Poke #1 Poke #2 Poke #3 Poke #4
Forum Chat


16. Možnost velmi předčasného vývinu

„Počkejte chvíli.“ zvolal Firestorm po přistání ke všem Pokémonům a kývnutím k sobě přivolal Marcuse, který přistál nejdál od něj. Spolu s Billym, Flammosy, Fruitneckem a Marcusem pak dal hlavy dohromady.
„Tak jak na to půjdem?“ byla jeho první slova.
„Z každé strany pole bych vyslal jeden tým Pokémonů. Ať to pročešem opravdu dokonale.“ navrhl Marcus.
„Já jsem pro.“ přikývl Fruitneck.
Flammosy a Billy jednohlasně vyhrkli: „Já taky.....ehm.“ a podívali se po sobě.
„Myslím, že není o čem debatovat.“ prohlásil Firestorm „Oznamte plán ostatním a začneme.“
Porada se rozešla. Billy, Flammosy, Marcus a Firestorm chodili mezi skupinou a seznamovali ostatní Pokémony s plánem. Poté rozdělili Pokémony na čtyři týmy (Samozřejmě po další poradě.) a vyslali je,každý na jednu stranu pole.


Slunce už stálo nízko, když se Billy, Marcus, Fritz, Samuel a Kirk pustili do pročesávání pole ze své strany. Byli roztaženi v rojnici, pomalu našlapovali a očima prohledávali každičký kousek místa před sebou. Nebylo slyšet nic kromě tlumeného šustotu kukuřice. Billy se snažil prohlédnout skrz vysoké rostliny víc dopředu. Našel si mezi nimi uličku a očima ji prozkoumával. Neviděl však nic, co by naznačovalo, že je tam Glocker. Takhle hledali asi dvacet minut. Billy si pomalu začínal zoufat.
„Mami, kde jsi?“ zamumlal polohlasem. V odpověď mu zazněl jakýsi hluk, který se ozval zprava, kde měl svůj hledací pás Samuel. Potom zazněl Scytherův skřípavý hlas: „Tady! U mě! Našel jsem ji!“
Billy se rozběhl po zvuku. Uběhl asi deset metrů a uviděl Glocker ležící na zemi a Samuela nataženého přes ni – zřejmě o její tělo zakopl. Treecko přiběhl až k ní a podíval se jí do tváře. Byla při vědomí a očividně nebyla vážněji zraněná. Po chvilce se k Billymu a Samuelovi přidala i většina ostatních účastníků pátrací akce.
„Mami, kde ses tak zdržela? Stalo se ti něco?“ položil první a nejdůležitější otázku Billy.
„Asi.....jsem.....počkej....“ svraštila čelo Glocker „Jo, už vím! Zabloudila jsem a pak při běhu zakopla a uhodila se o nějaký kámen. Nejspíš jsem ztratila vědomí, protože si pak už na nic nepamatuju. Probral mě nejspíš Samuel, když o mě zakopl. Co ten člověk?“
„Nic. Nedostal nás.“ řekl suše Billy.


To už se k nim protlačil i Marcus. Jakmile Glocker uviděl vyletěl nad pole a z hrdla mu vyšel pronikavý vysoký zvuk. Pak se Skarmory snesl zpět do pole. Netrvalo dlouho a dostavil se i zbytek pátracích Pokémonů. Glocker se nadzvedla, odstrčila Samuela a postavila se. Třela si zátylek, v místě, kde byla vidět velká modřina. Všichni se Glocker ptali jestli je v pořádku a ona neustále přitakával.
„Myslím, že bychom se měli vrátit na Eclipse.“ navrhl Firestorm. Všichni souhlasili a tak vyšli směrem k nejbližší straně pole. Sotva však vyšli z porostu, cestu jim všem zkřížil znovu ten samý člověk, jako předtím.
