Poke #1 Poke #2 Poke #3 Poke #4
Forum Chat

Ninetales Pravidla pro pokročilé

Pravidla pro pokročilé
V této části najdeš odpovědi na otázky které se objeví jen zřídka. Ale jestli se tak stane, budeš rád, že odpovědi máš.

V jakém pořadí lze útočit?
Tato kapitola popisuje přesné pořadí kroků, z nichž je každý útok složen. Na průběh většiny útoků však pořadí jednotlivých kroků nemá téměř žádný vliv. V případě komplikovaného útoku se řiď těmito pravidly:

a) Oznam soupeři, který útok tvůj aktivní Pokémon použije. Přesvědč se, jestli má tvůj Pokémon k dispozici potřebný počet energetických karet, aby mohl zaútočit.

b) Je-li třeba, učiň výběr, který ti útok ukládá. (Příklad: Poliwhirlův útok s názvem Amnézie nařizuje: "Vyber 1 z útoků Pokémona Obránce." Výběr musíš učinit nyní.)

c) Je-li třeba, splň pokyny, které ti útok ukládá, chceš-li jej použít. (Příklad: V případě Charmanderova útoku s názvem Ember musíš odhodit energetické karty _F, jinak tento útok nesmíš použít.)

d) Je-li třeba, musíš brát na zřetel všechny faktory, které by mohly útok změnit či zrušit. (Příklad: Pokud byl tvůj Pokémon zasažen v předchozím kole pískovým útokem Sand-attack ze strany Pokémona Sandshrewa, tento útok nařizuje, že si musíš hodit mincí, chceš-li v tomto kole tímto Pokémonem zaútočit. Pokud padne panna, útok tvého Pokémona nezpůsobí žádná zranění.)

e) Je-li tvůj aktivní Pokémon zmaten, musíš zjistit, zda bude jeho útok úspěšný.

f) Postupuj podle pokynů daného útoku. To znamená, že nejdříve způsobíš zranění, pak uplatníš důsledky svého útoku a až nakonec vyřadíš ze hry toho Pokémona, jehož počet zranění přesahuje jeho povolený limit zásahů.


Jak lze zjistit rozsah zranění?
Rozsah zranění způsobených útokem není ovlivněn pořadím jednotlivých kroků. Máš-li však zjistit zranění po útoku, v němž rozsah zranění může být ovlivněn řadou faktorů, postupuj následovně (vynechej ty kroky, které se k danému útoku nevztahují):

a) Začni zjišťováním rozsahu základního zranění. Ten je udán číslem na pravo od jména útoku. A pokud je vedle tohoto čísla jeden z následujících znaků x, ", + anebo ", znamená to rozsah zranění, který máš způsobit, a který ti ukládá text útoku.

b) Zohledni všechny vlivy, kterými aktivní Pokémon může pozměnit rozsah základního zranění. Je-li rozsah základního zranění roven 0 (anebo pokud daný útok nezpůsobí žádné zranění), jsi se zjišťováním rozsahu zranění hotov. V opačném případě pokračuj podle níže popsaného postupu.

c) Zdvojnásob rozsah zranění, má-li bránící se Pokémon slabost vůči útočícímu typu Pokémona.

d) Odečti 30 bodů od rozsahu zranění, pokud je bránící se Pokémon odolný vůči útočícímu typu Pokémona.

e) Zjisti, jaký vliv mají na rozsah zranění trenérské karty připojené k útočícímu Pokémonovi.

f) Zjisti, jaký vliv mají na rozsah zranění trenérské karty připojené k bránícímu se Pokémonovi.

g) Zohledni případné vlivy z předchozího útoku ze strany bránícího se Pokémona (například Onixův útok se jménem Harden) anebo případné schopnosti Pokémona.

h) Za každých 10 zranění polož na bránícího se Pokémona jeden žeton zranění. (Je-li nyní výsledný rozsah zranění méně než 0, nedělej nic.)

i) Když už jsi soupeřova Pokémona zranil, má-li útok navíc i další účinky, vykonej je nyní.


