. Growlith se rozpřáhl tlapou, aby Billyho znovu poškrábal. Ale těsně před střetem Billy vyskočil, udělal ve vzduchu přemet a posadil se Kirkovi na hřbet. Growlith zabrzdil a chtěl Billyho shodit. Ale dřív než stačil cokoli udělat, Billymu se znovu rozzářily dlaně a začalo jím projíždět mravenčení. Treecko se uvolnil a vpustil si mravenčení do celého těla. Náhle pocítil nutkání vpustit do Kirka nějaký pro něj neznámý druh energie. Poslechl ten pud.
V tu ránu Kirk hlasitě vyjekl a Billymu začala skrz dlaně proudit do těla bojová energie. Billy si připadal, jako kdyby ho někdo léčil slabou léčivou aurou. Přerušil útok, protože mravenčení začalo být nesnesitelné. Sesedl z Kirka a znovu si prohlížel dlaně. Growlith pocítil, že už ho Billy nevysává a chtěl znovu využít Treeckovy nepozornosti. Billy zvedl hlavu ve chvíli, kdy ho Kirkovy drápy poškrábaly i zepředu. Zapotácel se, hned se však ustálil, otevřel tlamu a znovu Kirka zasáhl dávkou semínek. Na Growlitha už to bylo příliš. Proud semínek do něj udeřil a převrátil ho na záda.


Billy šel blíž. Kirk měl zavřené oči a nehýbal se. Firestorm vychrlil červený oheň a deklaroval: "Growlith Kirk je v bezvědomí, tím pádem Treecko Billy vítězí."
Treecko si vyslechl deklaraci, zvedl pravou ruku sevřenou v pěst a vychutnával si bouřlivý potlesk. Firestorm seskočil z výstupku a přišel k němu.
"Nezapomeň na naše morální zásady." zašeptal tak, aby ho slyšel jen Billy. Ten přikývl, ještě jednou se usmál na publikum a přešel k ležícímu Growlithovi. Popleskal ho po tváři a zatřásl s ním. Kirk se probral a otevřel oči. Upřel je na Billyho.
"Jsi dobrej." zahekal.
"Děkuji." řekl Billy odměřeně "Tak pojď. Doprovodím tě." Billy vsunul ruce pod Kirka a nadzvedl ho. Kirk se postavil na všechny čtyři.
"Díky." vydechl.
"Není zač." mávl volnou rukou Billy. Pak společně odkráčeli do Pozápasové Zotavovny. Jakmile vešli do Zotavovny, všichni na ně s respektem hleděli a někteří dokonce tleskali. Billy odvedl Kirka až k jeho lůžku a nechal ho, ať si lehne sám.
"Ještě jednou dík za doprovod." řekl Kirk a mrkl na Billyho "Jsi vážně dobrej."
"Ooo." protáhl Billy a začervenal se "Tak se zatím měj." dodal rozpačitě. Otočil se a chtěl jít ke svému lehátku. Jenže než k němu došel, cestu mu zkřížil Willy.
"Ahoj, Billy. Svedl jsi s Kirkem krásný zápas." zašvitořil jemně.
"Ehm....dík." hlesl Billy a znovu se začervenal.
"Billy....." pronesl Willy a zesmutněl "Příští zápas...."
"Já vím. Zápasím s tebou." doplnil ho Billy.
"Ano." zašeptal Willy a hlas se mu třásl. Billy ho chtěl utěšit a tak dobrácky zabručel:
"To bude dobrý, uvidíš." popleskal ho po listech, povzbudivě se na něho usmál a znovu zamířil k lehátku. Vyhoupl se na pelest a chtěl si trochu schrupnout, přestože ho pálily spáleniny a bolely škrábance. Sotva však zavřel oči, přišla k němu jedna ze zdravotnických Chansey.
"Ahoj, bojovníku." pozdravila ho.
"Ahoj." utrousil Billy a ani se nenamáhal otevřít oči.