„Tak vy si nedáte pokoj?!? Co vůbec chcete?“ vykřikl člověk rozzlobeně a zahrozil pěstí. Pak ale rysy jeho tváře povolily. Vykročil směrem ke skupince. Někteří Pokémoni se stáhli do porostu. Billy, Firestorm a Flammosy však nehnutě stáli. Člověk se sehnul, vztáhl ruku k Billymu a popadl ho tak rychle, že se Treecko nestihl ani odrazit k úskoku.
„To nééééé.“ vyjekl zoufale Billy a snažil se vykroutit z lidského sevření – marně. Člověk si ho zvedl až do úrovně očí a zatřásl s ním.
„Ty budeš mluvčí.“ zasyčel a odhodil Pokéball „Venonate, překládej to, co bude ten Treecko říkat.“ zablesklo se a objevil se Venonat. Billy v té chvíli využil svou příležitost a zaútočil na člověka Semínkovým útokem. Člověk vykřikl bolestí a svalil se na zem. Jeho sevření však nepovolilo.
„Tak bojovat se ti zachtělo?“ pravil se zlým úšklebkem člověk, zatímco se sbíral ze země „Pověz mi, co tu pohledáváš! A rychle!“
„Sháněli jsme akorát jídlo!“ zařval Billy člověku do obličeje.
„Hmmm.“ protáhl člověk, když si vyslechl Venonatův překlad „Víš co? Dohodnem se. Bojuj proti mně a mým Pokémonům a vysluž si jídlo pro sebe i své kamarády.“
„Fajn. Ale chceme dvojzápas!“ ozval se Firestorm, který až do té chvíle jen civěl na počínání člověka.
„Co říkal ten Vulpix, Venonate?“ optal se člověk. Venonat to přetlumočil.
„Souhlasím s tebou!“ řekl člověk rozhodně „Bude to zajímavější!“ postavil Billyho na zem a odhodil dva Pokébally „Volím Taurose a Girafariga!“ vykřikl. Zmínění Pokémoni se objevili před Billym a ostatními.
„Volím si Flammosy, jako partnerku!“ prohlásil Billy a ukázal na Flammosy, aby člověk porozuměl. Vulpixka vykročila vpřed a postavila se vedle Billyho.
„Můžem začít teď.“ odstartoval dvojzápas člověk.
Billy křikl: „Flammosy, sestřel Taurose. Já jdu na Girafariga!“ Flammosy přikývla a vypustila z tlamy Plamenomet. Billy spustil Semínkový útok a snažil se zasáhnout Girafariga.
„Taurosi, použij Rohový útok. Girafarigu uskoč a zašlápni Treecka!“ přikázal hlasitě člověk. Tauros chtěl rohy zablokovat plamen, ale bylo příliš pozdě. Flammosyn útok ho zasáhl a odsunul dozadu. Girafarig hbitě uskočil na stranu a Billyho útok ho nezasáhl. Poté využil příležitost, rozběhl se k Treeckovi, porazil ho na zem a předními kopyty mu uštědřil strašnou ránu. Billy cítil, že se skoro nemůže hnout, protože Girafarig ho držel přimáčknutého k zemi. Koutkem oka zahlédl, jak Tauros nabil své rohy energií a snaží se Flammosy zasáhnout. Ta však na nic nečekala a uskakovala, jak mohla.
„Výborně, Girafarigu! A teď použij Zmatení!“ křikl člověk. Girafarigovi se rozzářily oči zvláštním duhovým světlem. V téže chvíli dostal Billy ukrutnou závrať, která ho zcela připravila o orientaci. Ale nevzdával to a pokoušel se nepříjemné zmatení ovládnout. Najednou uslyšel člověkův hlas: „Taurosi, skol Vulpixe Stržením k zemi!“ Hned na to se ozvala pekelná rána a Flammosyn přerývaný vzdech. Člověk zajásal: „Jo, Vulpix je mimo......Oooo.......Páni, jak to?!?“
Billy neměl ponětí, co se děje, protože se plně soustředil na zmatení. Závrať najednou pominula a Treecko znovu viděl jasně a zřetelně. Zahlédl Flammosy, jak sice stojí, ale zároveň je velmi zadýchaná. Otočil se, jak nejvíc to šlo, popadl Girafarigovo kopyto a zaktivoval Vstřebací útok. Sevření povolilo a Billy se hbitě odkutálel na stranu a postavil se vedle Flammosy.
