Poke #1 Poke #2 Poke #3 Poke #4
Forum Chat


Showdown stadion
 
Informace o stadionu:
Utkání probíhá v simulátoru Pokémoních zápasů na www.pokemonshowdown.com.

Co je PokémonShowdown?
Jedná se o neoficiální simulátor Pokémon bitev kde si editujete svou partu Pokémonů, včetně hodnot a vlastností, ve skutečných hrách skrytých a náhodných. Nehrajete tedy se "skutečnými" Pokémony (které si v originál hrách chytáte, trénujete atd...) ale jen s daty, která je mají reprezentovat (kdo takový pohled na Pokémony odmítá, nechť prosím stadion ignoruje). PokémonShowdown je server a aplikace nijak nesouvisející s PJZ, za případné problémy (nedostupnost serveru, šíření škodlivého kódu z tohoto serveru atd...) nenese PJZ žádnou odpovědnost. Server funguje v anglickém jazyce. Registrace účtu na tomto serveru není nutná.

Formát:
Random Battle nebo Random Doubles Battle, 6 na 6 (o formátu rozhoduje vyzyvatel)
Obtížnost: **

Co je to Random Battle?
V Random Battle si vyzyvatel ani gym leader nevytvářejí vlastní tým, počítač oběma náhodně vytvoří tým složený ze 6 Pokémonů a náhodně jim přidělí útoky, předmět i zvláštní schopnost. Ani jeden ze zápasících na začátku zápasu nevidí, jaké Pokémony má protivník.

Pravidla zápasů na pokemonshowdown.com:
Zápasy probíhají online. Vyzyvatel i gym leader mají právo libovolně si měnit své Pokémony. Na začátku zápasu bude nastavený časový odpočet. Pokud bude jeden ze zápasících během tohoto času neaktivní, zápas po uplynutí časového limitu končí a vítězí druhá strana. Vyzyvatel i gym leader mají možnost vzdát se kdykoliv během utkání a v takovém případě vítězí druhá strana. O výsledku zápasu rozhoduje počítač. Vyzyvatel má právo požádat pouze o 2 odvetné zápasy.

Doplňující pravidla:
V případě přerušení zápasu (výpadek internetu apod.) gym leader rozhodne, zda odehraná část platí (v tom případě o výsledku rozhodne počet zbývajících bojeschopných Pokémonů na obou stranách) nebo zda je třeba výzvu opakovat. V případě, že vyzyvatel prohraje i odvetný zápas, bude mu udělena definitivní prohra a to znamená, že už nebude moct vyzvat stadion na odvetný zápas. V případě, že gym leader přijme výzvu a vyzyvatel pak odmítne zápasit, v tom případě bude vyzyvateli udělená prohra.

Výzva a uskutečnění zápasu:
- vyzvat stadion zde na stránce
- kontaktoval gym leadera (abychom se dohodli na termínu zápasu)

 
Kontakty na leadera:
Ideálně zpráva tady na PJZ.


Návrat na seznam stadionů
Credist  
Pokémon © Nintendo 1995-2023
Webdesign by Akela Taka 2001-2023
Novinky
Credits Novinky