"Určitě tě bolí tady ty rány." pohladila ho po břiše.
"Aaau!" vykřikl Billy a otřásl se "Dávej pozor!"
Chansey místo odpovědi zavřela oči, chvíli meditovala a pak vypustila Léčivou auru. Za pár sekund se Billy cítil stejně jako před zápasem s Kirkem. Spáleniny a škrábance přestaly bolet, ale nezmizely.
"Děkuju. Skvělá práce." ocenil léčbu Billy. Ta se na něj usmála a odešla. Billy znovu zavřel oči. Za celý den si dal jen jeden pytlík pokémonního jídla, které Steeler posháněl z lidských zásob (Mezi první a druhou skupinou byla přestávka.). Každopádně mu ta trocha, byť velmi chutného jídla, nestačila. Trochu mu zakručelo v břiše. Poškrábal se na ocase, zívl a obrátil se na bok. Pak si uvědomil, že celý turnaj čeká na něj. Ale co, pomyslel si, kdyžtak mě vzbudí. A s tímto sebeujištěním usnul.


Když se probudil a otevřel oči, zjistil, že přímo nad ním stojí Flammosy a fouká na něj, aby mu bylo teplo. Jakmile se její pohled setkal s jeho, zavrněla: "To ses teda moc neprospal, Billy." sklonila hlavu a jemně ho uchopila zuby za ruku "Ale teď už vstávej. Máš nejvyšší čas!"
Billy omámeně koukal do Flammosyných zelených očí. Nedokázal se na ni nedívat. Ocasy i chochol měla úhledně učesané a její zbarvení – naoranžověle červené – svědčilo o tom, že o sebe Flammosy mimořádně dobře pečuje. Treecko nechtěl krásné Vulpixce odporovat a tak se nechal za ruku vytáhnout až do stoje. Usmál se na ni.
"Jsi.......jsi...." brebtal a ani si neuvědomoval, co říká. Byl totiž v takových rozpacích, že nebyl schopen zdravě uvažovat.
"Co jsem?" zavrčela Flammosy. Billy hledal správná slova. Nakonec ze sebe dostal: "Jsi......nádherná!"
"Ach tak." houkla Flammosy úlevně. "Jsem ráda, že se ti líbím. A myslím, že nejsi sám. Firestorm, Fred a Fruitneck po mě taky vždycky mlsně koukají. Na Firestormovi je to vidět nejvíc. Myslím, že po mě touží. Ale neříkej mu to...."
"Co mi nemá říct?" řekl Firestorm, který se náhle zjevil vedle Vulpixky.
"Aaaaaj......Pozdě!" zaúpěla Flammosy a hned na Firestorma nastartovala s otázkou.
"Firestorme.....Ty mě máš rád, viď?" a přivřela podezíravě oči.
"No....hmm.......tedy........jaksi...." vykrucoval se Firestorm a najednou z něho vylétlo: "Vlastně......Jo. Líbíš se mi....Mám tě rád."
"Aha." Flammosy si odkašlala "Ehm....Taky tě mám ráda, Firestorme."
"Hele. Nechci vám kazit atmosféru." ozval se Billy "Ale rád bych už měl za sebou tu skupinu."
Flammosy potřásla hlavou. Firestorm odtrhl pohled od Vulpixky (Bylo zřetelné, že mu to působí jisté potíže.) a upřel své bílé zorničky na Billyho.
"Máš pravdu, Billy. Flammosy, ty musíš zůstat tu. Willy, jsi připraven?"
"Jo." ozval se Willy, který byl čirou náhodou nedaleko.
"Fajn. Tak jdem." přikývl Firestorm a zamířil ke vchodu na zápasiště. Billy a Willy ho následovali.