„Jsi v pořádku?“ optal se tiše. Flammosy však dýchala tak zrychleně, že nemohla ze sebe vypravit jediné srozumitelné slovo. Jen zavrtěla hlavou. Billy znovu nahodil spóry a vychrlil na oba soupeře slušnou dávku semínek. Potom zaktivoval Rychlý útok a vyrazil směrem k Taurosovi.
„Girafarigu, Taurosi, použijte Dupnutí a dorazte toho Vulpixe!“ zařval člověk a oba jeho Pokémoni se rozběhli přímo k Flammosy. V cestě jim však stál Billy, který si okamžitě uvědomil, že útok asi není nejlepší nápad. Rychle zabrzdil, padl před soupeři na zem a zakryl si rukama hlavu. Girafarig a Tauros proběhli kolem něho každý z jedné strany. Billy se bleskově zvedl a viděl, že Flammosy neuhýbá před blížícím se útokem.
„FLAMMOSY, POZOR!!!“ zařval z plných plic a vystřelil směrem k Vulpixce za pomoci Rychlého útoku. Prosvištěl kolem soupeřů, odstrčil Flammosy stranou a ještě stihl vyskočit do vzduchu, než do místa pod ním plnou silou udeřila kopyta obou soupeřů. Billy dopadl vedle Flammosy, ležící na boku a podal jí ruku.
„Ufff......Eeech......Ufff......Děkuju ti!“ zafuněla, když se opět postavila.
„Není zač. Ale odteď bychom měli víc spolupracovat. Jedině tak je můžem porazit.“
„Uff....Dobře.“
Člověk mezitím zrudl vzteky.
„Opakujte útok!“ vřískl. Tauros a Girafarig se otočili a znovu vyrazili k Flammosy. Ta už byla připravena a v bezpečné vzdálenosti uskočila spolu s Billym doprava. Billy dostal nápad.
„Flammosy, použij ten útok s rozzářeným ocasem. Já se připojím!“
„Jasně.....eeech.....Billy....uff.....říká se tomu....uff......Železný ocas.“ vyhrkla Flammosy zadýchaně.
„Tak pojď!“ křikl Billy. Oba přiskočili k Taurosovi a švihli ocasy. Flammosy neopomenula zaktivovat Železný ocas. Síla útoku byla velká. Taurose to odmrštilo dozadu. Chvíli bezmocně ležel na zemi a pak se začal pracně zvedat.
„Girafarigu, použij Dupnutí a Zmatení na Vulpixe. Taurosi, zkus použít Rohový útok na Treecka!“ přikázal člověk.
„Flammosy, Matoucí kouli na Girafariga!“ vykřikl Billy.
„Matoucí paprsek, Billy.“ opravila ho Flammosy.
„To máš jedno! Hlavně to použij!“
Flammosy shromáždila v tlamě energii a vyslala známou duhovou kouli na Girafariga. Mezitím se Tauros postavil, nabil své rohy a rozběhl se k Billymu. A vtom se stalo několik věcí ve velmi rychlém sledu. Matoucí paprsek zasáhl Girafariga a ten se asi tři metry před Flammosy prudce stočil a svým útokem trefil Billyho a úplně ho smetl. Bohužel však vběhl do dráhy rozběhnutému Taurosovi, který už nedokázal zabrzdit.KŘACH!
Nabité rohy plnou silou udeřily do Girafariga a ten
prolétl vzduchem a srazil k zemi Glocker, která stála nejblíž k zápasišti a byla napůl schovaná v kukuřici.
„Girafarig je poražen!“ ozval se její hlas „Je v bezvědomí.“
„Girafarigu, vrať se.“ řekl zkroušeně člověk a povolal Girafariga zpátky do Pokéballu.
