V případě, že v této nápovědě nenalezneš, co jsi hledal, můžeš se obrátit na administrátory stránek, na adrese chat@pjz.cz

Místnosti - Seznam místností je zobrazován v levé liště, vpravo od názvu místnosti je počet přítomných členů. Tlačítkem Nová místnost se zakládají místnosti, jejich rušení je automatické - poté, co z ní odejdou všichni lidé.

Vyhazování - Vyhazovat lze jednorázově (např. jako výstraha), což znamená, že uživatel je odhlášen z místnosti, ale vzápětí se může přihlásit znovu (pokud není místnost zamčena). Poté lze nastavit trvalé vyhození přezdívky - tedy uživatel je vyhozen a nesmí zpět do místnosti. Může však přijít pod jinou registrací. Poslední možností je vyhození IP adresou - je zakázán přístup z IP adresy, pod kterou se uživatel naposledy přihlásil do chatu. IP adresa unikátně identifikuje počítač připojený k síti internet - vyhozenému tady nepomůže ani použití jiné registrace.

Zamykání - Místnost lze zamknout a poté do ní budou smět vstoupit jen lidé, kteří jsou na seznamu povolených. Lidé, kteří na tomto seznamu nejsou, ale již byli při zamčení v místnosti, v ní zůstanou, ale lze je jednorázově vyhodit - nebudou již moci zpět.

Správce - Správce může v místnosti vyhazovat, trvale vyhazovat, zamykat/odemykat místnost a přidávat/odebírat uživatele, kteří mají povolen vstup do zamčené místnosti. Kromě toho může někomu jinému v místnosti udělit práva správce, případně mu je odebrat.
Pokud někdo založí novou místnost (která dosud neexistuje), automaticky se v ní stává správcem. Jestliže v místnosti nezůstane žádný správce, pak místnost do svého zániku správce nebude mít. Běžná místnost zanikne tak, že ji opustí všichni uživatelé. Základní místnost Pokémon nezanikne nikdy a má určené trvalé správce. Což znamená, že pokud nejste trvalý správce, práva správce tam nedostanete, i když se připojíte první. A naopak trvalý správce získá svá oprávnění, kdykoliv se připojí.


Hlavní stránka chatu