Treecko si stoupl na zelenou stranu bojiště a protáhl se. Firestorm se vyhoupl na pódium, ale nějak nebyl ve své kůži. Když doskočil na pódium, uklouzl a málem upadl. Pak uvedl zápas: "Zápasí Treecko Billy na zelené straně proti Oddishovi Willymu Rowanovi na rudé straně s časovým omezením pět minut. Začněte!"
Willy začal třást listy a vypustil z nich žlutý pyl, který se rychle blížil k Billymu. Ten hbitě uskočil na stranu a rozběhl se k Willymu. Ale nevšiml si, že neuhnul dost daleko od pásma pylu. Žluté pylové částečky se mu usadily na pravé ruce, kterou vzápětí projela nepříjemná křeč. Nemohl rukou pohnout. Ale nevšímal si toho a běžel dál, protože na to, aby Willyho zasáhl nějakým útokem, ruce nepotřeboval. Willy znovu zatřásl listy a vyslal proti Treeckovi jiný, fialový pyl. Billy byl připraven. Pomocí Rychlého útoku vyskočil a nechal pyl pod sebou. Poprvé zalitoval, že nedokázal Ochromujícímu pylu uhnout. Jen s jednou pohyblivou rukou se mu totiž špatně manévrovalo ve vzduchu. Přesto se mu povedlo nasměrovat se čelem k Willymu. Znovu použil Rychlý útok. Náraz se mu nepovedl tak, jak by chtěl. Během letu se převážil dopředu a do Willyho narazil hlavou místo ramenem. Nicméně na tom byl líp, než jeho soupeř. Ten prolétl vzduchem a narazil do tribuny. Billy, který zůstal po nárazu ležet na břiše, vzhlédl a viděl, jak se Oddish pracně zvedá. Treecko se nadzvedl, stoupl si na všechny čtyři, otevřel tlamu a začal střílet semínka. Willy se vyhoupl na nohy, ale uskočit už nestihl. Semínkový útok ho srazil zpátky na zem. Billy k němu přiskočil a ocasem mu zasadil osudovou ránu. Willy znovu odlétl, střetl se s tribunou a sesul se v bezvědomí k zemi.


Billy zíral na bezvědomého kamaráda. Ulevilo se mu. Byl rád, že už to má konečně za sebou. Udělal vítězné gesto a naslouchal aplausu a jásání. Glocker stála, ukazovala na něho a něco vykřikovala. Přes hlasitý hluk obecenstva ji však nebylo slyšet.
"Oddish Willy Rowan je mimo hru. Treecko Billy se stává vítězem." oznámil Firestorm za doprovodu zeleného ohně. Pak seskočil z pódia, došel k Billymu a potřásl mu rukou.
"Gratuluju, Billy." zašveholil radostně "Jsi vítěz třetí skupiny a do čtvrtfinále s tebou postupuje Kirk. Willy a Veronica vypadli a už se letos turnaje nezúčastní. Ale čtvrtfinále proběhne až zítra. Teď už je skoro tma." Firestorm zívl. "Tak pojď, Billy. Čeká tě zasloužený odpočinek." Pak se obrátil k publiku a vyhlásil prozatímní výsledky: "Vážení přátelé, už známe výsledky osmifinále. Z první skupiny postupují Sentret Peter z prvního místa a Vulpixka Flammosy Cliffová z druhého místa. Z druhé skupiny postupují Quilava Xaver Shüra z prvního místa a Marill Fritz z druhého místa. Z třetí skupiny postupuje Treecko Billy z prvního místa a Growlith Kirk z druhého místa. A ze čtvrté skupiny postupuje Abra Hannah z prvního místa a Scyther Samuel z druhého místa. Blahopřeji postupujícím a vzdávám čest poraženým. Ale nevěšte hlavu. Za rok to zkusíte znovu. Vždyť o nic nejde. Postupující, uvidíme se zítra ve čtvrtfinále. Děkuji za pozornost." Firestorm skončil a Pokémoni se začali rozcházet. Billy, Firestorm i ostatní personál vešli do Zotavovny. Diváci se sebrali a odešli, že prý přijdou zítra. Ve Zotavovně po odchodu diváků zůstali jen všichni postupující a vedení týmu. Odešla i většina personálu. Firestorm si lehl na Veroničino lůžko a pohodlně natáhl tlapy. Billy se uvelebil na své posteli a usmíval se od ucha k uchu. Firestorm opětoval Billyho úsměv a řekl:
"Jseš dobrej, příteli. Myslel jsem, že budeš mít problémy. A ty si hladce postoupíš z prvního místa." nevěřícně kroutil hlavou.