Billy po zásahu Girafarigovým dvojitým útokem odlétl asi pět metrů a dopadl do sedu. Byl středně těžce zraněný a zmatený zároveň. Neviděl kolem sebe nic, než rozplizlé mihotavé obrysy a stíny. Neměl ponětí, kde je nahoře, dole, vlevo nebo vpravo. Proto radši zůstal sedět. Hlava se mu točila, jako kdyby neustále rotoval. Nejlepší bude, když nebudu nic dělat, dokud to zmatení nepomine, řekl si v duchu. Pak však náhle ztratil veškerou kontrolu nad svým tělem a také si přestal uvědomovat, co vlastně dělá. Zvenku to vypadalo tak, že se Billy zvedl, začal vrávoravě pobíhat kolem a vrážel do všeho a do všech, co mu stáli v cestě. Také to prokládal tím, že občas udeřil hlavou do země, nebo naběhl do nedalekého dřevěného plotu. Flammosy se rozhodla jednat. Použila Plamenomet, aby na okamžik zdržela Taurose. Ten po zásahu ohnivým paprskem ztratil rovnováhu a znovu upadl. Vulpixka počkala, až Billy proběhne kolem ní. Pak vyrazila vpřed a srazila ho k zemi.
„No tak......Prober se!“ mumlala zoufale a jemně ho fackovala po tváři. Po chvíli se Billy přece jen ze zmatení vyprostil. Postavil se a mnul si čelo. Hned však musel uskočit před dalším Rohovým útokem. Tauros minul. Hned se však smykem otočil a čekal na rozkaz.
„Stržení k zemi!“ zařval člověk. Tauros se znovu rozběhl.
„Použij Železný ocas a hoď mě proti němu.“ vyhrkl Billy. Flammosy přikývla a rozzářila své ocasy. Billy se rozběhl, chytil se vějíře ocasů a byl mrštěn vysokou rychlostí dopředu proti Taurosovi. Zaktivoval Rychlý útok a nastavil rameno těsně předtím, než se s Taurosem v plné rychlosti srazil. Kolize útoků vyvolala explozi, která oba Pokémony odmrštila dozadu. Billy dopadl velmi tvrdě na zem, k Flammosyným nohám. Všechno ho bolelo a trápil ho nedostatek energie. A Tauros na tom nebyl o nic líp.
„Billy, vstaň! Nevzdávej to!“ šeptla si Flammosy pro sebe. Treecko se nadzvedl, podsunul nohy a opatrně se napřímil. Těžko se mu udržovala rovnováha a byl zesláblý, ale udržel se na nohou.
„Taurosi, použij Dupnutí a pak Nárazový útok.“ řekl člověk. Tauros se roztřeseně postavil a pomalu se začal rozbíhat k Billymu a Flammosy.
„Neboj, dobře to dopadne!“ sykla Flammosy Billymu do ucha. Pak otevřela tlamu a začala shromažďovat povědomou oranžovou energii. Koule energie se pomalu zvětšovala. Mezitím se Tauros neúprosně blížil. Ale když byl asi šest metrů od nich, Flammosy dokončil.a nabíjení a z tlamy jí vytryskl zářivý oranžový Hyper paprsek, který Taurose zasáhl a znovu srazil k zemi. Tentokrát se však Tauros už nezvedl.


„Ne! Taurosi, ne!“ vyjekl člověk a vrhl se ke svému bezvědomému Pokémonovi.
„Jo.....“ vydechl Billy úlevně a mrkl na Flammosy. Ta se usmála a dál se jen blaženě uculovala. Člověk vrátil Taurose do Pokéballu. Potom se napřímil a pravil: „Blahopřeju. Zvítězil jsi. Venonate, překládej mi jeho řeč. Nyní si natrhejte kukuřice kolik potřebujete. Máte mé svolení. Ještě mi však dovol, Treecko, abych tebe a Vulpixe – tvého partnera – obdaroval.“ Sáhl do své brašny, vytáhl dvě malé lahvičky s nějakou namodralou tekutinou a postavil je před Billyho a Flammosy. Billy zvedl svou lahvičku a prohlédl si ji.