Jak lze ustoupit pomocí karet dvojité energie?
Placení za ústup je poněkud komplikovanější v případě karet dvojité energie. Zde je podrobné vysvětlení: Po jedné odhazuj energetické karty tak dlouho, dokud nezaplatíš za ústup (případně víc). Jakmile je ústup zaplacen, nesmíš víc karet již odhodit. Je-li například cena ústupu u tvého Pokémona _N _N a on má k dispozici dvě energetické karty typu _B a jednu typu _N _N, máš možnost za ústup zaplatit různými způsoby. Můžeš buď odhodit kartu typu _N _N, případně dvě karty typu _B, anebo nejdříve odhoď kartu typu _B a pak typu _N _N. Všechny tři ale odhodit nesmíš.

Co se stane, když hráč nemůže splnit pokyny uvedené na kartě?
Stane se, že určitá karta ti nařizuje, aby jsi si vytáhl víc karet, než ti v balíčku zbývá, či vyhledal kartu, kterou tvůj balíček neobsahuje. Pokud se ti to stane, snaž se udělat co můžeš (vytáhni si tolik karet, kolik ti jich zbývá anebo nalezni ty karty, které máš) a pokračuj ve hře. To, že uvedené pokyny nejsi schopen beze zbytku splnit, neznamená, že jsi prohrál. Nezapomeň však, že jinak je tomu na začátku každého kola, kdy si povinně musíš vzít novou kartu. Když v tomto případě už nemáš z čeho brát, prohráváš.

Co se stane, když ani jeden z hráčů nezíská základního Pokémona mezi prvními sedmi kartami?
Stává se, že mezi prvními sedmi kartami ani ty ani tvůj soupeř nenaleznete základního Pokémona. Stane-li se to, oba hráči zamíchají karty mezi ostatní a znovu si každý vezme prvních 7 karet. V tomto případě ani jeden ze soupeřů netahá žádné karty navíc. Tento postup opakujte dokud alespoň jeden z hráčů nezíská základního Pokémona. Ten hráč, který nezískal základního Pokémona, opět své karty zamíchá a vezme si dalších sedm. Jeho soupeř, který již základního Pokémona má, si smí nyní vzít jednu až dvě karty navíc. Tento postup opakujte, dokud oba hráči nezískají základní Pokémony.

Co se stane, pokud oba hráči zvítězí současně?
Vyhráváš tehdy, kdy držíš v ruce všech 6 odměn, anebo nemá-li tvůj soupeř na střídačce již žádného Pokémona, kterým by nahradil svého vyřazeného aktivního Pokémona. Může se však také stát, že oba hráči "vyhrají" jedním z těchto způsobů současně. Pokud se to stane, zahrajte si na náhlou smrt (Sudden Death). Ale v případě, že zvítězíš oběmi způsoby a tvůj soupeř jen jedním, vítězíš ty.

Co je náhlá smrt?
Vyskytne-li se náhlá smrt, začněte hrát se soupeřem novou hru. Ale pouze s jednou odměnou namísto šesti. Hra na náhlou smrt se kromě počtu odměn nijak neliší od běžné hry Pokémon. Musíte ji začít od samého začátku, včetně určení pořadí hráčů mincí. Hráč, který tuto hru vyhraje, se stává celkovým vítězem. Může se stát že hra na náhlou smrt opět končí náhlou smrtí. Pokud se to opravdu stane, začněte hrát novou hru o náhlou smrt, dokud jeden z vás nevyhraje.

Jsi připraven stát se mistrem Pokémonů?

Slovníček
Aktivní Pokémon: Pokémon, který se nalézá před všemi ostatními Pokémony. Pouze aktivní Pokémon smí útočit.

Bránící se Pokémon nebo Obránce: Aktivní Pokémon tvého soupeře, na nějž právě útočíš.

Energetická karta: Karty, které dodávají Pokémonům sílu a činí je bojeschopnými. Viz základní energetická karta.

Evoluční karta: Karta, kterou pokládáš na svého základního Pokémona (případně na jiné evoluční karty), s jejichž pomocí se tvůj Pokémon vyvíjí a stává se zdatnějším.

Hromádka odhozených karet: Na tuto hromádku odhazuješ karty. Jsou vždy obráceny lícem vzhůru a kdokoliv se na ně může kdykoliv podívat.

Karta základní Pokémon (Basic Pokémon card): Karta, kterou vynášíš přímo z ruky, jsi-li na tahu. Pokémon se tím ocitá ve hře. Viz evoluční karta.