"Tak jednoduché to nebylo." podotkl Billy a kývl ke své chromé ruce.
"Dovolíš?" ozval se za Billym povědomý hlas. Otočil se a prudce se nadechl pylu z Hillaryny kytky. Mocně kýchl.
"Dávej pozor, drahý." ohradila se Hillary "Chvilku počkej." otřela se o jeho pravou ruku. Billymu se do ruky vrátil cit a mohl jí znovu hnout. Uznale pokýval hlavou.
"Brnkačka." utrousila Hillary.
"Máme skvělé felčary." šeptl Firestorm.
Vtom je všechny překřičel Steeler. Billy vzhlédl a teprv teď si uvědomil, že venku už je tma, a že Fruitneck s Psychicem rozdělali oheň, který všechno a všechny ozařoval blikotavým oranžovým světlem.
"Všichni se, prosím, ztište!" zakrákal Steeler hlasitě a všechno ztichlo "Kdo má hlad, ať jde do rohu. Tam je hromada toho skvělého lidského pokémonního jídla v sáčcích. Bohužel, vychází jen jeden balíček na jednoho Pokémona. Ale nebojte. Zítra obstarám další."
Všichni se vrhli do rohu. Billy se užuž zvedal, ale Firestorm ho zadržel.
"Já ti to přinesu. Zasloužíš si to."
"Díky." usmál se Billy.
"Uhmm......Hívhlho!" to zahuhlala Flammosy, která se náhle zjevila u nohou obou lůžek a v tlamě svírala tři balíčky.
"Ooo, to je obsluha." vydechl Firestorm a převzal si od Vulpixky jeden balíček. Flammosy se natáhla k Billymu. Ten na ni koukal, jak uhranutý. Už zase se proti své vůli propadl do slastného transu, způsobeného Flammosyným pohledem. Flammosy znejistěla.
"Heeeuuu.......Hvilhy! Hvhehm shi!" zahuhňala. Billy zamrkal. Flammosy do něj nepatrně dloubla čumákem. Billy si od ní vzal nabízený balíček a roztrhl ho. Flammosy pustila ten svůj, prokousla ho a bez dalších slov začala jíst. Billy měl hlad jako vlk. Svou porci zbodl za pár vteřin. Flammosy se olízla.
"Jestli je něco, co mám na lidech ráda, je to jejich pokémonní jídlo." zabrumlala spokojeně. Firestorm sotva snědl poslední sousto, zívl a řekl: "Dobrou noc."
Otočil se na bok a v mžiku usnul. Billymu se spát nechtělo. Byl sice unavený, ale otupělost ho ještě nezmáhala. Odtrhl oči od Firestorma a oslovil Flammosy. Koukal přitom na oheň na pódiu.
"Ty nejsi ospalá?" zeptal se.
Žádná odpověď.
"Flammosy?" řekl Billy zneklidněně a otočil pohled "Ahá. Jo ták. Ale jo, máš pravdu. Myslím, že je to dobrý nápad." vydechl úlevně, lehl si a zavřel oči. Flammosy spala jak dřevo.

CoolGrovyle
<< Předchozí díl Zpět na seznam povídek Pokračování >>
Credist  
Pokémon © Nintendo 1995-2024
Webdesign by Akela Taka 2001-2024
Novinky
Credits Novinky