„Co je to?“ optal se nervózně.
„Lék. Dodá ti energii.“ vyložil člověk.
Billy si s Flammosy vyměnil zaujatý pohled. Pak zatáhl za vršek, aby lék odzátkoval. Nic.
„Musíš šroubovat.“ uchechtl se člověk a odebral Billymu lék. Odšrouboval vršek a vrátil lahvičku Treeckovi do rukou: „Napij se.“ vybídl Billyho. Treecko přiložil lahvičku k tlamě a vypil všechen lék na necelé čtyři loky. Projel jím náhlý příval energie, který nadobro zahnal malátnost a únavu.
„Áááách.....“ vydechl slastně „Napij se taky, Flammosy. Je to skvělé.“
„To by mi to musel ten člověk odzátkovat.“ namítla Flammosy. Venonat to zaslechl a přeložil to člověku. Ten sebral Flammosynu lahvičku a také ji odzátkoval. Flammosy uchopila lahvičku do zubů a trochu se napila. Olízla se a přikývla: „Máš pravdu.“ a vyzunkla i zbytek léku.
„Díky, člověče.“ řekl Billy „Za kukuřici a tuhle tekutou energii.“
„Není zač. Zasloužil sis to. Ale příště už na mé pole bez svolení nechoďte!“ zhluboka se nadechl a pokračoval uklidněným tónem: „Počkej, přinesu něco na tu kukuřici.“ odpověděl člověk a odešel za blízký plot. Za chvilku se vrátil a přinesl velkou prázdnou bednu.
„Do téhle bedny si nasbírejte kukuřici.“ řekl přívětivě.
„S dovolením.“ řekla Glocker a převzala si bednu „Ale budeme muset jít.“ člověk si vyposlechl překlad a chvíli mlčel. Pak vyhrkl: „Dobře. Tak jděte. Díky za zápas.“ usmál se na všechny přítomné Pokémony a odešel ke svému domu.
„Tak se do toho dáme!“ vyzvala ostatní Glocker. Všichni Pokémoni se otočili a vlezli do kukuřičného porostu.


Byla už tma, když se celý průvod vracel na Eclipse s plnou bednou kukuřice. Všichni spokojeně tlachali o nastávajících kukuřičných hodech. Swellowy už poslali domů, protože se chtěli projít. Vyšplhali po kamenitém svahu a vylezli až do Zotavovny. Tam zažehli osvětlení a začali večeřet. Billy si nabral plnou náruč kukuřičných klasů a odešel na své lehátko, které tvořilo spolu s několika dalšími menší diskusní kroužek. Kromě Billyho se diskuze účastnila i Flammosy, Firestorm, Fritz, Marcus a dokonce i ctihodný supervizor Psychic. Když Billy složil kukuřici do noh lehátka a vyhoupl se na pelest, Marcus právě říkal: „Flammosy a Billy svedli prostě skvělý zápas.“
„Jaká škoda, že nemůže ten zápas analyzovat a zhodnotit, abych mohl určit míru sofistikovanosti a spolupráceschopnosti obou dvojic.“ zalitoval Psychic.
„Tak si ho přečti z mé mysli.“ navrhl Marcus „Sledoval jsem ten zápas velmi detailně. Uvidíš všechny podrobnosti.“
„To se přece nesluší, abych si prohlížel něčí myšlenky.“ ohradil se Psychic.
„Mě to nevadí Psychicu.“
„Určitě?“
„Ano.“
„Jak myslíš.“ Psychic zvedl svou zakřivenou lžičku, zavřel oči a přiložil si svůj nástroj ke spánku. Marcus strnul a do očí se mu dostal zasněný výraz.


