Poke #1 Poke #2 Poke #3 Poke #4
Forum Chat


Kapitola 10 - Setkání s Velkou Výzvou

Všichni se otočili, aby zjistili, kdo je původcem toho hlasu. Přes lávku se právě plazil modro-bílý pokémon. Za ním pochodovali další dva pokémoni: Grovyle a Totodile.

"Ahoj, Dratini", opětovala pozdrav Misty stějně radostně.

"Koukám, že sis přivedla i doprovod", poznamenal dračí pokémon.

"To je pravda, vy se vlastně ještě neznáte", uvědomila si Marill. "Tak já vás představím", ujala se své role. Než však stihla začít, Totodile se vrhnul na Lišáka VUKa.

"Čau VUKu, dlouho jsme se neviděli", začal se bez nějakých dlouhých pozdravů prát laškovně s Lišákem.

Lišák se zatvářil překvapeně, že zde nečekaně potkal svého kamaráda. "Jé, ahoj. Co ty tady? Ty jsi teď členem Velké Výzvy?", smál se a jemně Totodila bouchnul jedním ze svých šesti ocasů.

"To víš, že jo. Přišel jsi nás vyzvat? To si docela troufáš - koukni, vždyť nepřetlačíš ani mě", chytil Totodile svými pařáty VUKa a snažil se ho odtlačit dozadu.

"Vás porazím levou zadní", nenechal se zahanbit velký Vulpix a začal vyvíjet patřičnou protisílu, aby vodního pokémona zatlačil zpět.

Zatímco se ti dva přátelsky prali, představili se Dratini a Grovyle ostatním:

"Já jsem CoolGrovyle", usmál se trochu nervózně zelený pokémon na ostatní. Představování nikdy nepatřilo mezi jeho oblíbené části konverzace.

"CoolGrovyle?", zeptal se zvědavě Charmy. "Tu přezdívku sis dal sám?".

Dřív než na otázku stihl Grovyle odpovědět, vložil se do hovoru Dratini: "Tu přezdívku jsme mu dali my s Totodilem, protože umí tak výborně sekat a šermovat, že se mu téměř nikdo nevyrovná", hrdě prohlásil. CoolGrovyle se polichoceně začervenal.

"Misty se zmiňovala, že prý hodně cestujete po světě a nabízíte divokým pokémonům otestovat si své schopnosti ve speciální soutěži, je to tak?", chtěl se ujistit Morx.

"To ses nespletl", pokýval hlavou Dratini. "Každý z nás tří je odborníkem na jistou disciplínu. Chtěl by někdo z vás soutěž vyzkoušet?", zeptal se zvědavě dračí pokémon.

"Jak se vůbec můžeš takhle ptát?", řekl naoko podrážděně Morx. "Samozřejmě, že se chceme zúčastnit".

"A kolik vás vlastně chce soutěžit?", zeptal se Dratini.

Lišák VUK se na chvíli přestal prát s Totodilem, aby mohl odpovědět. "No, když máte tři disciplíny, tak asi budou soutěžit tři pokémoni - každý v jedné disciplíně, ne?".

"To jako chcete soutěžit jako tým?", zkusil ideu formulovat dračí pokémon trochu jinými slovy.

"Přesně tak", kývl souhlasně VUK.

Dratini se zatvářil trochu zaraženě. "Hm, to trochu odporuje pravidlům, která jsme dosud zavedli. Dosud to fungovalo tak, že pokud chtěl pokémon soutěžit, musel soutěžit ve všech disciplínách jen on sám. Kdybyste mohli soutěžit týmově, měli byste to asi o hodně jednodušší. Co si o tom jejich návrhu myslíš ty, Coole?"

Grovylovi chvíli myšlenka šrotovala hlavou. Potom řekl: "No, máš pravdu v tom, že by to měli jednodušší. Na druhou stranu, už dlouho se nikomu nepodařilo zvítězit. Možná tu soutěž děláme moc těžkou. Mohli bychom to zkusit pro změnu trochu zjednodušit, ne?"

Po pěti vteřinách Dratini řekl: "A víš co, proč ne? Akorát ještě než začneme, rád bych naprosto přesně definoval pravidla". Světle modrý pokémon se odmlčel, aby si v hlavě utřídil, co přesně chce říct.

"Nuže, soutěž sestává ze tří disciplín. Pokud projdete všechny tři z nich, dostenete jednu velmi vzánou cukrovinku zvanou Rare Candy. Abych byl přesný, dostanete jen jednu jako celý tým, nikoliv že dostane každý jednu".

Někteří pokémoni se zatvářili trochu zklamaně, ale neprotestovali.

"Dále je potřeba váš tým upozornit, že stačí jen v jedné zkoušce neuspět a nedostanete nic - dokonce i když zbylí dva členové týmu svou disciplínu zvládnou. Jinými slovy: váš tým bude tak silný, jak silný bude jeho nejslabší článek", vysvětloval náročnost soutěže Dratini.

"A v čem vlastně budeme soutěžit?", zeptal se Mňau.

"Výborná otázka, na to bych málem zapomněl", usmál se Dratini. "Každý z nás vám teď řekne něco o té své disciplíně. Začni ty, Totodile", předal slovo vodnímu pokémonovi.