Náhlá smrt: Stane se, že oba hráči zvítězí současně. V tomto případě hrajete kratší verzi hry Pokémon, která se jmenuje náhlá smrt. Při této hře má každý hráč pouze jednu odměnu.

Odměny: Šest karet, které odkládáš stranou na začátku každé hry lícem dolů. Pokaždé, když se ti podaří vyřadit soupeřova Pokémona ze hry, smíš si vzít jednu ze svých odměn. Je-li to tvoje poslední odměna, stáváš se vítězem.

Odolnost (resistance): Je-li Pokémon odolný, při každém útoku, který je na něj veden určitým typem Pokémona, utrpí o 30 bodů menší zranění, než za normální situace. Odolnost je vyznačená uprostřed spodní části karty.

Připojit: Vzít jednu z karet, kterou držíš v ruce a položit ji na Pokémona ve hře.

Počet zásahů: Číslo, které má každý Pokémon, udávající maximální povolený počet zásahů, které může daný Pokémon utrpět. Je-li tento počet překročen, Pokémon je vyřazen ze hry.

Pokémon: Barevné bytosti, které za tebe bojují v karetní a sběratelské hře Pokémon. Mají podobu základních Pokémonů a evolučních karet.

Schopnosti Pokémona: Speciální schopnosti, kterými se někteří Pokémoni vyznačují. Jsou uvedeny na místě útoků, vždy je však před nimi nápis "Pokémon Power", který je odlišuje od útoku.

Slabost (weakness): Má-li Pokémon slabost vůči určitému typu Pokémonů, při každém útoku, který je na něj veden tímto typem Pokémonů, utrpí dvojnásobný rozsah zranění, než za normální situace. Slabost je vyznačená v pravém spodním rohu karty.

Střídačka: Zde máš usazeny Pokémony, kteří aktivně nebojují. Jsou však připraveni vystřídat tvého aktivního Pokémona, jakmile ustoupí anebo je vyřazen.

Trenérská karta: Tyto karty vynášíš, jsi-li na tahu. Po vynešení takové karty musíš splnit úkoly, které jsou na ní uvedeny a odhodit ji.

Ústup: Když se rozhodneš vystřídat svého aktivního Pokémona jedním z Pokémonů které máš na střídačce. Při každém střídání musíš odhodit takový počet energetických karet, který odpovídá ceně ústupu uvedené v pravém spodním rohu karty Pokémona.

Útok: 1) Když tvůj aktivní Pokémon útočí na bránícího se Pokémona tvého soupeře. 2) Text na kartě každého aktivního Pokémona, který popisuje, jak daný Pokémon útočí. (Pokémoni mohou mít k dispozici 1 až 2 útoky.)

Ve hře: Karty, které máš na stole (nebo na hrací ploše) před sebou, jsou považovány za karty ve hře. Karty základních Pokémonů, evoluční a energetické karty nelze použít, nejsou-li ve hře. (Karty, které máš v hracím balíčku, hromádka odhozených karet a odměny, nejsou považovány za karty ve hře. Pokémoni na střídačce ve hře jsou.)

Vyřazení: Utrpí-li Pokémon stejný nebo větší počet zranění, než má povoleno počtem zásahů, je vyřazen ze hry a odložen na hromádku odhozených karet toho hráče, kterému patří současně se všemi kartami, co jsou k němu připojeny. Vyřadíš-li Pokémona svému soupeři ze hry, smíš si vzít jednu ze svých odměn.

Základní energetická karta: Les _G , Oheň _F, Voda _W, Blesk _L , Psychika _P a Boj _B.

Zranění: Když Pokémon zaútočí na jiného Pokémona, obvykle mu způsobí zranění. Je-li rozsah zranění Pokémona shodný nebo vyšší než je jeho povolený limit zásahů, tento Pokémon musí být ze hry vyřazen.

Vysvětlení jednotlivých značek:
_G - symbol lesa
_W - symbol vody
_P - symbol psychické síly
_L - symbol blesku
_F - symbol ohně
_B - symbol boje
_N - neutrální symbol
_p - rarita karty - běžná
_u - rarita karty - neobvyklá
_H - rarita karty - vzácná
_X - symbol první edice

<< Pravidla : Pokračuj
Credist  
Pokémon © Nintendo 1995-2023
Webdesign by Akela Taka 2001-2023
Novinky
Credits Novinky