Psychic četl z Marcusovy mysli asi pět minut. Nikdo v jejich kroužku neřekl během procesu ani slovo. Pak se Skarmory probral a vyhrkl zaujatě: „Psychic zpracovává mou vzpomínku na ten zápas a analyzuje ji. Řekl mi to pomocí telepatie.“
Trvalo však ještě asi minutu nebo dvě, než Psychic analýzu dokončil. Sklonil lžičku a pravil: „Musím uznat, že vaše inteligence je o dost rozvinutější, než byla inteligence vašich soupeřů. Bylo to vidět při provádění útoků a reakcích na příkazy člověka. Kromě toho usuzuji, že ten člověk vlastní hodně Pokémonů. Trénink a strategie vašich soupeřů – obojí bylo monotónní a rutinní. Zato vaše strategie (o tréninku se samozřejmě mluvit nedá.) vyhlížela rozmanitě a zbrusu nově. Zkrátka jako kdyby ji jeden z vás právě vymyslel. Kombo, provedené pomocí Flammosyných ocasů a Billyho Rychlého útoku bylo hodně riskantní, ale vyplatilo se vám to. Společné útoky (To jsou ty, které jste provedli oba zároveň proti jednomu cíli.) bývají hodně používané a nedá se na nich nic zkazit, takže pro vás – brnkačka. Další věc, kterou bych chtěl rozebrat, spočívá v tvé síle, Billy. Připomeň mi, prosím, tvůj věk.“
„Jedenáct měsíců a dvacet šest dnů. Takhle jsi mi to řekl předtím.“
„No vidíš, jsi velmi mladý a už máš docela dost sil. V poměru s tvým věkem se dá mluvit o zázraku, že jsi tak moc bojeschopný. V tvé mysli jsem dokonce našel tolik nabytých zkušeností, že je teoreticky možné, aby ses vyvinul na další vývojové stádium.“
Billymu zaskočila kukuřice. Prudce se rozkašlal. Glocker se rozmáchla a bouchla ho do zad.
„Dík.“ zachroptěl a obrátil se k Psychicovi. „Fakt? Slyšel jsem dobře?“
„Ano.“ přitakal Psychic chladně „Zkušeností máš dost a v dnešní době už věk nehraje roli v této věci. Vývin v takto ranném věku je sice velmi vzácný, ale ty jsi své zkušenosti nabyl velmi rychle a navíc jsi měl nějaké i předtím. To vše zvyšuje tvou šanci na hodně předčasnou evoluci.“
Billyho naplnilo vzrušení. Ve Skořepinovém lese znal jednoho Treecka, který se později vyvinul v Pokémona, známého pod jménem Grovyle. Obdivoval jeho obratnost a sílu a nemohl se dočkat, až se také vyvine. Jeho touhu však obrátilo v prach Glockeřino tvrzení, že se Pokémon může vyvinout jen, když mu jsou nejmíň čtyři roky. Ale teď, když si vyslechl Psychicův výklad, začal být znovu nedočkavý.
„Díky.“ špitl.
„Není zač.“ usmál se Psychic „Rád jsem tě informoval.“
„Billy,“ řekla přísně Glocker „Dojez ty kukuřice a hybaj spát. Dneska toho máš za sebou ažaž.“
„To jistě.“ souhlasil Firestorm „Ty a Flammosy by jste se měli pořádně prospat, aby jste byli ve formě na zítřejší záchrannou misi.“
„Cože? Už zítra?“ vykulil oči Billy.
„Ano. Čím dřív, tím líp.“ odvětil Firestorm.
„Tak to s váma souhlasím také.“ řekl moudře Billy a pustil se do kukuřice. Zanedlouho po ní zbyly jen ohryzané klasy. Treecko se olízl.
„Výborné to bylo. A teď už asi fakt půjdu spát.“ zívl a lehl si na bok.
„Dobru noc.“ popřáli si všichni navzájem, zhasli přisvětlovací ohýnky a také odešli na kutě.


CoolGrovyle
<< Předchozí díl Zpět na seznam povídek Pokračování >>
Credist  
Pokémon © Nintendo 1995-2023
Webdesign by Akela Taka 2001-2023
Novinky
Credits Novinky