Totodile si stoupnul doprostřed kroužku pokémonů, aby jej všichni dobře slyšeli. Pomalu se rozhlédl po všech ostatních a v jeho očích se zračila sebejistota. "Pche, stejně ani nemá cenu vám to vysvětlovat, stejně mě nikdo neporazíte. Ale budiž: takže první disciplínu mám na starosti tradičně já. Jedná se o zkoušku vaší síly. Úkolem bude vytlačit mě z kruhu vyznačeného na zemi a nenechat se přitom vytlačit. Je zakázáno používat jakékoliv útoky, jedná se o pouhé porovnání fyzické síly".

Modrý pokémon si sedl a vychutnával si zamyšlené pohledy ostatních. Nevypadal, že by se nějak zvlásť obával porážky. Místo něj se ujal slova zpátky Dratini.

"Jak jistě víte, síla je velmi důležitá. Leč pouze jen s ní si nevystačíte. Následuje druhá disciplína, v níž si otestuji váš intelekt. Položím jednomu z vás 3 hádanky a jediné, co stačí udělat, je úspěšně je všechny do 15 minut vyřešit. Jak možná sami zjistíte, ani tato zkouška nebude vůbec snadná".

Dratini dokončil svůj stručný projev a uvolnil místo pro posledního člena Velké Výzvy, CoolGrovyla.

"No a nejlepší přichází na konec - test obratnosti a rychlosti. V souboji vám nepomůže sebevětší síla, pokud se vám soupeř dokáže neustále vyhýbat. Ani sebelíp promyšlený plán nebude fungovat, pokud vás soupeř vyřadí příliš rychle, než abyste jej dokázali provést. Vašim úkolem bude jakýmkoliv způsobem mě zasáhnout a sám přitom nebýt zasažen. Dále chci poznamenat, že vůbec nezáleží na síle úderu. Jemný zásah se počítá stejně dobře jako tvrdý úder. Nějaké dotazy?"

Přihlásil se Dragonair Ian: "A když se někdo vykryje, považuje se to taky za úder?"

"Výborná otázka - pokud se soupeř vykryje, samozřejmě se to jako zásah nepočítá. Třeba ale pokud dostanete úder do hrudi nebo do zad, je to jasný knock out", vysvětlil CoolGrovyle.

Všichni se tvářili, že jim disciplíny jsou jasné. Proto přešel pokémon s listem na hlavě k dalšímu tématu: "Protože soutěžíte jako tým, nebudete mít možnost jednoho a toho samého pokémona nasadit do více různých disciplín. Ještě bych vás rád upozornil, že disciplíny jsou poměrně náročné, měli byste proto pečlivě zvážit výběr pokémona, který v dané disciplíně bude soutěžit", řekl a na chvíli svůj monolog přerušil, aby každý z pokémonů měl dost času na to, aby vše vstřebal. Poté ještě dodal: "Za chvíli začne první disciplína, do té doby si rozmyslete, kdo nastoupí v přetlačování proti Totodilovi".

Pokémoni mezi sebou začali vášnivě debatovat, koho poslat do které disciplíny. Samozřejmě mimo veškerou diskuzi byli malí nezkušení pokémoni jako Péťa, Máťa, nebo Turtwig, kteří neměli v tak náročné soutěži vůbec šanci obstát. I tak ale nebylo vůbec jasné, koho do které disciplíny poslat. Z potenciálně vhodných kandidátů se do přetlačované s Totodilem byli ochotní přihlásit jenom Morx a Charmy. O Dratiniho hádankovou soutěž měli zájem Raichu, Mňau a Ian. A na CoolGrovylovu soutěž hbitosti si troufali Scyther, Ian a Charmy. Teď bylo potřeba vybrat pro každou disciplínu zástupce týmu. Žádný z nich se samozřejmě nechtěl vzdát šance zasoutěžit si.

"Já si myslím, že by se mělo losovat, aby to bylo férové", navrhl VUK. Nikdo proti návrhu neprotestoval.

Charmy do jedné z tlapek vzal kamínek a schoval obě tlapky za zády. Poté ještěrčí pokémon přišel k Morxovi. "Morxi, když uhodneš, ve které ruce mám kamínek, můžeš soutěžit ty".

"Beru", kývl na souhlas Keckleon. Poté se upřeně zadíval na Charmyho tlapky. Chvíli přemýšlel a všichni na něj napjatě koukali. Nakonec se přeci jen rozhodl: "V téhle máš kamínek", ukázal na Charmyho levou tlapku. Ten jenom pobaveně ukázal obě tlapky, aby Morx zklamaně zjistil, že si tipnul špatně.

"Jsem prostě váš pán", radoval se Charmy z toho, že si může zasoutěžit.

"Spíš naše paní", provokatérsky se smál Lišák.

"Hej VUKu, drž hubu!", nedal se ohnivý pokémon a vyplázl na něj jazyk.

Lišák se jen zasmál a nepovažoval za nutné na to dál odpovídat. Tyto legrace patřily mezi nimi na denní pořádek a nikdo se kvůli nim neurážel.

"Vidím, že jste si už vybrali kandidáta na první disciplínu", promluvil CoolGrovyle. "Tak uvidíme, zda Charmy zvítězí nad Totodilem".

Dratini
<< Předchozí díl Zpět na seznam povídek Pokračování >>
Credist  
Pokémon © Nintendo 1995-2023
Webdesign by Akela Taka 2001-2023
Novinky
Credits Novinky